กีฬายกน้ำหนัก

กีฬายกน้ำหนัก ในยุคเริ่มต้น ไม่ได้เป็นการกีฬา อย่างที่เห็น หรือเข้าใจกันในปัจจุบัน สังคมในยุคโบราณ จะมีเรื่องราวของการท้าทาย การต่อสู้ หรือการแข่งขัน ของกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน หรือต่างเผ่ากัน ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องปกติ ทั่วๆไป คนที่มีร่างการ สมบูรณ์แข็งแรง ต่างก็พยายามที่จะแสดงออก ถึงความสมบูรณ์แบบของร่างกายตนเอง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นความพยายาม ที่ต้องแสดงออกว่า ใครแข็งแรง แข็งแกร่มากกว่ากัน วิธีวัดความแข็งแรง กว่ากันนั้น วิธีวัดความแข็งแรง ในยุคสมัยนั้น มีมากมาย หลายรูปแบบ เช่น การที่แบกลูกวัว การที่ยกถุงทราย การที่ยกหิน หรือ การที่ยกเหล็ก เป็นต้นที่กล่าวมา รูปแบบวิธีการ วัดความแข็งแรง ของร่างกายในแต่ละยุค แต่ละสมัยได้พัฒนา รูปแบบ ท่าทาง ในการยกที่แตกต่างกันออกไป

กีฬายกน้ำหนัก ในยุคเริ่มต้น ไม่ได้เป็นการกีฬา อย่างที่เห็น หรือเข้าใจกันในปัจจุบัน สังคมในยุคโบราณ จะมีเรื่องราวของการท้าทาย การต่อสู้ หรือการแข่งขัน ของกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน หรือต่างเผ่ากัน ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องปกติ ทั่วๆไป คนที่มีร่างการ สมบูรณ์แข็งแรง ต่างก็พยายามที่จะแสดงออก ถึงความสมบูรณ์แบบของร่างกายตนเอง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นความพยายาม ที่ต้องแสดงออกว่า ใครแข็งแรง แข็งแกร่มากกว่ากัน วิธีวัดความแข็งแรง กว่ากันนั้น วิธีวัดความแข็งแรง ในยุคสมัยนั้น มีมากมาย หลายรูปแบบ เช่น การที่แบกลูกวัว การที่ยกถุงทราย การที่ยกหิน หรือ การที่ยกเหล็ก เป็นต้นที่กล่าวมา รูปแบบวิธีการ วัดความแข็งแรง ของร่างกายในแต่ละยุค แต่ละสมัยได้พัฒนา รูปแบบ ท่าทาง ในการยกที่แตกต่างกันออกไป

กีฬายกน้ำหนัก ในบันทึกตำนานของกรีก สามารถยืนยัน ได้ถึงการแข่งขัน ความแข็งแรงของร่างกาย ของคนในสมัยโบราณ ผู้ที่แข็งแกร่ แข็งแรงที่สุดในสมัยนั้น คือ มิโลแห่งโครตัน ( Milo of Croton ) ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถชนะการแข่งขัน  ในกีฬา โอลิมปิคโบราณ ถึง 6 ครั้งด้วยกัน มิโล แห่งโครตันมีวิธีการฝึก ให้คนมีความแข็งแรง ด้วยการแบกลูกวัว ไว้บนบ่า เมื่อลูกวัวโต และมีน้ำหนักมากขึ้น ก็จะทำให้มิโลแห่ง โครตันมีพละ และกำลังมากขึ้น ตามไปด้วยนอกจากนั้น ยังพบอีกว่า

ประมาณต้นศตวรรษ ที่สิบเก้าของยุโรป ได้มีกองคาราวานของละคร สัตรตะเวน ไปค้าขาย แข่งขันเพื่อหาคน ที่แข็งแรง ด้วยการที่ต้องยกของหนักๆ ตามชุมชนต่างๆ โดยใช้ดัมเบล ( Dumb – Bells ) ที่มีคานยาว และมีตุ้มน้ำหนักติดแน่น การที่คณะละครสัตว์ ตระเวนไปแข่งขัน ตามชุมชนต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละชุมชนนั้น มีคนที่สนใจในด้สนนี้อยู่เสมอ การยกน้ำหนักจำนวนมากๆ นั้นจำกัดเฉพาะพวกที่ห้าวหาญ และได้รับความนิยม ในกลุ่มของนักแสดง นักกายกรรม ในคณะละครสัตร์เท่านั้น ( Ford Movis. N.d. 217 – 219 )

ยกน้ำหนัก ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การแข่งขัน กีฬาชนิทต่างๆ ไม่มีการแข่งขันกีฬา ครั้งไหนที่จะมี ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เท่ากับการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิคชาวกรีก ( กรีซ )  เป็นประเทศแรกที่ได้มีการ จัดการแข่งขันขึ้น เมื่อก่อนคริสตกาล การแข่งขันได้ดำเนิน เรื่อยมาจนถึง พระเจ้าจักรพรรติโรมัน ทรงพระนามว่า ซีโอโดซิอุส ( Theodosius )  ได้มีกระแสรับสั่งให้ระงับ การแข่งขัน เมื่อปี ค.ศ. 392  กีฬาโอลิมปิค ถือว่าเป็นกีฬา ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในสมัยกรีกโบราณ ที่จัดขึ้นทุกสี่ปี เพื่อเป็นการสักการะบูชา เทพเจ้าซีอุส ( Zeus ) ( วิทย์ เที่ยงธรรม 2537 : 554 )

ยกน้ำหนัก การแข่งขันในกีฬา โอลิมปิค นับว่ามีความสำคัญ เป็นอย่างมาก อย่างยิ่งต่อ ประวัติศาสตร์ของกรีกโบราณ และ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพราะทั้งสองประเทศเป็นอาณาจักร ที่เรืองอำนาจที่สุดในโลก ในขณะนั้น การแข่งกีฬาโอลิมปิค มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า เริ่มการแข่งขัน เมื่อ 76 ปี ก่อนคริสตกาลเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ในครั้งนั้น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากพระเจ้า คลิโอสเซเนส กษัตริย์แห่งเมืองปิซา พระเจ้าลิเคอร์กุส กษัตริย์แห่งสปาร์ตา และพระเจ้าอิฟิตุส กษัตริย์แห่งเมืองเอลิส  หลายศตวรรษต่อมา ได้เริ่มมีการพัฒนาการแข่งขันยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มการเขียน กฏเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อจะควบคุมการแข่งขัน เพื่อที่จะควบคุมการแข่งขัน นั้นให้เกิดเป็นระเบียบ มีความยุติธรรม เช่น การขว้างจักร ซึ่งเป็น สัญลักษณ์  ของการมีพลังแข็งแกร่ง อดทน และแข็งแรงในยุคนั้น บุคคลใดสามารถ ขว้างจักร ได้ไกลที่สุด ย่อมได้รับยกย่อง ให้เป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของ ประเทศนั้น ( จรินทร์ ธานีรัตน์ 2511 : 4 )

ยกน้ำหนัก ไม่มีหลักฐานแน่ชัด ว่าการแข่งขันกีฬา โอลิมปิค ครั้งแรกมีกีฬา ประเภทใดบ้าง นอกจากการแข่งขัน ว่งที่จัดขึ้น ให้มีการแข่งขัน ต่อมาก็จัดให้มีการแข่งขันมวยปล้ำ การกระโดด และกีฬามวย  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ที่ประเทศกรีก ( กรีซ ) ได้พัฒนาและมีความ เจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ถึงขั้นสูงสุดเมื่อ 464 ปีก่อน ก่อนคริสตกาล ในขณะนั้นประเทศกรีก ( กรีซ ) ได้รวมประเทศ เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันแล้ว และทุกๆ เมือง ทุกๆ ท้องถิ่น ต่างมีความประสงค์ อย่างยิ่งที่จะมี แชมป์เปี้ยน  โอลิมปิค  ในเมืองของตน การแข่งขันกีฬา โอลิมปิค ได้ดำเนินเรื่อยมา จนกระทั่งมาหยุดชะงัก ลงเมื่อปี พ.ศ. 2459  (  ค.ศ. 1972 ) โดยรวามอยู่ กับ สหพันธ์มวยปล้ำ

การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ในรูปแบบปัจจุบัน ที่ใช้บาร์เบล เริ่มในศตวรรษ ที่ 19 ในยุโรปตะวันตก เป็นการแสดง ของบุรุษ ผู้ทรงพลังในโรงละครสัตว์ และโรงละครการดนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2448 ( ค.ศ. 1905 )  นี้เองถือว่า เป็นปีที่เริ่มต้นก่อตั้งสหพันธ์ ยกน้ำหนัก นานาชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่การแข่งขัน การก็มีขาดช่วงไปหลายปี จนกระทั้งปี พ.ศ. 2463 ( ค.ศ. 1920 )  การแข่งขันกีฬา ยกน้ำหนักก็ มีการถูกรื้อฟื้น ขึ้นมาใหม่ โดยได้บรรจุเข้าในการ แข่งขันกีฬา โอลิมปิค อีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน กฏเกณฑ์ การแข่งขันกีฬา ยกน้ำหนักในระยะแรก อยู่ภายใต้ Federation International High Committee  : FIHC. ต่อมาได้มีการเปลี่ยน ชื่อเป็น สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ( International Weightlifting Federation : IWF ) โดยมีศูนย์กลางหรือสำนักงานใหญ่ อยู่ ณ กรุงบูคาเปสท์ ประเทศฮังการี

ประโยชน์ของ น้ำหนัก

 1. ช่วยฝึกความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพราะกีฬาชนิดนี้ความแข็งแรงของร่างกายถือเป็นเรื่องสำคัญมากกับการยกน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักตัวของตนเอง
 2. ฝึกความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ บางครั้งอาจต้องยกน้ำหนักสูงมากกว่าน้ำหนักที่ตนเองเคยยกแต่ต้องทำให้ได้เพื่อลุ้นการเป็นผู้ชนะ
 3. ฝึกสมาธิได้อย่างดี เพราะก่อนการยกทุกครั้งนักยกน้ำหนักต้องรวบรวมสมาธิ คิดให้ดีว่าท่าที่จะยกต้องจัดระเบียบร่างกายอย่างไรจึงจะเหมาะสม สามารถยกขึ้นได้แบบไร้กังวล

อีสปอร์ต

อีสปอร์ต ( Eepoets ) หรื กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ( electronic Sports ) คือกีฬาประเภทบุคคล หรือทีมหนึ่ง กรมกีฬาได้จัด Esport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันวีดีโอ โดยมีการแข่งจามประเภท ของวีดีโอเกมส์ เช้น เกมส์วางแผนการรบ , เกมส์ต่อสู้ , เกมส์ยิงมุมมอง บุคคลที่หนึ่ง , โมบา , เกมอินดี้ การแข่งขันนี้ แบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขัน และลีกต่างๆ เช้นเดียวกับกีฬาทั่วไป ในปี 2017 ผู้ชม อีสปอร์ต มีจำนวนรวมทั้งประมาณ 385 ล้านคน ทั่วโลก

อีสปอร์ต ( Eepoets ) หรื กีฬาอิเล็กทรอนิกส์  ( electronic Sports ) คือกีฬาประเภทบุคคล หรือทีมหนึ่ง กรมกีฬาได้จัด Esport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันวีดีโอ โดยมีการแข่งจามประเภท ของวีดีโอเกมส์ เช้น เกมส์วางแผนการรบ , เกมส์ต่อสู้ , เกมส์ยิงมุมมอง บุคคลที่หนึ่ง , โมบา , เกมอินดี้ การแข่งขันนี้ แบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขัน และลีกต่างๆ เช้นเดียวกับกีฬาทั่วไป ในปี 2017   ผู้ชม อีสปอร์ต มีจำนวนรวมทั้งประมาณ 385 ล้านคน ทั่วโลก

อีสปอร์ต ได้รับการบรรจุให้เป็นการแข่งขัน กีฬาชิงเหรียญ อย่างเป็นทาง การใน เอเชียนเกมส์ 2022 โดยจัดขึ้น  ฐานะ กีฬาสาธิตใน เอเชียนเกมส์  2018 

อีสปอร์ต ในปะเทศไมย ได้มีการคัดค้าน การรับรอง  อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยเห็นว่าอีสปอร์ตยังไม่เหมาะสมกับสังคมไทยที่มีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนเสพติดเกม  ( 3 ) แต่ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่   อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยเห็นว่าอีสปอร์ตยังไม่เหมาะ สมกับสังคมไทย ที่มีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน เสพติดเกม ( 3 ) แต่ในวันที่ 27กรกฎาคม ที่  27   กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศ ไทยได้เห็นชอบให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา ที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม

กีฬาในประเทศไทยได้ 4 และได้รับการลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬาในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทำให้ไทยสามารถส่ง ผู้เข้าแข่งขันอีสปอร์ต ในนามทีมชาติไทย อย่างเป็นทางการได้ ในรายการข่งขันอีสปร์ต ระหว่างประเทศต่างๆ โดยการเห็นชอบดังกล่าว ได้มีการมองในมุมของการแข่งขัน หรือกีฬา ว่าเป็นคนละส่วนกัน กับปัญหาติดเกมส์  คล้ายกับที่เคยรับรอง สนุกเกอร์ ว่าเป็นกีฬา  โดยมองว่าเป็นคนละส่วน กับการที่โต๊ะสนุกเกอร์ อาจจะเป็นแหล่ง มั่วสุมของเยาวชน ก่อนหน้านี้ ในเดือน มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ โอลืมปิก ของ ประเทศลาว ได้ให้การรับรอง อีสปอร์ต ในลักษณะเดียวกัน

อีสปอร์ต สหพันธ์อัสปอร์ตนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดย สมาคมอีสปอร์ต 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก , ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเยรมนี , ประเทศออสเตรีย , ประเทศเบลเยี่ยม , ประเทศเนเธอร์แลนด์ , ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , ประเทศเวียดนาม และประเทศ ใต้หวัน และได้มีการประชุมครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน ในปีเดียวกันนี้

อีสปอร์ต มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

 • ในปี 2009 การแข่งขันไออีเอสเอฟชาเลนจ์ จัดขึ้นที่แท แบ็ค ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้ในการแข่งขัน ฟีฟ่าออนไลน์,วอร์คราฟต์ 3 : โฟรเซนโธรน ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ สาธารณะประชาชน
 • ในปี 2010 การแข่งขันไออีเอสเอฟ แกด์ไฟนอล จัดขึ้นที่แทกู ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้แข่งขัน เกมที่ใช้ในการแข่งขัน ฟีฟ่าออนไลน์,วอร์คราฟต์ 3 : โฟรเซนโธรน ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใตรองชนะลิศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • เมื่อปี 2011 การแข่งขันไออีเอส เอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่อันดง ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้แช่งขัน คือ สตาร์คราฟต์ 2 , ฟีฟ่าออนไลน์ ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน รองชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้
 • ปี 2012  การแข่งขันไออีเอสเอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่โชนาน ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้ในการแข่งขัน คือ Alliance of Valiant Arms, สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 ประเทศที่ชนะ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่  ประเทศออสเตรีย
 • ปี 2013 การแข่งขันไออีเอฟเวิลด์แชม เปียนชิป จัดขึ้นที่บูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย เกมที่ใช้แข่งขัน คือ ลีก ออฟ เลเจนด์ , สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 , Alliance of Valiant Arms ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน
 • ในปี 2014 การแข่งขันอีสปอร์ตเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่บากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน เกมที่ใช้แข่งขัน คือ Dota 2 , ฮาร์ทสโตน , อุลตร้าสตรีทไฟเตอร์ 4 , สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ สาธารณะประชาชนจีน
 • ปี 2015 อีสปอร์ตเวิลด์แชมเปียนชิป เกมที่ใช้แข่งขัน TBD จัดขึ้นที่ TBD ประเทศที่ชนะ TBD รองชนะเลิศ TBD

ก่อตั้ง : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ประเภท : สหพันธ์กีฬานานาชาติ

สำนักงานใหญ่ : โซล , ประเทศเกาหลีใต้

ภาษาทางการ : อังกฤษ

ประธาน : บย็อง ฮุน จุน

สหพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติ ( อังกฤษ : International e-Sports Federation) เป็นองค์กรที่ดำเนินการในกีฬาอีอีสปอร์ตระหว่างประเทศ สำนักงานอยู่ตั้งที่เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้

ไทยลีก

ไทยลีก เป็นระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไทยลีก จำกัด มีโสมสรฟุตบอลเข้าร้วมการแข่งขันทั้งหมด 16 สโมสร ดำเนินการแข่งขันในช่วงระหว่างต้นเดือน มีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี โดยแต่ละสโมสรจะแข่งขันแบบพบกันหมดสองนัดเหย้าเยือนรวม 30 นัดต่อสโมสรต่อฤดูกากร รวมทั้งหมด 240 นัดต่อฤดูการ

ไทยลีก เป็นระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไทยลีก จำกัด มีโสมสรฟุตบอลเข้าร้วมการแข่งขันทั้งหมด 16 สโมสร ดำเนินการแข่งขันในช่วงระหว่างต้นเดือน มีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี โดยแต่ละสโมสรจะแข่งขันแบบพบกันหมดสองนัดเหย้าเยือนรวม 30 นัดต่อสโมสรต่อฤดูกากร รวมทั้งหมด 240 นัดต่อฤดูการ

โดยนับตั้งแต่จัดตั้งลีกขึ้นมา มีทั้งหมด 41 สโมสรที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และมี 10 สโมสรที่ได้แชมป์ไทยลีก คือ

 • บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 7 สมัย โดยนับรวมสมัยลงแข่งขันในนามสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบุรีรัมย์ พีอีเอ
 • เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด  4 สมัยฃ
 • โปลิศ เทโร
 • สโมสรทหารอากาศ และธนาคารกรุงไทย 2 สมัย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สินธนา
 • ชลบุรี เอฟซี
 • พนักงานยาสุบ
 • เชียงราย ยูไนเต็ด 1 สมัย

ประวัติ ไทยลีก

เมื่อปี พ.ศ.  2539 สมคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีความคิดในการที่จะปรับปรุงระแบบการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ จากวัติถุประสงค์เพื่อความเป็นเลิศมาเป็นรูปแบบอาชีพ โดยการก่อตั้งฟุตบอลลีกสูงสุดขึ้น โดยเดิมที การแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรระดับสูงของประเทศคือ ฟุตบอลชิงถ้วยประราชทานแระเภท ก. ถ้วยใหญ่ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 จนถึงปี พ.ศ.2538 ในฐานะการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรระดับสูงสุดของประเทศโดยมีสโมสรฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันใน ฤดูการแรก ทั่งหมด 18 สโมสร ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างเป็น 10 สโมสรจนถึง ฤดูการ 2547/48

การรวบรวมลีก

ในปี พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ เริ่มมีการให้ สิทธิสโมสรที่จบตำแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศใน โปรวินเชียลลีก เข้าร่วมการแข่งขันได้ซึ่งทำให้มีการแข่งขันเป็น 12 สโมสร ตั้งแต่ฤดูการ 2549 จนกระทั่งในปีถัดมา พ.ศ. 2550 จึงมีการรวบรวม โปรวินเชียลลีก โดยได้มีการจัดทำ บันทึกช่วยจำการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ้งเป็นเอกสารข้อตกลงในการรวมลีดทั้งสองเข้าเปป็นลีกเดียว โดยให้สิทธิสโมสรที่จบตำแหน่งชนะเลิสและรองชนะเลิศในการแข่งขัน โปรลีก ฤดุการ 2549 เข้าแข่งขันใน ไทยแบนด์พรีเมียร์ลีกด้วย ซึ่งทำให้มีการเพิ่มจำนวนสโมสรที่เข้าแข่งขันเป็น 16 สโมสรพร้อมทั้งเพิ่มเงื่อนไขให้สโมสรซึ่งอยู่ใน 3 อันดับสุดท้ายเมื่อจบฤดูการ ต้องตกชั้นไปไทยลีกดิวิชั่น 1 โดยให้สิทธิสโมสรชนะเลิศและอันดับที่ 3 ของไทยลีกดิวิชั่น 1 เลื่อนชั้นมาแข่งขันเป็นการทดแทน โดยสโมสรแรกที่มาจาก โปรวินเชียลลีกแล้วสามารถชนะการแข่งขันได้คือ ชลบุรี เอฟซี ในฤดูการ 2550

การปรับโครงสร้างลีกสุ่ลีกอาชีพ ไทยลีก

ต่อมาในปี พ.ศ 2552 สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย ออกระเบียบว่าด้วยความเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ เป้นผลให้สมาคมฯ ต้องดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อบริหารลีกและจัดการแข่งขันทันทีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยได้มีการจัดตั้ง บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด ขึ้น โดยมี วิชิต แย้มบุญเรือง อดีตนัก ฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นประธานกรรมการคนแรก และออกระเบียบให้ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพ ต้องจัดตั้งในรูปนิติบุคคล (บริษัท) เพื่อดำเนินการบริหารสโมสร ส่งผลให้มีการแข่งขันเชิงรูปแบบ การบริหารจัดการให้เป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น รวมทั้งแพร่หลายออกไปยัง ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จากเดิมที่สโมสรฟุตบอลต่างๆ จะกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น จึงกลับมาเป็นที่นิยมของแฟนฟุตบอลไทยอีกครั้ง โดยใน ฤดูกาล 2554 สมาคมฯ ประกาศเพิ่มจำนวน สโมสรที่จะทำการแข่งขัน เป็น 18 สโมสร

กรณีพิพาทของลีก

ต่อมาได้มีกรณีข้อพิพาทในเรื่องสิทธิการบริหารสโมสรและสิทธิการแข่งขัน ระกว่าง อีสาน ยุไนเต็ด และ ศรีสะเกษ เอฟซี โดยทาง อีสาน ยุไนเต็ด ได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลปกครองเพื่อขอให้พิจารณาว่า ศรีสะเกษ เอฟซี มีสิทธิทำการแข่งขันในฤดูการ 2556 หรือไม่ ซึ่งสาลปกคลองมีคำสั่งให้คึ้มครองชั่วคราว เป็นผลให้ บจก ไทยพรีเมียร์ลีก ต้องลงมติให้พักการแข่งขันของ สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ ตามคำสั่งคุ้มครองฯศาล โดยเมื่อศาลปกครองวินิจฉัยให้สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ มีสิทธิทำการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก ได้ต่อไป สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จึงประชุม รวมกับ บจก ไทยพรีเมียร์ลีก สดมสรฟุตบอลศรีสะเกษและสมาชิกทั้งหมด ดดยที่ ประชุม ลงมติให้ ฤดูการ 2557 เพิ่มสมาชิกเป็น 20 สโมสร และกำหนดสโมสรที่ต้องตกชั้นลงไปแข่ง ไทยลีกดิวิชั่น 1 ต้องมี 5 สโมสรคือ อันดับที่ 16-20 ขณะเดียวกัน ทั้งสองฤดูการดังกล่าว ยังคงให้ สโมสรชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับที่ 3 ของไมยลีกดิวิชัน 1 ขึ้นมาแข่งขันในไทยพรีเมียร์ลีกตามเดิม เพื่อทำให้สดมสรสมาชิกคงเหลือเพียง 18 ทีมเท่าเดิม ส่วนฤดูการ 2556 ให้สโมสรอันดับที่ 17 ต้องตกชั้นลงไปแข่งขันใน ไทยลีกดิวิชัน 1 เพียงทีมเดียว

การเปลี่ยนแปลงบริหาร

ภายหลังจากการเลือกตั้งนายก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่ง ได้รับเลือกจากสโมสรสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม คนใหม่ได้ประกาศว่าได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทน บจก.ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อว่า บริษัท พรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ จำกัด (PLT)[5] และได้มีการจัดหาตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์ของลีก แทนที่ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีการยกเลิกสัญญาไป

การปรับโครงสร้างระบบลีก

ต่อมา ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ไทยลีก จำกัด ขึ้นมาแทน บจก.พรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ ตามคำแนะนำของ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย และ สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ โดยได้โอนหุ้นจำนวน 99.98% ที่ทางนายกสมาคมฯ ถือไว้ ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย[6] ต่อมา สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพสโมสรฟุตบอลลีกอาชีพอย่างยั่งยืน และยกระดับลีกภายในประเทศ ให้ก้าวไปสู่ลีกชั้นนำของอาเซียนและเอเชีย เริ่มจากการตั้งและ ปรับเปลี่ยน ชื่อลีกแต่ละระดับให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน เน้นความเรียบง่าย กระชับ น่าจดจำและร่วมสมัยที่สุด

พรีเมียร์ลีก

พรีเมียร์ลีก เป็นระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดของประเทศอังกฤษ การแข่งขันพรีเมียลีกเป็นที่รวม 20 สโมสรฟุตบอลในระดับสูงสุดของอังกฤษเจ้าด้วยกัน ซึ่งเป็นลีกที่มีการแช่งขันและสูสีมากมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปแล้วเป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากแฟนบอลทั่วโลก

พรีเมียร์ลีก เป็นระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดของประเทศอังกฤษ การแข่งขันพรีเมียลีกเป็นที่รวม 20 สโมสรฟุตบอลในระดับสูงสุดของอังกฤษเจ้าด้วยกัน ซึ่งเป็นลีกที่มีการแช่งขันและสูสีมากมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปแล้วเป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากแฟนบอลทั่วโลก

โดยปัจจบัน มีเพียง 6 ทีมเท่านั้นที่ชนะเลิศรายการแข่งขันนี้ได้แก่ แมนเชสเยอร์ ยูไนเต็ 13 สมัย เชลซี 5 สมัย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 สมัย เชลซี  5 สมัย อาร์เวนอล 3 สมัย และแบล็กเบิร์นโรเวอสื และเลสเตอร์ ทัมละ 1 สมัย

ประวัติ พรีเมียร์ลีก

เดิมฟุตบอลลีกแห่งนี้ ได้ใช้ชื่อว่า ฟุตบอลลีกดิวิชั่นหนึ่ง ซึ่งมีจัดการแช่งชันตั่งแต่ปี พ.ศ 2431 และถือว่าเคยเป็นลีคฟุตบอลที่ยาวนานที่สุดในโลก โดยในปี พ.ศ 2535 ในฤดูกาล 1992-93 ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นจาก รูเพิร์ธ เมอร์ด็อก นักธุรกิจสื่อสารรายใหญ่เจ้าของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์สกาย พยายามผลักดันให้สโมสรฟุตบอลที่จะลงแข่งขันในดิวิชันหนึ่งประจำฤดูกาล 1992-93 ถอนตัวออกมาจัดตั้งเป็น พรีเมียร์ลีกทำให้ฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษที่มีอายุ 104 ปี ต้องยุติลง ขณะเดียวกันทางฟุตบอลลีกเดิมได้เปลี่ยนชื่อจาก ดิวิชันสอง มาเป็น ดิวิชันหนึ่ง และดิวิชันอื่น ได้เปลี่ยนตามกันไป

ในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่วงการฟุตบอลอาชีพของอังกฤษตกต่ำอย่างมาก เกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของฟุตบอลอังกฤษ เช่น เหตุการณ์ เพลิงไหม้อัฒจันทร์วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 ที่สนามที่สนามฟุตบอล แบรดฟอร์ดซิตี้ ในระหว่างการแข่งขันมีผู้เสียชีวิต 56 คน เหตุการณ์ภัยพิบัติฮิลส์โบโรวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2532 ที่สนามฮิลส์โบโรของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ มีผู้คนเหยียบกันเสียชีวิต 96 คน นอกจากนี้ ภัยพิบัติเฮย์เซลซึ่งเกิดขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีกรอบชิงชนะเลิศระกว่างลิเวอร์พูลและยูเวนตุสที่มีผู้เสียชีวิต 39 คน ทำให้ยูฟ่า สั่งห้ามไม่ให้สโมสรอังกฤษเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยสโมสรจากอังกฤษเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยสโมสรยุโรปเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้กลุ่มฮูลิแกนหรืออันธพาลลูกหนังที่ตามไปเชียร์ทีมที่ชื่นชอบก็ก่อพฤติกรรมเกะกะระรานหลังจากจบการแข่วขัน เข้าผับดื่มกินจนเมามาย บ้างก็วิวาทกับแฟนบอลเจ้าถิ่นเกิดเหตุการณ์วุ่นวายบางครั้งรุนแรงถึงขั้นจราจลหรือไม่ก็มีคนเสียชีวิต โดยสาเหตุ ส่วนหนึ่งของภัยพิบัติเฮย์เซลก็มาจากคนกลุ่มนี้เช่นกัน

กิจการถ่ายทอดทางโทรทัศน์

ในช่วงเวลาที่สโมสรใหญ่ใหญ่ต้องการเงินทุนมหาศาลนี้ เป็นโอกาสให้เจ้าของสถานีโทรทัศนืสกาย ยื่นข้อเสนอให้สโมสรดิวิชันหนึ่งประจำฤดูการ 1992-93 ให้ถอนตัวจากสมาชิกฟุตบอลลีกเพื่อมาจัดตั้งอฟเอพรีเมียร์ลีก โดยทางสถานีของซื้อสิทธิผูกขาดในการถ่ายทอดการแข่งขันในราคาแพง ทำสัญญาฉบับแรกซื้อสิทธิผูกขาดในการถ่ายทอดการแข่งขันเป็นเวลา 5 ปี ฤดูการ 1992-93 ถึว 1996-97 จ่ายค่า ตอบแทนให้ 304 ล้านปอนด์ เทียบกับในอดีตที่ฟุตบอลลีกได้รายได้จากการขายสิทธิให้สถานีไอทีวีของอังกฤษ เพียง 44 ล้านปอนด์ ในช่วงเวลา 4 ปี เงื่อนไขตอบแทนทางธุรกิจเช่นนี้ ดึงดูดให้สโมสรทั้ง หลายสนใจเป็นอย่างยิ่ง จนผู้บริหารสโมสรบางคน เช่น นายแอลัน ชูการ์เจ้าของสโมสรฟุตบอลทอดนัมฮอตสเปอร์ แสดงตนเป็นแกนนำในการล๊อบบี้ให้สโมสรอื่นๆ ในดิวิขั้นหนึ่งที่จะเริ่มแข่งขันในฤดูการ 1992-93 เห็นชอบกับการก่อตั้งลีกแห่งนี้ สำหลับลิขสิทธืการเผลแพร่ ในประเทศไทย ในช่วงฤดูการ 2013-14 2014-15 และ 2015-16 เป็นของ บริษัท ซีทีเอช จำกัด มหาชน หน่วยงานกลางของกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศนืผ่านสายเคเบิลทั่วประเทศ ในเครือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน จำกัด มหาชน ซึ่งถือลิขสิทธิ์ตั้งแต่ฤดูการ 2007-08 จนถึง 2012-13 โดยต่อมาในปี 2016/2017 จนถึง 2018/2019 ช่องบีอินสปอตส์ได้ลิขธิ์การถ่ายทอดดังกล่าว

การจัดตั้ง พรีเมียร์ลีก

17 กรกฎาคม พ.ศ 2534 มีการลงนามข้อตกลงภาคีสมาชิกก่อตั้ง เพื่อวางหลักการสำคัญในการจัดตั้งพรีเมียร์ลีก ได้แก่ รับบลีกสูงสุดใหม่นี้จะดำเนินการทางธุรกิจด้วยตัวเอง แยกขาดจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษและฟุตบอ จากนั้นในปี พ.ศ.2535 ทั้ง 20 สโมสรที่ได้ยื่นขอถอนตัวจากฟุตบอลลีกอย่างเป็นทางการ

ต่อมา 27 พฤาภาคม พ.ศ. 2535 เอฟเอพรีเมียร์ลีกจึงก่อตั้งโดยจดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัด มีสโมสรฟุตบอลสมาชิกทั้ง 20 แห่งเป้นหุ้นส่วน ความเป็นหุ้นส่วนจึงขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันทางสโมสร หากทีมใดยังยังคงอยู่ในพรีเมียร์ลีกก็จะถือเป็นหุ้นส่วนของพรีเมมียร์ลีกต่อไป ในข่วงปิดฤดูการสดมสรที่เลื่อนชั้นมาจากดิวิชั่น 2 ที่เปลี่ยนชื่อเป็นดิวิชั่น

1 ลีกแชมเปียนชิปในปัจจุบัน โดยมีสมาคมฟุตบอลอังกฤษถือเป็นสิธิเป็นหุ้นส่วนหลัก มีอำนาจที่จะคัดค้านในประเด็นสำคัญ เช่น การแต่งตั้งประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หลักการเลื่อนชั้นหรือตกชั้นของสโมสรเท่านั้น แต่ไม่อาจล่วงไปถึงกิจการเฉพาะของพรีเมียร์ลีก ซึ่งได้แก่เงื่อนไขและผลประโยช์เชิงพาณิชยืต่าง

ด้วยค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดโทรทัสน์และประโยชน์ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน ทำให้พรีเมียร์ลีกพัฒนาเป็นลักฟุตบอลภายในประเทศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

การแข่งขัน

มีสโมสรร่วมกันแข่งขันในพรีเมียรืลีก 20 ทีม ในช่วงระหว่างฤดูการ ตั้งแต่สิงหาคมถึงพฤษภาคม โดยแต่ละทีมจะพบกันหมด เหย้าและเยือน ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน และทีมแพ้ไม่ได้คะแนน ตลอดฤดูกาลทุกทีมจะต้องแข่งขันทั้งสิ้น 38 นัด ทีมจะถูกจัดอันดับโดยเรียงจาก คะแนน ผลปรระตูได้เสียและผลประตูรวม หากยังคะแนนเท่ากันจะถือคลองตำแหน่งเดียวกันหากมีการเสนอกันในการตกชั้นสุ่การแข่งขันแชมป์เปียนชิป หรือการคัดเลือกไปยังการแข่งขันอ่นๆ จำเป็นต้องมีการแข่งขันเพลย์ออฟที่สนามกลางเพื่อตัดสินอันดับ

การเลื่อนขั้นและการตกชั้น

มีการเลื่อนชั้นและมีการตกชั้น ระหว่าพรีเมียร์ลีกและ อีเอฟแอลแชมป์เปียนชิปโดยสามทีมที่ได้อันดับต่ำสุดในพรีเมียร์ลีก จะต้องตกชั้นไปเล่นใน แชมเปียนชิปและทีมอันดับสูงที่สุดสองทีมในแชมป์เปียนชิปจะเลื่อนชั้นไปพรีเมียรืลีก พร้อมกับอีกหนึ่งทีมที่มาจากการชนะเลิศในการแข่งขันเพลยื ออฟระหว่างอันดับที่ 3-4-5 และ 6 แต่เดิมพรีเมียร์ลีกมี 22 ทีม ตั่งแต่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 แต่ลดลงเหลือ 20 ทีม เมื่อปี ค.ศ. 1995

การคัลเลือกไปยังการแข่งขันอื่น

4 ทีมที่อันดับสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก โดยสี่ทีมอันดับแรกจะผ่านเข้าไปรอในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชนะเลิศได้อยู่โถ 1 วนอันดับ 5 จะได้เล่นยูฟ่ายุโรปาลีก และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกโดยอัตโนมัติเช่นกัน ในกรณีที่ทีมอันดับ 1-4 ชนะการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศ สิทธิ์การแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีก จะได้แก่อันดับ 6 และ 7 ของพรีเมียรืลีกแทน ทีมพรีเมียร์ลีกที่ได้สิทธิไปแข่งฟุตบอลยุโรป มีเงื่อนไขดังนี้

 • แชมป์พรีเมียร์ลีก ผ่านเข้าไปเล่นในยุฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มและได้อยุ่โถ 1
 • รองแชมป์พรีเมียร์ลีก ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
 • อันดับที่ 3 ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
 • แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มและได้อยู่โถ 1
 • แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีก ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
 • อันดับที่ 4 ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
 • แชมป์เอฟเอคัพ ผ่านเข้าไปเล่นยุฟ่ายุโรปาลีกในรอบแบ่งหลุ่ม.
 • อันดับที่ 5  ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่ายูโรปาลีกในรอบแบ่งกลุ่ม

ผู้สนับสนุนหลัก

รายชื่อผู้สนับสนุนหลักในรายการแข่งขันฤดูการต่างๆ

 • 1993-2001 เยีน์คารืลิง
 • 2001-2004 บัตรเครดิตบาร์เคลย์การ์ด
 • 2004-2016 ธนาคารบาร์เคลย์ จนถึง 2007

คริสเตียโน โรนัลโด

คริสเตียโน โรนัลโด เป็นนักบอลชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเล่นไนตำแหน่งกองหน้าให้กับยูเวนตุสในเซเรียอา และเป็นกัปตันของทีมชาชติโปรตุเกสคนปัจจุบัน โรนัลโดเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับหกในประวัติศาสตร์ฟุตบอล หลังย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาอยู่กับเรอัลมาดริด ด้วค่าตัว 80 ล้านปอนด์ โรนัลโดได้รับค่าจ้างในการลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดจำนวน 12 ล้านปอนต์ต่อปีทำให้เค้าเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลก

คริสเตียโน โรนัลโด เป็นนักบอลชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเล่นไนตำแหน่งกองหน้าให้กับยูเวนตุสในเซเรียอา และเป็นกัปตันของทีมชาชติโปรตุเกสคนปัจจุบัน โรนัลโดเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับหกในประวัติศาสตร์ฟุตบอล หลังย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาอยู่กับเรอัลมาดริด ด้วค่าตัว 80 ล้านปอนด์ โรนัลโดได้รับค่าจ้างในการลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดจำนวน 12 ล้านปอนต์ต่อปีทำให้เค้าเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลก

โรนัลโดได้ลงเล่นฟุตบอลในนามทีมเยาวชนของ อังตูรีญา เมื่อเขาเล่นได้อยู่สองปีก่อนจะย้ายไปอยุ่กับ นาซียูนัลในปี 1997 เขาได้ทำสัญญาให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่าง สปอร์ติงลิสบอน โดรนัลโดได้ถูกพิจารณาย้ายตัวไปอยุ่กับ แมนเชสเตอร์ยุไนเต็ด โดยคนที่ซื้อเค้าคือ อเล็กซ์ เฟอ์กูสัน ซื้อตัวเค้ามาด้วยจำนวนเงิน 12.24 ล้านปอนด์โรนัลโดได้แชมป์เอฟเอคัพ ซึ่งเป็นเกียติประวัติแชมป์แรกของเขาในปี 2003

โรนัลโดลงเล่นในเกมของฟุตบอลทีมชาติ โปรตุเกส ในระดับชาตินัดแรกคือตอนเจอกับคาซัคสถาน ในเดือนสิงหาคม 2003 และหลังจากนั้นเค้าได้ลงเล่นมากขึ้นรวมทั้งหมดถึงห้าทัวร์นาเมนต์ ได้แก่ ยูโร 2004 ฟุตบอลโลก 2006 ยูโร 2008 ฟุตบอลโลก 2010 และยูโร 2012 เขาทำประตูแรกในนามทีมชาติโปรตุเกสได้ในการแข่งขันยูโร 2004 ในนัทเปิดสนามที่เจอกับ กรีช

เขาเป็นคนสำคัยในการนำทีมชาติโปรตุเกสเข้าไปชิงชนะเลิศในปี 2004 และหลังจากนั้นดรนัลโดได้มีบทบาทและได้ลงเป็นตัวจิงมากขึ้น ในปี 2008 โรนัลโดได้เป็นกัปตันทีมครั้งแรกของทีมชาติโปรตุเกส เขาได้พาทีมเข้าแข่งยูโร 2008 สามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศได้ เขาสามารถยิงประตูในการแข่งขันทัวนาเม้นนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2012 โรนัลโดได้ลงเล่นครบ 100 นัดสำหลับทีมชาติ โปรตุเกสในนัทที่เจอกับไอซ์แลนต์เหนือ ทำให้เค้าเป็นหนึ่งในสามนักเตะที่ลงเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสเกิน 100 นัด ในเดือนตุลาคม 2012 เฟสบุ๊กอย่างเป็นทางการชองเชาได้มีครติดตามถึง 50 ล้านคน

ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2008 มีการจัดอันดับตำแหน่งนักเตะรุปงามแห่งยุโรป 2008 จัดทำโดยแอลจี บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า คริสเตียโนได้รับคะแนนโหวตครั้งนี้เป็นอันดับ 1 ในปี 20112 โรนัลโดได้รับรางวัลนักกีฬาๆอบีเรีย-อเมริกา ประจำปี 2012 ประเภทนักฟุตบอลชาย

ประวัติ คริสเตียโน โรนัลโด

ครืสเตียโน โรนัลโด เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ที่เกาะมาเดรา ประเทศโปรตุเกส เป็นบุตชายของ ฌูแช ตีนิช อาไวรุ เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2548 ขณะมีอายุ 52 ปี กับนางมารีอา ดูโลรีชอาไวรุ เป็นบุตชายคนเล็กในพี่น้อง 4 คน ถึงแม้ตอนตอนเกิดเขาจะคลอดก่อนกำหนดแต่ก็มีน้ำหนักสมบูรณ์ถึง 8 ปอนด์ทวดฝ่ายมารดาของเขา อีซาแบล ดา ปีตาดี มีพื้นเพมาจาก แระเทศกาบุเวร์ดี ที่มาของชื่อโรนัลโดนั้น บิดาของเขาเป็นผู้ตั้งให้โดยได้แรงบัลดาลใจจากชื่อของนาย โรนัลด์ เรแกน อดีตปรานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบุคคลที่บิดาของโรนัลโดชื่นชอบตั่งแต่เรแกนยังเป็นนักสแดงอยู่

ครอบครัวของโรนัลโดอาศัยอยู่ที่ย่านกิงตาดูฟัลเซา เขตซังตูอังตอนียูของเมืองฟุงชาล ซึ่งเป็นเขตที่มีประชากรยากจนอาศัยอยู่มาก โรนัลโดเริ่มเล่นฟุตบอลที่นี่ ซึ่งในตอนเด็กเขาจะชอบเล่นฟุตบอลมากบริเวณตามถนน พอตินอายุ 6 ขวบ เขาเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจิงจังในทีมชุดใหญ่ของ ทีมอังดูรีญายูนัล โดย พ.ศ. 20มีการจ่ายค่าตัวเป็นชุตฟุตบอลและลุกฟุตบอล

นักฟุตบอลเยาวชน

ในช่วงที่โรนัลโดอายุ 8 ขวบ โรนัลโดได้ลงเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลอังตุรีญาซึ่งพ่อเขาเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรแห่งนี้ ในปี 1995 โรนีลโดได้ทำสัญญาดับสโมสรฟุตบอลท้แงถิ่นคือ สโมสรฟุตบอลนาซียูนัล และได้เล่นให้กับสโมสรเป็นเวลา 5 ปี แล้วได้ย้ายไปอยุ่กับสปอรืติกกลูบีดีปูร์ตูกาล ( สปอตร์ติงลิสบอน ) ในช่วงปี 1997 และได้สำเร็จการเล่นฟุตบอลเยาวชนให้กับในประเทศของเขา

นักฟุตบอลอาชีพ

ในปี พ.ศ. 2002 โรนับโดในวัย 17 ปีได้ย้ายมาเล่นให้กับ สปอตร์ติงลิสบอนเนื่องจากในเวลานั่นสโมสรฟึตบอลชื่อดังในโปรตุเกสได้เห็นความน่าสนใจชองโรนัลโดมากแต่เค้าเลือกที่จะมาอยู่กับ สปอตร์ติงลอสบอน โดยโรนัลโดได้ลงเล่นเป็นจำแหน่งกองหน้าและได้มีโอกาศได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเยอะโรนัลโดโชฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกคุ่ต่อสุ้การแย่งชิงบอล การยิงจากระยะไกลและการทำประตูอย่างแม่นยำ ทำให้โรนันโดในช่วงนั้นโด่งดังไปทั่วในทวีปยุโรป และโรนัลโดมีจุดเด่นที่มีทักษะในการคลองบอลและมีความคล่องตัวสุง ด้วยจุดนี้เอง ทำให้เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ผู้จัดการทีมชื่อดังของแมนเชสเตอร์ ยไนเต็ด ใน พรีเมียร์ลีก ประเทศอังกฤษ ได้สนใจที่จะนำโรนัลโดมาร่วมทีมซึ่งดานเจรจาซื้อตัวโรนัลโดก็เป็นที่สำเร็จ โดยก่อนที่โดรนัลโดจะออกจากประเทศโปรตุเกส โรนัลโดเล่นให้กับ สปอตร์ติง ลอสบอนไปแล้วทั้งสิ้น 31 นัด ทำไป 5 ประตู

แมนเชสเตอร์ยุไนเต็ด

โรนัลโดได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยราคา 12.24 ล้านปอนด์ ในฤดูการ 202-03 โรนัลโดใช้เวลาไม่นานนักในการปรับตัวให้เข้ากับพรีเมียลีก และผลงาน 8 ประตู จากกาลลงสนาม 39 นัด ซึ่งรวมถึงประตูแรกในรอบชิงชนะเลิศอฟเอ คัพ กับ มิลล์วอลล์ก็ทำให้เค้าได้รับรรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ประจำฤดูการ 2003/04 โรนัลโดกับการพาทีมชาติโปรตุเกสเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโร 2004 ก่อนผ่ายให้กับกรีฃ 0-1 ในฤดูการที่ 2 ของโรนัลโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอร์มไม่ดีเท่ากับปีแรก หลังขากจบฤดูการด้วยการลงสนาม 50 นัด แต่ทำได้แค่ 9 ประตุ และในฤดูการ 2005-06 โรนัลโดก็เรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง ด้วยการทไ 12 ประตุ จากการลงสนาม 47 นัด โรนัลโดคว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของฟิฟโปร ซึ่งเป็นรางวัลเดียวที่ให้แฟนๆเป็นผู้ลงคะแนนโหวดตัดสิน และในปีเดียวกันเขาก็ได้อันดับที่ 20 ในตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าด้วย

ฤดูการ 2006-2009

ในศึกฟุตบอลโลก 2006 โรนัลโดถูกแฟนบอลอังกฤษโห่ไล่หลังจากมีส่วนทำให้ เวย์น รูนีย์ เพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องถูกไร่ออกในเกมที่แฃอังกฤษพบกับโปรตุเกส โรนัลดดถูกสื่อในอังกฤษกดดันและต่อว่า อย่างไรก็ตามโดรนัลโดก็ยังคงเล่นให้กับสโมสร เมษายน 2007 คริสเตียโนโรนัลโดคว้ารางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี 2007 ชองสมาคมฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือพีเอฟเอไปครองโดยเป็นผู้เล่นรายที่ 2 ในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศทั้งสองมาครอบครองในเวลาเดียวกันหลังโชว์ ฟอร์มวุดยอดมาตลอดฤดุการนี้โดยก่อนหน้านี้ แอนดี เกรย์เคยทำได้เมื่อปี 1997 หรือกว่า 30 ปีก่อน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2009 แมนยูไนเต็ดยอมรับว่าได้รับข้อเสนอการซื้อตัวจากสโมสรฟุตบอล เรอัลมริดด้วยค่าตัว 80 ล้านปอนด์ ซึ่งก็ปรากฎ่านัลโดมีความต้องการที่จะออกจากยูไนเต็ดเช่นกัน โดยเค้าได้ตกลงย้ายออกไป การซื้อตัวครั้งนี้เป็นสถิติการซื้อตัวที่แพงที่สุดในโลก

โดยผลงานของโรนัลโดลงเล่นเป็นตัวจริง 299 นัด ยิงไป 118 ประตู

เรอัลมาดริด

ในวันที่ 26 มถุนายน พ.ส 2009 สโมสรเรอัลมาริดเซื้อตัวโรนัลโดมาด่วยราคา 80 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นสถิตืการซื้อนักฟุตบอลที่แพวที่สุดในโลกจากแมนฯ ยูไนเต็ด เขาได้รับตำแหน่งสวมเสื้อหมายเลข 9 โดยในฤดูการนี้เค้าทำผลงานได้อย่างยอกเยี่ยมโดยลงเล่นเป็นตัวจริง 35 นัด ทำประดูไป 33 ประตู ซึ่งคลองดาวซันโวสุงสุดของลาลีกาโดยเค้าได้ถูกย้ายให้ไปเล่นตำแหน่งกองหน้าและบางครั้งอาจจะได้ไปเล่นตำแหน่ง ปีกขวา เจ้าตัวทำประตูแรกตั่งแต่ย้ายมาอยู่กับมาดริดคือนัดที่เจอกับแอตเลติโดมาริด โดยมาดริดชนะไป 2-0 และในวันที่ 15 กันยายน 2009 โรนัลโดได้ยิงฟรีคิกระยะไกลถึงสองครั้งในนัดที่เจอกับ เอฟซี ซูริฃ โดยมาดริดชนะไป 5-2 ในเกมยุฟ่าแชมป์เปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม

ไตรกีฬา

ไตรกีฬา พบว่าการแข่งขัน ไตรกีฬานั้น มีการริเริ่มครั้งแรกที่ ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างปี 1920 – 1930 ซึ่งจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Les Trois Sports ซึ่งปัจจุบัน ก็ยังคงมีการแข่งขันประเภทนี้อยู่ โดยอยู่ใกล้กับ Joinville le pont ใน Meulan และ Poissy มีการรายงาร ครั้งแรกในปี 1920 ในหนังสือพิมพ์ชื่อ L Aoto ได้รายงานถึงการแข่งขัน 

ไตรกีฬา ที่มีการแข่งขันนี้จะประกอบไปด้วยกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 3 กิโลเมตร ขี่จักรยาน 12 กิโลเมตร และว่ายน้ำข้ามคลอง Marne โดยไม่มีการหยุดพัก และในปี 1934 ได้มีบทความเกี่ยวกับ Les Trois Sportsที่ผู้ถึงการแข่งขันในเมือง Rochelle ซึ่งเริ่มด้วยการว่ายน้ำข้ามคลอง 200 เมตร ขี่จักรยาน 10 กิโลเมตร และวิ่งอีก 1 . 2 กิโลเมตร

ไตรกีฬา มีการพูดถีงในวงแคบๆ จนกระทั้งในปี 1974 ที่ Missiom Bay ในซานดีเอโก้ ได้มี สโมสรกีฬาชื่อ San Diego Track Club ซึ่งมีกลุ่มนักกีฬา ในที่นี้ประกีฬา ที่ประกอบไปด้วย นักวิ่ง นักว่ายน้ำ  และนักจักรยาน ซึ่งก็ได้กลายมาเป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ เกิดกลาย เป็นการแข่งขัน อย่างไม่เป็นทางการเกิด ขึ้นในกลุ่ม ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย Jack Johnstone และ Don Shanahan โดยมีการแข่งขัน ครั้งแรกที่ Mission Bay นี่เอง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 1974 โดยมีนักกีฬา เข้าร่วมในการแข่งขัน ทั้งหมด 46 คน โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ว่า Mission Bay Triathlon โดยเริ่มต้นด้วยการวิ่ง 6 ไมล์ จักรยาน 5 ไมล์ และปิดท้ายด้วยการว่ายน้ำ 500 หลา

ไตรกีฬา ในปี 1988 ณ เมือง Stockholm ประเทศสวีเดน ได้ทำการประชุม Triathlon National Federations เพื่อหาคณะทำงาน สำหรับการแข่งขันกีฬา ไตรมกีฬา และในปี 1989 ณ เมือง Avignon ประเทศฝรั่งเศส ได้มีการจัดตั้ง Interntional Teiathlon Union

 ( ITU )  ขึ้นซึ่ง ทำให้เกินการแข่งขัน ไตรกีฬสชิงแชมป์โลก ขึ้นเป็นครั้งแรก  ในเดือนสืงหาคม ปีเดียวกันนี้ โดยมีระยะการแข่งขัน เท่ากับระยะ Olympic ในปัจจุบัน

ในปี 1991 International Olympic Committee ( IOC ) หรือ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีเล็งเห็นความพยายาม สร้างความเป็นหนึ่งเดียว และการผลักดัน อย่างต่อเนื่องของ ITU จึงได้มีแนวความคิด ที่จะเสนอให้ไตรกีฬา เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่จะบรรจุลงใน การแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งขณะนั้น ไตรกีฬาก็ได้เผยแพร่ไปกว่า 45 ประเทศทั่วโลกแล้ว ซึ่งการผลัดัดนี้ ประสบความสำเร็จในปี 1994 คณะกรรมการ โอลิมปิกสากล ได้บรรจุ ไตรกีฬา ให้เป็ฯกีฬาอีก ประเภทหนึ่ง ของการแข่งขัน โดยที่จะได้ปรากฏ ในการแข่งขัน โอลิมปิกครั้งแรก ในปั ค.ศ. 2000 ที่เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย

วิธีการเล่นไตรกีฬา

 • นักกีฬาที่ได้ลงทะเบียน แล้วจะได้รับหมายเลข แทนของแต่ละบุคคล ซึ่งจะได้รัยสติกเกอร์ สำหรับเอาไปติดส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ การแข่งขัน เช่น หมวกกันน็อค หรือจักรยาน ทั้งนี้ทำขึ้นเพื่อการสะดวก ต่อการเช็คเลขของกรรมการ และจะมีการเขียนหรืแประตราทับ หมายเลขนั้นที่แขน  ขา ของนักกีฬาแต่ละคน อีกครั้งในวันแข่ง
 • ในวันแข่งนักกีฬา จะต้องทำการนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มารวมกันไว้ ณ พื้นที่ส่วนกลาง ที่เรียกว่า Transition Area หรือเป็นจุดเปลี่ยน  ผ่านของชนิดกีฬา จากนั้นนักกีฬา จะถูกนำตัวไปปล่อย สำหรับการเริ่มกีฬา ว่ายน้ำ หลังจากนั้นก็จะเข้ามาที่ Transition Area อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นจักรยาน และเมื่อครบระยะทางก็ ต้องกลับเข้ามาใน Transition Area อีกครั้งเพื่อเปลี่ยน เป็นวิ่งในลำดับสุดท้าย

ไตรกีฬา การแข่งขัน 3 ประเภทต่อเนื่อง

 • ว่ายน้ำ
 • ขี่จักรยาน
 • วิ่ง

ระยะทางในการแข่งขันกีฬา สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระยะทาง แตกต่างกันออกไป ดังนี้ โดยจะแบ่งตามลำดับ ดังนี้  ว่ายน้ำ – จักรยาน – วิ่ง / กิโลเมตร

 • Sprint Distance 0.75 – 20 – 5
 • Olympic Distance 1.5 – 40 – 10 ( เป็นระยะทางที่ใช้ในการแข่งขัน โอลิมปิก ITU การแข่งขัน ระดับชาติอื่นๆ )
 • Half Ironman 1.9 – 90 – 21 ( รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ Ironman 70.3 มาจากระยะทางรวม เมื่อคิดเป็นหน่วยไมล์ )
 • Ironman 3.8 – 180 – 42

ทั้งนี้อาจมีระยะการแข่งขัน ที่นอกเหนือจากนี้ เช่น ITU Long Distance และ Super Sprint เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ แต่ละรายการแข่งขันด้วย เช่นในประเทศไทย รายการที่มีชื่อเสียง มากที่สุดของการแข่งไตรกีฬา

กีฬาซอฟท์เทนนิส

กีฬาซอฟท์เทนนิส เกิดขึ้นเป็นคั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2413 ในประเทศญี่ปุ่น โดยดัดแปลงมาจากกีฬา เทนนิส ซึ่งชาวยุโรป ริเริ่มขึ้น ซอฟท์เทนนิส  เป็นกีฬาที่ชาวญี่ปุ่น นิยมเล่นกันมาก และต่อมาได้แพร่หลายในหลายประเทศ ทั้งในประเทศเกาหลี ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา บราซิล ฟิลิปปินส์ แซร์ สาธารณรัฐประชิปไตยประชาชนจีน

กีฬาซอฟท์เทนนิส มีการแข่งขันชิงแชมป์โลก ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2518 และได้จัดต่อเนื่อง เป็นประจำทุกสองปี พ.ศ. 2529   ได้มีการต่อตั้ง สหพันธ์ซอฟท์เทนนิสแห่งเอเชีย  ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่ กีฬาซอฟท์  สำหรับการแข่งขัน มักเป็นประเภทคู่ หรืออาจจะแข่งประเภททีม จึงจะประกอบด้วย คู่แข่งขันหลายคู่ก็ได้

กีฬาซอฟท์เทนนิส จะคล้ายกับกีฬาเทนนิส แต่จะใช้ลูกบอลยาง เนื้อนุ่ม และแร็กเกต ที่เบากว่า ทำให้ผู้เล่นสามารถตีลูก ได้อย่างสบายๆ มักนิยมเล่นเดี่ยว การเล่นจะต้องอาศัย ทั้งทักษะของผู้เล่น พละกำลังที่แข็งแรง สมาธิ และความร่วมมือของคู่เล่น

กีฬาซอฟท์เทนนิส ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2532 กีฬาซอฟท์เทนนิส เริ่มเข้ามาในประเทศไทย โดยทางสมาพันธ์ ซอฟท์เทนนิส แห่งเอเชีย ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้นำกีฬาชนิดนั้มาเผยแพร่ โดยได้มีการเผยแพร่ผ่านทาง คณะกรรมการกีฬา โอลิมปิกแห่งประเทศไทย และสำนักงานกีฬาทหาร ได้ร่วมกันจัดตั้ง ชมรมซอฟท์เทนนิส ( ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสมาคมซอฟท์เทนนิส ) เพื่อเป็นองค์กรในการเผยแพร่ กีฬาซอฟเทนนิส ภายในประเทศไทย โดยมี พ.อ. กุศล อิศรางกูล ณอยุธยา เป็นประธานชมรม พร้อมกันนั้นได้ร่วมมือกันกับ กรมพละศึกษา สาธิตแนะนำ แจกอุปกรณ์กีฬาซอฟท์เทนนิส ให้แก่วิทยาลัยพละ ต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ กีฬาประเภทนี้ ประธานซอฟท์เทนนิสของประเทศญี่ปุ่น ได้มีการทำหนังสือมาที่ บริษัทโตชิบา ดิสเพลย์ ประเทศไทย เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่างๆ ในช่วงที่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่น พักอยู่ในประเทศไทย  

ทางด้านการพัฒนาฝีมือ ของนักกีฬาและผู้ที่มีความสนใจ ในช่วงระยะแรกนั้น ทางชมรมซอฟท์เทนนิส ได้มีการจัดให้มีการแข่งขัน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีนักกีฬา ที่มาจากการฝึกเทนนืส กว่า 30 คนมาร่วมการแข่งขัน และทางชมรมยังได้มีการ ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน ชิงชนะเลิศที่ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นการเดินทาง ไปแข่งขันต่างประเทศ ในนามของทีมชาตืไทย เป็นครั้งแรกสำหรับ กีฬาซอฟท์เทนนิส ในเมื่อ ปีพ.ศ. 2532

ต่อมา ในปีพ.ศ. 2533 ทางชมรมได้จัดให้มีการแข่งขัน ซอฟท์เทนนิส ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ร่วมส่งนักกีฬา แข่งขันในเกมกีฬา เอเชีนยเกมส์ ครั้งที่ 11 ซึ่งกีฬาซอฟท์เทนนิส ได้มีการบบจุเข้า ในกีฬาเอเชียเกมส์เป็นครั้งแรก

กีฬาซอฟท์เทนนิส จะมีสนามการแข่งขัน ที่เป็นพื้นแข็ง ขนาด 10 . 97 * 23 . 77 เมตร  กว้างยาวเท่ากัยสนามเทนนิส  ในประเภทเดี่ยว สรามจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนของสนาม ที่ประกอบไปด้วย เขตเสิร์ฟ มีสี่เหลื่ยมผืนผ้า ขนาดเล็กอยู่ภายใน ยาว 12 . 80 เมตร และกว่าง 8 . 23 เมตร มีตาข่ายตั้นกลางขึงตึง และเส้นแบ่งครึ่งด้านกว้าง ของสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ พื้นของคอร์ดจะเป็นดิน หรืออย่างอื่นก็ได้ ด้านข้างควรมี พื้นที่ว่าง ไม่ต่ำกว่า 6 เมตร และด้านหลังควรมีที่ว่าง ไม่ต่ำกว่า 8 เมตร

อุปกรณ์ มีดังนี้

 • แร็กเกต ขนาดเล็กกว่าของเทนนิส ขึ้นเอ็น 18 – 22 ปอนด์ ทำด้วยไม้ หรือโลหะยาว 69 เซนติเมตร ตรงที่ขึ้นเอ็นเป็นรูปไข่กว้าง 22 เซนติเมตร และ ยาว 32 เซนติเมตร  ส่วนที่เป็น ด้าทจะยาว 37 เซนติเมตร
 • ลูกบอล ลูกบอลทรงกลมสีขาว ทำด้วยยางเนื้อนุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.6 เซนติเมตร หนัก 30 – 31 กรัม ความดันของลม เมื่อปล่อยลูกบอล สูง 1.50 เมตร ลูกจะเด้งขึ้นสูง 65 – 80 เมตร

กฏกติตาของกีฬา

 • ผู้เล่น มีทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ แล้วมีทั้งชายและหญิง ใข้แร็กเกตเดียวตลอด

การแข่งขัน

          เริ่มด้วยการจะเสี่ยง เหรียญมีด้าน A และด้าน B และเมื่อกรรมการขานว่า ‘ พร้อม ’ ผู้เล่นจะเข้าประจำที่ เมื่อกรรมการ ขานว่า ‘ เริ่มได้ ’ ขึ่งจะมีการเริ่มการแข่งขัน และเมื่อกรรการขานว่า ‘ เกมส์เซต ’ การแข่งขันก็จะ สิ้นสุดลง

 1. การแข่งขันประเภทคู่ ใช้เวลาในการแข่งขัน ทั้งหมดจำนวน 5 เกม
 2. การแข่งขันประเภทเดี่ยว จะมีการใช้สนามเพียงครึ่งเดียว ความยาวของเส้น แบ่งครึ่ง ถือเป็นเส้นข้าง แข่งขันเพียง 4 เกม

การเสิร์ฟ

 1. การเสิร์ฟเพื่อทำแต้มที่ 1 จะต้องเสิร์ฟ ทแยงคอร์ตทางขวา ของผู้เสิร์ฟ ฝ่ายรับก็จะต้อง โต้กลับทแยงตามเดิม กลับไปกลับมาจนกว่า จะมีการได้เสียแต้ม
 2. การเสิร์ฟเพื่อทำแต้มที่ 2 ก็เสิร์ฟเฉียง ทแยงโดยเริ่มจาก คอร์ต ทางซ้ายของผู้เสิร์ฟ คนแรกฝ่ายรับ ก็ตีโต้ไปมา ตามที่เสิร์ฟ ตลอดจนกว่าจะมีการ ได้เสียแต้ม
 3. การเสิร์ฟเพื่อทำแต้มที่ 3 จะเสิร์ฟเฉียงคอร์ต เหมือนกับแต้มที่ 1 แต่ฝ่ายรับ จะตีโต้ไปที่คอร์ตตรงหน้าเขาเอง ( ตีโต้กลับไปที่คอร์ตตรงหน้า ของฝ่ายรับ จนกว่าจะมีการได้เสียแต้ม )
 4. การเสิร์ฟทำแต้มที่ 4 ผู้เสิร์ฟเหมือนแต้มทื่ 2 การโต้ตอบ ก็จะตีกลับไปมา ที่คอร์ตด้านขวา ของผู้เสิร์ฟ ( คอร์ตที่อยู่ ตรงหน้าของผู้รับ ) จะต้องตีโต้กันไปมา จนกว่าจะมีการได้เสียแต้ม

บาร์เซโลนา

บาร์เซโลนา เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพสเปนตั้งอยู่ที่เมือง บาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน เล่นอยู่ในลาลิกา สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยสเปนปัจจุบัน เป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลสเปน ในแง่ของจำนวนถ้วยรางวัลภาบในประเทศและทุกถ้วย โดยชนะเลิศในการแข่งลาลิกา 26 สมัย ชนะในโกปาเดเรย์ 30 สมัย ชนะเลิศซูเปร์โกปาเเดเอสปัญญา 10 สมัญ ชนะเลิศในปาเอบาตัวร์เต 3 สมัญ และได้รับรางวัล ปาเดลาลิกา 2 สมัย นอกจากนี้ยังเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จจที่สุดในยุโรป โดยได้ชชชชนะเลิศในยูฟ่าแชมป์เปียนลีก 5 วมัยและชนะเลิศฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ 3 สมัย พวกเค้ายังมีสถิติชนะเลิศในอินเตอร์-ซิตีสืแฟส์คัพ 3 สมัย ถ้วยต้นแบบของยูฟ่าคัพ

บาร์เซโลนา เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพสเปนตั้งอยู่ที่เมือง บาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน เล่นอยู่ในลาลิกา สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยสเปนปัจจุบัน เป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลสเปน ในแง่ของจำนวนถ้วยรางวัลภาบในประเทศและทุกถ้วย โดยชนะเลิศในการแข่งลาลิกา 26 สมัย ชนะในโกปาเดเรย์ 30 สมัย ชนะเลิศซูเปร์โกปาเเดเอสปัญญา 10 สมัญ ชนะเลิศในปาเอบาตัวร์เต 3 สมัญ และได้รับรางวัล ปาเดลาลิกา 2 สมัย นอกจากนี้ยังเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จจที่สุดในยุโรป โดยได้ชชชชนะเลิศในยูฟ่าแชมป์เปียนลีก 5 วมัยและชนะเลิศฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ 3 สมัย พวกเค้ายังมีสถิติชนะเลิศในอินเตอร์-ซิตีสืแฟส์คัพ 3 สมัย ถ้วยต้นแบบของยูฟ่า

นอกจากนี้ยังเป็นสโมสรยุโรปสมัยเดียวที่แข่งในฟุตบอลระดับทวีปทุกฤดูการตั่งแต่ปี 1955 และเป็น 1 ใน 3 สโมสรที่ไม่เคยตกชั้นในลาลิกา ร่วมกับทีมอัตเลติกบิลบาโอและเรอัลมาดริด ในปี 2009 เป็นสโมสรสเปนสโมสรแรกที่ได้ถือคลองแชมป์ 3 รางวัล คือ ลาลิกา โกปาเดลเรย์ และแชมเปียนสืลีก และในปีเดียวกันนี้ยังเป็นสโมสรฟุตบอลสโมสรแรกท่ชนะในการแข่งขัน 6 รางวัลในปีเดียวกัน เพิ่มอีก 3 ถ้วยคือ ซูเปร์โกปาเดเอสปัยญา ยูฟ่าซุเปอร์คัพ และ ฟีฟ่าคลับเวอด์คัพ

ก่อตั้งในชื่อ ฟุตบอลคลับบาร์เซโลนา ในปี 1899 โดยกลุ่มของนักฟุตบอล สวิส อังกฤษมีคำขวัญทางการ เพลงประจำสโมสรคือเพลง กันดัลยาร์ซา เขียนโดย เฌามา ปิกัส และฌูแซ็ป มาริอา อัสปินัส และที่แตกต่างจากสโมสรอื่นคือ ผู้สนับสนุนทรมเป็นเจ้าของและบริหารบาร์เซโบลนา ถือเป็นสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอันดับ 2 ในด้านของรายได้ ที่มีรายได้ประจำปี 398 ล้านยูโร สโมสรยังเป็นคู่ปรับอันยาวนานกับเรอัลมาดริดและนัดการแข่งขันระหว่างสองทีมนี้เรียกว่า เอลดาซิโก

จุดกำเนิดสโมสรบาร์เซโลนา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1899 ฌูอัน กัมเป ได้ลงประกาศโฆษณาใน โลสเดปอร์เคส ว่ามีความต้องการที่จะก่อตั้งสโมสรฟุตบอล โดยได้รับการตอบรับอย่างดีในการนัดพบกันที่ คิมนาเซียว โซเล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนโดยมีผู้เลน 11 คนมารวม ทำให้ฟุตบอลคลับบาร์เซโลนา ก็ถือกำเนิดขึ้นมา สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จในช่วงแรกกับการแข่งขันถ้วยทิองถิ่นและระดับชาติได้ลงแข่งใน กัมเปียวนัดเดกาตาลุนยาและถ้วบโดปาเดลเรย์ในปี 1902 สโมสร ถ้วบโกปามากายา และร่วมลงแข่งโกปาเดลเรย์ครั้งแรกแต่แพ้ 1–2 ให้กับบิซกายา ในนัดชิงชนะเลิศ[4] กัมเปร์ได้เป็นประธานสโมสรในปี ค.ศ. 1908 แต่สโมสรมีปัญหาด้านการเงินเนื่องจากไม่สามารถชนะการแข่งขันได้ตั้งแต่กัมเปียนัตเดกาตาลัน ในปี ค.ศ. 1905 เขาเป็นประธานสโมสรใน 5 วาระในระหว่างปี ค.ศ. 1908 ถึง 1925 รวม 25 ปี ที่เขาดำรงตำแหน่งประธานสโมสร หนึ่งในความสำเร็จคือการทำให้สโมสรมีสนามกีฬาของตัวเอง ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง

มื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1909 สโมสรได้ย้ายไปสนามกัมเดลาอินดุสเตรีย ที่มีที่นั่งจุ 8,000 คน จากปี ค.ศ. 1910 ถึง 1914 บาร์เซโลนาได้ร่วมลงแข่งในถ้วยพิเรนีส ที่ประกอบด้วยทีมที่ดีที่สุดของ ล็องด็อก, มีดี, อากีแตน (ฝรั่งเศสใต้), บาสก์ และ กาตาลุญญา ในเวลานั้นถือเป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดที่เปิดให้เข้าแข่งขัน[6][7] ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น สโมสรได้เปลี่ยนภาษาอย่างเป็นทางการของสโมสรจากภาษาสเปนกัสติยา (Castilian Spanish) เป็นภาษากาตาลา และค่อย ๆ เพิ่มความสำคัญให้กับสัญลักษณ์ที่สำคัญของอัตลักษณ์กาตาลา เพื่อให้แฟนที่สนับสนุนสโมสรแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรระหว่างการแข่งขันและเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์กลุ่มของสโมสร[8]

กัมเปร์ได้รณรงค์หาสมาชิกสโมสรเพิ่ม และในปี ค.ศ. 1922 สโมสรมีสมาชิกมากกว่า 20,000 คนและมีฐานะการเงินเพียงพอที่จะสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ สโมสรได้ย้ายไปเลสกอตส์ โดยเปิดสนามใหม่ในปีเดียวกันนี้[9] เดิมทีเลสกอตส์จุผู้ชมได้ 22,000 คน และต่อมาขยายเพิ่มเป็น 60,000 คน[10] แจ็ก กรีนเวลล์ เป็นผู้จัดการเต็มเวลาคนแรกของสโมสรและสโมสรได้เริ่มต้นพัฒนา ในช่วงระหว่างยุคของกัมเปร์ สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาชนะถ้วยกัมเปียนัตเดกาตาลัน 11 ครั้ง ถ้วยโกปาเดลเรย์ 6 ครั้ง และถ้วยพิเรนีส 4 ครั้ง ถือเป็นย้

เบรา, สาธารณรัฐ และ สงครามกลางเมือง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1925 ฝูงชนที่สนามกีฬาร้องเพลงชาติในการประท้วงต่อระบอบเผด็จการของ มีเกล เด รีเบรา สนามถูกปิดไป 6 เดือนจากการโต้ตอบด้วยกำลังทหาร และกัมเปร์ถูกบีบให้ถอนตัวจากการเป็นประธานสโมสร[11] จากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสโมสรสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยในปี ค.ศ. 1926 ผู้บริหารบาร์เซโลนาออกมาประกาศต่อสาธารณะว่าบาร์เซโลนาก้าวสู่มืออาชีพเป็นครั้งแรก[9] สโมสรชนะการแข่งขันถ้วยสเปน มีการแต่งบทกวีเพื่อเฉลิมฉลองในชื่อ “โอดาอาปลัตโก” เขียนขึ้นโดยสมาชิกกลุ่มเจเนอเรชันออฟ ’27 ที่ชื่อ ราฟาเอล อัลเบร์ตี ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “วีรกรรม” ของผู้รักษาประตูบาร์เซโลนา[12] เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1930 กัมเปร์ฆ่าตัวตายหลังจากความเครียดที่มาจากปัญหาส่วนตัวและปัญหาด้านการเงิน[5]

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังมีผู้เล่นในการดำรงตำแหน่งของ ชูเซบ เอสโกลา แต่สโมสรก็ถึงยุคแห่งการเสื่อมถอย เนื่องจากความขัดแย้งในเรื่องการเมืองที่ลดความสำคัญด้านกีฬาลง[13] ถึงแม้ว่าสโมสรจะได้ถ้วยกัมเปียนัตเดกาตาลันในปี ค.ศ. 1930, 1931, 1932, 1934, 1936, และ 1938[4] ที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ (ยกเว้นข้อพิพาทเรื่องการชนะในปี ค.ศ. 1937) จากนั้น 1 เดือนหลังสงครามกลางเมืองสเปนเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1936 นักฟุตบอลหลายคนจากบาร์เซโลนาและอัตเลติกเดบิลบาโอก็เข้าเป็นทหารเพื่อต่อสู้กับการปฏิวัติ[14] เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ชูเซบ ซุนยอล ประธานสโมสรและตัวแทนพรรคสนับสนุนการเมืองเสรี ถูกฆาตกรรมโดยทหารกลุ่มฟาลังเคใกล้กับเมืองกวาดาร์รามา[15] ขนานนามความทุกข์ทรมานในช่วงนี้ของประวัติศาสตร์สโมสรบาร์เซโลนาว่า บาร์เซโลนิสเม (สเปน: barcelonisme)[16] ฤดูร้อนปี ค.ศ. 1937 ผู้เล่นได้เดินทางไปแข่งขันที่เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ในนามสาธารณรัฐสเปนครั้งที่ 2 การออกแข่งขันนี้ทำให้การเงินของสโมสรมั่นคงขึ้น แต่ก็เป็นผลให้ครึ่งหนึ่งของทีมหาทางลี้ภัยในเม็กซิโกและฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1938 เมืองบาร์เซโลนาถูกโจมตีทางอากาศ มีผู้เสียชีวิต 3,000 คน ระเบิดหนึ่งลูกโจมตีสำนักงานของสโมสร[17] กาตาลุญญาเข้าดูแลอีกหลายเดือนต่อมา และในฐานะสัญลักษณ์ของกาตาลานิยมที่ไม่มีการดูแล ทำให้สโมสรมีสมาชิกลดลงเหลือ 3,486 คน[18] หลังจากสงครามการเมือง มีการสั่งห้ามธงชาติกาตาลาและสโมสรฟุตบอลที่ไม่ได้ใช้ชื่อสเปน เป็นผลบังคับให้สโมสรต้องเปลี่ยนชื่อเป็น กลุบเดฟุตบอลบาร์เซโลนา (สเปน: Club de Fútbol Barcelona) และเอาธงกาตาลาออกจากตราสโมสร[10]

ฟุตบอลโลก

ฟุตบอลโลก หรือ ฟีฟ่าเวิร์ดคัพ เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่าประเทศโดยมีชุดทีมชาติชายร่วมเข้าแข่งในกลุ่มสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ฟีฟ่า การแข่งขันจัดขึ้นทุกๆ 4 ปีเริ่มครั้งแรกในปี 1930 ใน บอลโลก 1930 ยกเว้นในปี 1942 และ 1946 ที่งดเว้นไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทีมขนะเลิศการแข่งขันล่าสุดคือทีมชาติฟรั่งเศสที่ชนะในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018

ฟุตบอลโลก หรือ ฟีฟ่าเวิร์ดคัพ เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่าประเทศโดยมีชุดทีมชาติชายร่วมเข้าแข่งในกลุ่มสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ฟีฟ่า การแข่งขันจัดขึ้นทุกๆ 4 ปีเริ่มครั้งแรกในปี 1930 ใน บอลโลก 1930 ยกเว้นในปี 1942 และ 1946 ที่งดเว้นไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทีมขนะเลิศการแข่งขันล่าสุดคือทีมชาติฟรั่งเศสที่ชนะในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018

รุปแบบการแข่งขันในปัจจุบัน การแข่งขันประกอบด้วย 32 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขียในสนามที่จัดงานของประเทสเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นประมาณ 1 เดือน การแข่งขัน 32 ทีมสุดท้ายนี้ เรียกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนในรอบคัดเลือกที่แข่งกันก่อนหน้านั้น ในปัจจุบันจะต้องใช้เวลาร่วม 3 ปี เพื่อตัดสินว่าทีมไดที่จะได้เข้าร่วมแข่งขันกับประเทศเจ้าภาพ

ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 21 ครั้ง มีทีมชาติที่ชนะในการแข่งขัน 8 ชาติ ได้แก่ ทีมชาติบราซิล ชนะ 5 ครั้ง และเป็นทีมเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขันในทุกครั้ง สาวนทีมขาตือื่นที่ชนะการแข่งขันคือ ทีมชาติอิตาลีและทีมชาตเยอรมนี ชนะ 4 ครั้ง ทีมชาติอสร์เจนตินา ทีมชาติอุรุกวัย และทีมชาติฟรั่งเศส ชนะ 2 ครั้ง และทีมชาติอังกฤษและทีมชาติสเปน ชนะ 1 ครั้ง

การแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก มีผู้ชมราวๆ 715.1 ล้าน คนในการแข่งขันนัดตัดสิยของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี

ประวัติ

นับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเกินครึ่งครั้งแรก ในการแข่งขันที่กลาสโกว์ ในปี ค.ศ.1872 ระหว่างสกอตแลนด์กับอังกฤษ และในการแข่งขันชิงชนะเลิศระหว่างประเทศครั้งแรกชื่อ บริดิชโฮมแชมเปี้ยนชิป ซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1884 กีฬาฟุตบอลเติบโตในส่วนอื่นขิงโลกนอกเหนือจากอังกฤษในข่วงเปลี่ยนศตวรรษ มีการแนะนำกีฬาและแข่งขันประเภทนี้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1900 และ 1904 และที่กีโอลิมปิกซ่อน 1906

หลังจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ฟีฟ่า ก่อคั้งขึ้นในปี 1904 ได้มีการพยายามจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศระหว่าประเทศ นอกเหนือจากประเทศที่เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 1906 ที่สวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลในยุคแรกๆ แต่ประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของฟีฟ่าอธิบายว่าการีแข่งขันนั้นล้มเหลวไป

การแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 1908 ในกรุงลอนดอน ฟุตบอลถือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่แข่งขันอย่างป็นทางการจัดขึ้นโดยสโมสรฟุตบอลอังกฤษได้ดูแลจัดการแข่งขัน โดยผุ้ร่วมเชข้าอข่งขันเป็นมือสมักเล่นเท่านั้นและดูเป็นการแสดงมากกว่าการแข่งขันโดยบริเดนใหญ่แข่งขันโดยทีมฟุตบอลสมักเล่นทีมชาติอังกฤษ ได้รับเหลียญทองในการแข่งขัน ต่อมาในโอลิมปิดฤดูร้อน 1912 ที่สต๊อกโฮล์ม ก็มีจัดขึ้นอีกโดยการแข่งขันฟุตบอลสวีเดน

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวึ่งแข่งขันเฉพาะในมีมสมักเล่น เซิร์โทมัส ลิปตันได้จัดการแข่งขันที่ชื่อ การแข่งขันชิงถ้สยโทมันสิตันจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงในปี 1909 เป็นการแข่งขันระหว่างสโมสร ไม่ๆช้ที่มชาติ จากหลายๆประเทศ บางทีทีมที่เป็นตัวแทนของแต่ละเทศการแข่งขันครั้งนี้บางทีอาจเรียกการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกมีทีมอาชัพเข้าแข่งขันขสกทังในอิต่ลี เยอรมนีและสวิตเซิร์แลนต่มสาคมฟุตบอลอังกฤษปฎิเสฑที่จะร่วมและไม่ส่งทีมนักบอลอาขีพมาแข่ง ลิปตันเชิญสโมสรเวสแฮมอ๊อกแลนด์ทาวน์ชนะการแข่งขันและกลับมารักษาแชมป์ในปี 1911 ได้สำเร็จ

ในปี ค.ศ 1914  ฟีฟ่าได้จำแนกการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาโอลิมปิกว่าเป็น การแข่งขันชิงอชมป์สำหลับมือสมักเล่น และลงรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน และนี่เป็นการปูทางไห้กับการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปเป็นครั้งแรก โดยในโอลิมปิกฤดูร้อน 1920 ที่มีทีมแข่งขันอย่างอียิปต์ และทีมจากยุโรปอีก 13 ทีม มีผู้ชนะคือทีมเบลเยี่ยม ตาอมาทีมอุรุกวัย ชนะในการอแขงข้นฟุตบอลในโอลิมปิกในอีก 2 ครั้งถัดไปคือในปี 1924 และ 1928 และ ในปี 1924 ถือเป็นยุคที่ ฟีฟ่า ก่สวสู่ระดับมืออาชีพ

จากความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลในโอลิมปิก ฟีฟ่าพร้อมด้วยประธานที่ชื่อ ชูล รี รีเมล ได้ผลักดันอีกครั้งโดยเริ่มมองหาหนทางในการจัดการแข่งขันนอกเหนือการแข่งขันโอลิมปิก ในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1928 ที่ประชุมฟีฟ่าในอัมสเตอร์ดัมตัดสินใจที่จะจัดการแข่งขันด้วยตัวเอง กับอุรุกวัย ที่เป็นแชมปฺเปียนโลกอย่างเป็นทางการ 2 ครั้ง และเพื่อเฉลิมฉลอง 1 ศตวรรษแห้งอิสรภาพของอุรุกวัยในปี ค.ศ. 1930 ฟีฟ่าได้ประกาศว่าอุรุกวัยเป็นประเทศเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรก

สมาคมฟุตบอลของประเทศที่ได้รับการเลือก ได้รับคำเชิญให้ส่งทีมมาร่วมแข่งขัน แต่เนื่องจากอุรุกวัยที่เป็นสถานที่จัดงาน นั้นหมายถึงระยะทางและค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางข้ามมหาสมุดแอตแลนติกมาจากฝั่งยุโรปมา ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่มีประเทศใหนในยุโรปตอบตกลงว่าจะส่งทีมมาร่วมจนกระทั่ง 2 เดือนก่อนการแข่งขัน ริเมตจึงสามารถเชิญทีมจากเบลเยียม ฝรั่งเศส โรมาเนีย และ ยุโกสลาเวีย มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 13 ทีม โดยมี 7 ทีม จากทวีปอเมริกาใต้ 4 ทีมจากยุโรป และ 2 ทีมจากอเมริกาเหนือ

2 นัดแรกของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรก จัดขึ้นในกันเดียวกันเมื่อวันที่ 13 กรฟฎาคม ค.ศ. 1930 ผู้ชนะคือ ทีม ฝรั่งเศส และทีมสหรัฐอเมริกาชนะแม็กซิโก 4-1 และเบลเยี่ยม 3-0 ตามลำดับ โดยผู้ทำประตูแรกในฟุตบอลโลกมาจาก ลุกแซง โลร็องต์ จากฝรั่งเศส ในนัทตัดสิน ทีมชาติ อุรุกวัยชนะทีมชาติอารืเจนติน่า 4-2 ต่อหน้าผู้ชม 93,000 คนที่เมือง มอนเตวิเดโอทีมอุรุกวัยจึงเป็นชาติแรกที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลก

ฟุตบอลโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง

หลังจากที่เกิดการแข่งขันฟุตบอลโลกขึ้นแล้ว ในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1932 ที่จัดขึ้นที่เมือง ลอวแอนเจลิส ก็ไม่ได้รวมการแข่งขันฟุตบอลเข้าไปด้วย เรฃนื่อจากไม่ได้รับความนิยมในกีฬาฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาในขณะที่อเมริกันฟุตบอลได้รับความนิยมมากขึ้น ทางฟีฟ่าและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ที่มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องผู้เล่นในฐาณะมือสมักเล่น ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันฟุตบอลในเกมนี้ แต่ต่อมากีฬาฟุตบอลได้กลับมาในกีฬาโอลิมปิก ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936 แต่ถูกลดความสำคัญลง เพราะความมีชื่อเสียงของฟุตบอลโลก

ประเด็นในการจัดการแข่งขันในช่วงแรกของฟุตบอลโลกที่เป็นความยากลำบากในการเดินทางข้ามทวีปและสงครามนั้น มีทีมจากอเมริกาใต้บางทีมยินดีที่จะเดินทางไปยุโรปในการแข่งขันในปี 1934 และ 1938 โดยทีมบราซิลเป็นทีมเดียในอเมริกาใต้ที่เข้าแข่งขันทั้ง 2 ครั้งนี้ส่วนการแข่งขันฟุตบอลโลก 1942 และ 1946 ได้มีการยกเลิกไปเนื่องจากสงครามโลกครั้วที่สอง และ พักจากผลกระทบของสงครามโลก

ฟุตบอลโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ฟุตบอลโลก 1950 จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล เป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักถอนตัวจากฟีฟ่าในปี ค.ศ. 1920 ที่ไม้พอใจในบางส่วนที่ต้องเล่นกับประเทศที่พวกเขาทำสงครามด้วยและบางส่วนเพื่อประท้วงด้านอิทธิพลและการบังคับจากต่างชาติแต่ก็กลับเข้ามาร่วมในปี ค.ศ. 1946 หลังจากได้รับคำเชื้อเชิญจากฟีฟ่า การแข่งขันทีมแชมป์อย่างอุรุกวัยก็กลับเข้ามาร่วม หลังจากคว่ำบาติฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง โดยทีมอุรุกวัยชนะในกการแข่งขันอักครั้ง หลังหลังจากที่ชนะประเทศเจ้าบ้าน

Soccer Football – World Cup – Semi Final – France v Belgium – Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Russia – July 10, 2018 France’s Antoine Griezmann shoots at goal REUTERS/Dylan Martinez

ในการแช่งขันระหว่างปี 1934 และ 1978 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 16 ทีม ยกเว้นในปี ค.ศ. 1938 เมื่อออสเตรียรวมเข้ากับเยอรมนี หลังจากรอบคัดเลือก ทำให้มีทีมแข่งขันเหลือเพียง 15 ทีม และในปี ค.ศ. 1950 เมื่ออินเดีย สก็อตแลนด์ และตุรกี ถอนตัวจากการแข่งขัน ทำให้มีทีมร่วมแข่งขันเพียง 13 ทีม[15] ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่เป็นทีมจากยุโรปและอเมริกาใต้ มีส่วนน้อยจากอเมริกาเหนือ แอฟริกา เอเชียและโอเชียเนีย ทีมเหล่านี้มักจะแพ้อย่างง่ายดายกับทีมจากยุโรปและอเมริกาใต้ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1982 มีทีมนอกเหนือจากยุโรปและอเมริกาใต้ที่เข้าสอบรอบสุดท้าย คือ ทีมสหรัฐอเมริกา เข้ารอบรองชนะเลิศในปี ค.ศ. 1930, ทีมคิวบาเข้ารอบรองชนะเลิศใน ปี ค.ศ. 1938, ทีมเกาหลีเหนือ เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในปี ค.ศ. 1966 และทีมเม็กซิโกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในปี ค.ศ. 1970

อีสปอร์ต

อีสปอร์ต ( Eepoets ) หรื กีฬาอิเล็กทรอนิกส์  ( electronic Sports ) คือกีฬาประเภทบุคคล หรือทีมหนึ่ง กรมกีฬาได้จัด Esport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันวีดีโอ โดยมีการแข่งจามประเภท ของวีดีโอเกมส์ เช้น เกมส์วางแผนการรบ , เกมส์ต่อสู้ , เกมส์ยิงมุมมอง บุคคลที่หนึ่ง , โมบา , เกมอินดี้ การแข่งขันนี้ แบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขัน และลีกต่างๆ เช้นเดียวกับกีฬาทั่วไป ในปี 2017   ผู้ชม อีสปอร์ต มีจำนวนรวมทั้งประมาณ 385 ล้านคน ทั่วโลก

อีสปอร์ต ได้รับการบรรจุให้เป็นการแข่งขัน กีฬาชิงเหรียญ อย่างเป็นทาง การใน เอเชียนเกมส์ 2022 โดยจัดขึ้น  ฐานะ กีฬาสาธิตใน เอเชียนเกมส์  2018 

อีสปอร์ต ในปะเทศไมย ได้มีการคัดค้าน การรับรอง  อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยเห็นว่าอีสปอร์ตยังไม่เหมาะสมกับสังคมไทยที่มีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนเสพติดเกม  ( 3 ) แต่ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่   อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยเห็นว่าอีสปอร์ตยังไม่เหมาะสมกับสังคมไทยที่มีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนเสพติดเกม ( 3 ) แต่ในวันที่ 27กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่  27   กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบให้ อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา ที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้ง เป็นสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้ 4 และได้รับการลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทำให้ไทยสามารถส่ง ผู้เข้าแข่งขันอีสปอร์ต ในนามทีมชาติไทย อย่างเป็นทางการได้ ในรายการข่งขันอีสปร์ต ระหว่างประเทศต่างๆ โดยการเห็นชอบดังกล่าว ได้มีการมองในมุมของการแข่งขัน หรือกีฬา ว่าเป็นคนละส่วนกัน กับปัญหาติดเกมส์  คล้ายกับที่เคยรับรอง สนุกเกอร์ ว่าเป็นกีฬา  โดยมองว่าเป็นคนละส่วน กับการที่โต๊ะสนุกเกอร์ อาจจะเป็นแหล่ง มั่วสุมของเยาวชน ก่อนหน้านี้ ในเดือน มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ โอลืมปิก ของ ประเทศลาว ได้ให้การรับรอง อีสปอร์ต ในลักษณะเดียวกัน

อีสปอร์ต สหพันธ์อัสปอร์ตนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดย สมาคมอีสปอร์ต 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก , ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเยรมนี , ประเทศออสเตรีย , ประเทศเบลเยี่ยม , ประเทศเนเธอร์แลนด์ , ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , ประเทศเวียดนาม และประเทศ ใต้หวัน และได้มีการประชุมครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน ในปีเดียวกันนี้

อีสปอร์ต มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

 • ปี 2009 การแข่งขันไออีเอสเอฟชาเลนจ์ จัดขึ้นที่แทแบ็ค ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้ในการแข่งขัน ฟีฟ่าออนไลน์,วอร์คราฟต์ 3 : โฟรเซนโธรน ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ สาธารณะประชาชนจีน
 • ปี 2010 การแข่งขันไออีเอสเอฟแกด์ไฟนอล จัดขึ้นที่แทกู ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้แข่งขัน เกมที่ใช้ในการแข่งขัน ฟีฟ่าออนไลน์,วอร์คราฟต์ 3 : โฟรเซนโธรน ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะลิศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ปี 2011 การแข่งขันไออีเอสเอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่อันดง ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้แช่งขัน คือ สตาร์คราฟต์ 2 , ฟีฟ่าออนไลน์ ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน รองชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้
 • ปี 2012  การแข่งขันไออีเอสเอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่โชนาน ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้ในการแข่งขัน คือ Alliance of Valiant Arms, สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 ประเทศที่ชนะ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่  ประเทศออสเตรีย
 • ปี 2013 การแข่งขันไออีเอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่บูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย เกมที่ใช้แข่งขัน คือ ลีก ออฟ เลเจนด์ , สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 , Alliance of Valiant Arms ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน
 • ปี 2014 การแข่งขันอีสปอร์ตเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่บากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน เกมที่ใช้แข่งขัน คือ Dota 2 , ฮาร์ทสโตน , อุลตร้าสตรีทไฟเตอร์ 4 , สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ สาธารณะประชาชนจีน
 • ปี 2015 อีสปอร์ตเวิลด์แชมเปียนชิป เกมที่ใช้แข่งขัน TBD จัดขึ้นที่ TBD ประเทศที่ชนะ TBD รองชนะเลิศ TBD

ก่อตั้ง : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ประเภท : สหพันธ์กีฬานานาชาติ

สำนักงานใหญ่ : โซล , ประเทศเกาหลีใต้

ภาษาทางการ : อังกฤษ

ประธาน : บย็อง ฮุน จุน

สหพันธ์อีสปอร์ต นานาชาติ ( อังกฤษ : International e-Sports Federation) เป็นองค์กรที่ดำเนินการ ในกีฬาอีอีสปอร์ต ระหว่างประเทศ สำนักงานอยู่ตั้ง ที่เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้