ไตรกีฬา

ไตรกีฬา

ไตรกีฬา พบว่าการแข่งขัน ไตรกีฬานั้น มีการริเริ่มครั้งแรกที่ ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างปี 1920 – 1930 ซึ่งจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Les Trois Sports ซึ่งปัจจุบัน ก็ยังคงมีการแข่งขันประเภทนี้อยู่ โดยอยู่ใกล้กับ Joinville le pont ใน Meulan และ Poissy มีการรายงาร ครั้งแรกในปี 1920 ในหนังสือพิมพ์ชื่อ L Aoto ได้รายงานถึงการแข่งขัน 

ไตรกีฬา ที่มีการแข่งขันนี้จะประกอบไปด้วยกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 3 กิโลเมตร ขี่จักรยาน 12 กิโลเมตร และว่ายน้ำข้ามคลอง Marne โดยไม่มีการหยุดพัก และในปี 1934 ได้มีบทความเกี่ยวกับ Les Trois Sportsที่ผู้ถึงการแข่งขันในเมือง Rochelle ซึ่งเริ่มด้วยการว่ายน้ำข้ามคลอง 200 เมตร ขี่จักรยาน 10 กิโลเมตร และวิ่งอีก 1 . 2 กิโลเมตร

ไตรกีฬา มีการพูดถีงในวงแคบๆ จนกระทั้งในปี 1974 ที่ Missiom Bay ในซานดีเอโก้ ได้มี สโมสรกีฬาชื่อ San Diego Track Club ซึ่งมีกลุ่มนักกีฬา ในที่นี้ประกีฬา ที่ประกอบไปด้วย นักวิ่ง นักว่ายน้ำ  และนักจักรยาน ซึ่งก็ได้กลายมาเป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ เกิดกลาย เป็นการแข่งขัน อย่างไม่เป็นทางการเกิด ขึ้นในกลุ่ม ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย Jack Johnstone และ Don Shanahan โดยมีการแข่งขัน ครั้งแรกที่ Mission Bay นี่เอง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 1974 โดยมีนักกีฬา เข้าร่วมในการแข่งขัน ทั้งหมด 46 คน โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ว่า Mission Bay Triathlon โดยเริ่มต้นด้วยการวิ่ง 6 ไมล์ จักรยาน 5 ไมล์ และปิดท้ายด้วยการว่ายน้ำ 500 หลา

ไตรกีฬา ในปี 1988 ณ เมือง Stockholm ประเทศสวีเดน ได้ทำการประชุม Triathlon National Federations เพื่อหาคณะทำงาน สำหรับการแข่งขันกีฬา ไตรมกีฬา และในปี 1989 ณ เมือง Avignon ประเทศฝรั่งเศส ได้มีการจัดตั้ง Interntional Teiathlon Union

 ( ITU )  ขึ้นซึ่ง ทำให้เกินการแข่งขัน ไตรกีฬสชิงแชมป์โลก ขึ้นเป็นครั้งแรก  ในเดือนสืงหาคม ปีเดียวกันนี้ โดยมีระยะการแข่งขัน เท่ากับระยะ Olympic ในปัจจุบัน

ในปี 1991 International Olympic Committee ( IOC ) หรือ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีเล็งเห็นความพยายาม สร้างความเป็นหนึ่งเดียว และการผลักดัน อย่างต่อเนื่องของ ITU จึงได้มีแนวความคิด ที่จะเสนอให้ไตรกีฬา เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่จะบรรจุลงใน การแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งขณะนั้น ไตรกีฬาก็ได้เผยแพร่ไปกว่า 45 ประเทศทั่วโลกแล้ว ซึ่งการผลัดัดนี้ ประสบความสำเร็จในปี 1994 คณะกรรมการ โอลิมปิกสากล ได้บรรจุ ไตรกีฬา ให้เป็ฯกีฬาอีก ประเภทหนึ่ง ของการแข่งขัน โดยที่จะได้ปรากฏ ในการแข่งขัน โอลิมปิกครั้งแรก ในปั ค.ศ. 2000 ที่เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย

วิธีการเล่นไตรกีฬา

  • นักกีฬาที่ได้ลงทะเบียน แล้วจะได้รับหมายเลข แทนของแต่ละบุคคล ซึ่งจะได้รัยสติกเกอร์ สำหรับเอาไปติดส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ การแข่งขัน เช่น หมวกกันน็อค หรือจักรยาน ทั้งนี้ทำขึ้นเพื่อการสะดวก ต่อการเช็คเลขของกรรมการ และจะมีการเขียนหรืแประตราทับ หมายเลขนั้นที่แขน  ขา ของนักกีฬาแต่ละคน อีกครั้งในวันแข่ง
  • ในวันแข่งนักกีฬา จะต้องทำการนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มารวมกันไว้ ณ พื้นที่ส่วนกลาง ที่เรียกว่า Transition Area หรือเป็นจุดเปลี่ยน  ผ่านของชนิดกีฬา จากนั้นนักกีฬา จะถูกนำตัวไปปล่อย สำหรับการเริ่มกีฬา ว่ายน้ำ หลังจากนั้นก็จะเข้ามาที่ Transition Area อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นจักรยาน และเมื่อครบระยะทางก็ ต้องกลับเข้ามาใน Transition Area อีกครั้งเพื่อเปลี่ยน เป็นวิ่งในลำดับสุดท้าย

ไตรกีฬา การแข่งขัน 3 ประเภทต่อเนื่อง

  • ว่ายน้ำ
  • ขี่จักรยาน
  • วิ่ง

ระยะทางในการแข่งขันกีฬา สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระยะทาง แตกต่างกันออกไป ดังนี้ โดยจะแบ่งตามลำดับ ดังนี้  ว่ายน้ำ – จักรยาน – วิ่ง / กิโลเมตร

  • Sprint Distance 0.75 – 20 – 5
  • Olympic Distance 1.5 – 40 – 10 ( เป็นระยะทางที่ใช้ในการแข่งขัน โอลิมปิก ITU การแข่งขัน ระดับชาติอื่นๆ )
  • Half Ironman 1.9 – 90 – 21 ( รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ Ironman 70.3 มาจากระยะทางรวม เมื่อคิดเป็นหน่วยไมล์ )
  • Ironman 3.8 – 180 – 42

ทั้งนี้อาจมีระยะการแข่งขัน ที่นอกเหนือจากนี้ เช่น ITU Long Distance และ Super Sprint เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ แต่ละรายการแข่งขันด้วย เช่นในประเทศไทย รายการที่มีชื่อเสียง มากที่สุดของการแข่งไตรกีฬา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *