กีฬายกน้ำหนัก

กีฬายกน้ำหนัก ในยุคเริ่มต้น ไม่ได้เป็นการกีฬา อย่างที่เห็น หรือเข้าใจกันในปัจจุบัน สังคมในยุคโบราณ จะมีเรื่องราวของการท้าทาย การต่อสู้ หรือการแข่งขัน ของกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน หรือต่างเผ่ากัน ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องปกติ ทั่วๆไป คนที่มีร่างการ สมบูรณ์แข็งแรง ต่างก็พยายามที่จะแสดงออก ถึงความสมบูรณ์แบบของร่างกายตนเอง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นความพยายาม ที่ต้องแสดงออกว่า ใครแข็งแรง แข็งแกร่มากกว่ากัน วิธีวัดความแข็งแรง กว่ากันนั้น วิธีวัดความแข็งแรง ในยุคสมัยนั้น มีมากมาย หลายรูปแบบ เช่น การที่แบกลูกวัว การที่ยกถุงทราย การที่ยกหิน หรือ การที่ยกเหล็ก เป็นต้นที่กล่าวมา รูปแบบวิธีการ วัดความแข็งแรง ของร่างกายในแต่ละยุค แต่ละสมัยได้พัฒนา รูปแบบ ท่าทาง ในการยกที่แตกต่างกันออกไป

กีฬายกน้ำหนัก

กีฬายกน้ำหนัก ในยุคเริ่มต้น ไม่ได้เป็นการกีฬา อย่างที่เห็น หรือเข้าใจกันในปัจจุบัน สังคมในยุคโบราณ จะมีเรื่องราวของการท้าทาย การต่อสู้ หรือการแข่งขัน ของกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน หรือต่างเผ่ากัน ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องปกติ ทั่วๆไป คนที่มีร่างการ สมบูรณ์แข็งแรง ต่างก็พยายามที่จะแสดงออก ถึงความสมบูรณ์แบบของร่างกายตนเอง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นความพยายาม ที่ต้องแสดงออกว่า ใครแข็งแรง แข็งแกร่มากกว่ากัน วิธีวัดความแข็งแรง กว่ากันนั้น วิธีวัดความแข็งแรง ในยุคสมัยนั้น มีมากมาย หลายรูปแบบ เช่น การที่แบกลูกวัว การที่ยกถุงทราย การที่ยกหิน หรือ การที่ยกเหล็ก เป็นต้นที่กล่าวมา รูปแบบวิธีการ วัดความแข็งแรง ของร่างกายในแต่ละยุค แต่ละสมัยได้พัฒนา รูปแบบ ท่าทาง ในการยกที่แตกต่างกันออกไป

กีฬายกน้ำหนัก ในบันทึกตำนานของกรีก สามารถยืนยัน ได้ถึงการแข่งขัน ความแข็งแรงของร่างกาย ของคนในสมัยโบราณ ผู้ที่แข็งแกร่ แข็งแรงที่สุดในสมัยนั้น คือ มิโลแห่งโครตัน ( Milo of Croton ) ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถชนะการแข่งขัน  ในกีฬา โอลิมปิคโบราณ ถึง 6 ครั้งด้วยกัน มิโล แห่งโครตันมีวิธีการฝึก ให้คนมีความแข็งแรง ด้วยการแบกลูกวัว ไว้บนบ่า เมื่อลูกวัวโต และมีน้ำหนักมากขึ้น ก็จะทำให้มิโลแห่ง โครตันมีพละ และกำลังมากขึ้น ตามไปด้วยนอกจากนั้น ยังพบอีกว่า

ประมาณต้นศตวรรษ ที่สิบเก้าของยุโรป ได้มีกองคาราวานของละคร สัตรตะเวน ไปค้าขาย แข่งขันเพื่อหาคน ที่แข็งแรง ด้วยการที่ต้องยกของหนักๆ ตามชุมชนต่างๆ โดยใช้ดัมเบล ( Dumb – Bells ) ที่มีคานยาว และมีตุ้มน้ำหนักติดแน่น การที่คณะละครสัตว์ ตระเวนไปแข่งขัน ตามชุมชนต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละชุมชนนั้น มีคนที่สนใจในด้สนนี้อยู่เสมอ การยกน้ำหนักจำนวนมากๆ นั้นจำกัดเฉพาะพวกที่ห้าวหาญ และได้รับความนิยม ในกลุ่มของนักแสดง นักกายกรรม ในคณะละครสัตร์เท่านั้น ( Ford Movis. N.d. 217 – 219 )

ยกน้ำหนัก ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การแข่งขัน กีฬาชนิทต่างๆ ไม่มีการแข่งขันกีฬา ครั้งไหนที่จะมี ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เท่ากับการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิคชาวกรีก ( กรีซ )  เป็นประเทศแรกที่ได้มีการ จัดการแข่งขันขึ้น เมื่อก่อนคริสตกาล การแข่งขันได้ดำเนิน เรื่อยมาจนถึง พระเจ้าจักรพรรติโรมัน ทรงพระนามว่า ซีโอโดซิอุส ( Theodosius )  ได้มีกระแสรับสั่งให้ระงับ การแข่งขัน เมื่อปี ค.ศ. 392  กีฬาโอลิมปิค ถือว่าเป็นกีฬา ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในสมัยกรีกโบราณ ที่จัดขึ้นทุกสี่ปี เพื่อเป็นการสักการะบูชา เทพเจ้าซีอุส ( Zeus ) ( วิทย์ เที่ยงธรรม 2537 : 554 )

ยกน้ำหนัก การแข่งขันในกีฬา โอลิมปิค นับว่ามีความสำคัญ เป็นอย่างมาก อย่างยิ่งต่อ ประวัติศาสตร์ของกรีกโบราณ และ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพราะทั้งสองประเทศเป็นอาณาจักร ที่เรืองอำนาจที่สุดในโลก ในขณะนั้น การแข่งกีฬาโอลิมปิค มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า เริ่มการแข่งขัน เมื่อ 76 ปี ก่อนคริสตกาลเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ในครั้งนั้น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากพระเจ้า คลิโอสเซเนส กษัตริย์แห่งเมืองปิซา พระเจ้าลิเคอร์กุส กษัตริย์แห่งสปาร์ตา และพระเจ้าอิฟิตุส กษัตริย์แห่งเมืองเอลิส  หลายศตวรรษต่อมา ได้เริ่มมีการพัฒนาการแข่งขันยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มการเขียน กฏเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อจะควบคุมการแข่งขัน เพื่อที่จะควบคุมการแข่งขัน นั้นให้เกิดเป็นระเบียบ มีความยุติธรรม เช่น การขว้างจักร ซึ่งเป็น สัญลักษณ์  ของการมีพลังแข็งแกร่ง อดทน และแข็งแรงในยุคนั้น บุคคลใดสามารถ ขว้างจักร ได้ไกลที่สุด ย่อมได้รับยกย่อง ให้เป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของ ประเทศนั้น ( จรินทร์ ธานีรัตน์ 2511 : 4 )

ยกน้ำหนัก ไม่มีหลักฐานแน่ชัด ว่าการแข่งขันกีฬา โอลิมปิค ครั้งแรกมีกีฬา ประเภทใดบ้าง นอกจากการแข่งขัน ว่งที่จัดขึ้น ให้มีการแข่งขัน ต่อมาก็จัดให้มีการแข่งขันมวยปล้ำ การกระโดด และกีฬามวย  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ที่ประเทศกรีก ( กรีซ ) ได้พัฒนาและมีความ เจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ถึงขั้นสูงสุดเมื่อ 464 ปีก่อน ก่อนคริสตกาล ในขณะนั้นประเทศกรีก ( กรีซ ) ได้รวมประเทศ เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันแล้ว และทุกๆ เมือง ทุกๆ ท้องถิ่น ต่างมีความประสงค์ อย่างยิ่งที่จะมี แชมป์เปี้ยน  โอลิมปิค  ในเมืองของตน การแข่งขันกีฬา โอลิมปิค ได้ดำเนินเรื่อยมา จนกระทั่งมาหยุดชะงัก ลงเมื่อปี พ.ศ. 2459  (  ค.ศ. 1972 ) โดยรวามอยู่ กับ สหพันธ์มวยปล้ำ

การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ในรูปแบบปัจจุบัน ที่ใช้บาร์เบล เริ่มในศตวรรษ ที่ 19 ในยุโรปตะวันตก เป็นการแสดง ของบุรุษ ผู้ทรงพลังในโรงละครสัตว์ และโรงละครการดนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2448 ( ค.ศ. 1905 )  นี้เองถือว่า เป็นปีที่เริ่มต้นก่อตั้งสหพันธ์ ยกน้ำหนัก นานาชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่การแข่งขัน การก็มีขาดช่วงไปหลายปี จนกระทั้งปี พ.ศ. 2463 ( ค.ศ. 1920 )  การแข่งขันกีฬา ยกน้ำหนักก็ มีการถูกรื้อฟื้น ขึ้นมาใหม่ โดยได้บรรจุเข้าในการ แข่งขันกีฬา โอลิมปิค อีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน กฏเกณฑ์ การแข่งขันกีฬา ยกน้ำหนักในระยะแรก อยู่ภายใต้ Federation International High Committee  : FIHC. ต่อมาได้มีการเปลี่ยน ชื่อเป็น สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ( International Weightlifting Federation : IWF ) โดยมีศูนย์กลางหรือสำนักงานใหญ่ อยู่ ณ กรุงบูคาเปสท์ ประเทศฮังการี

ประโยชน์ของ น้ำหนัก

  1. ช่วยฝึกความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพราะกีฬาชนิดนี้ความแข็งแรงของร่างกายถือเป็นเรื่องสำคัญมากกับการยกน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักตัวของตนเอง
  2. ฝึกความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ บางครั้งอาจต้องยกน้ำหนักสูงมากกว่าน้ำหนักที่ตนเองเคยยกแต่ต้องทำให้ได้เพื่อลุ้นการเป็นผู้ชนะ
  3. ฝึกสมาธิได้อย่างดี เพราะก่อนการยกทุกครั้งนักยกน้ำหนักต้องรวบรวมสมาธิ คิดให้ดีว่าท่าที่จะยกต้องจัดระเบียบร่างกายอย่างไรจึงจะเหมาะสม สามารถยกขึ้นได้แบบไร้กังวล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *