กีฬายกน้ำหนัก

กีฬายกน้ำหนัก ในยุคเริ่มต้น ไม่ได้เป็นการกีฬา อย่างที่เห็น หรือเข้าใจกันในปัจจุบัน สังคมในยุคโบราณ จะมีเรื่องราวของการท้าทาย การต่อสู้ หรือการแข่งขัน ของกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน หรือต่างเผ่ากัน ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องปกติ ทั่วๆไป คนที่มีร่างการ สมบูรณ์แข็งแรง ต่างก็พยายามที่จะแสดงออก ถึงความสมบูรณ์แบบของร่างกายตนเอง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นความพยายาม ที่ต้องแสดงออกว่า ใครแข็งแรง แข็งแกร่มากกว่ากัน วิธีวัดความแข็งแรง กว่ากันนั้น วิธีวัดความแข็งแรง ในยุคสมัยนั้น มีมากมาย หลายรูปแบบ เช่น การที่แบกลูกวัว การที่ยกถุงทราย การที่ยกหิน หรือ การที่ยกเหล็ก เป็นต้นที่กล่าวมา รูปแบบวิธีการ วัดความแข็งแรง ของร่างกายในแต่ละยุค แต่ละสมัยได้พัฒนา รูปแบบ ท่าทาง ในการยกที่แตกต่างกันออกไป

กีฬายกน้ำหนัก ในยุคเริ่มต้น ไม่ได้เป็นการกีฬา อย่างที่เห็น หรือเข้าใจกันในปัจจุบัน สังคมในยุคโบราณ จะมีเรื่องราวของการท้าทาย การต่อสู้ หรือการแข่งขัน ของกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน หรือต่างเผ่ากัน ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องปกติ ทั่วๆไป คนที่มีร่างการ สมบูรณ์แข็งแรง ต่างก็พยายามที่จะแสดงออก ถึงความสมบูรณ์แบบของร่างกายตนเอง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นความพยายาม ที่ต้องแสดงออกว่า ใครแข็งแรง แข็งแกร่มากกว่ากัน วิธีวัดความแข็งแรง กว่ากันนั้น วิธีวัดความแข็งแรง ในยุคสมัยนั้น มีมากมาย หลายรูปแบบ เช่น การที่แบกลูกวัว การที่ยกถุงทราย การที่ยกหิน หรือ การที่ยกเหล็ก เป็นต้นที่กล่าวมา รูปแบบวิธีการ วัดความแข็งแรง ของร่างกายในแต่ละยุค แต่ละสมัยได้พัฒนา รูปแบบ ท่าทาง ในการยกที่แตกต่างกันออกไป

กีฬายกน้ำหนัก ในบันทึกตำนานของกรีก สามารถยืนยัน ได้ถึงการแข่งขัน ความแข็งแรงของร่างกาย ของคนในสมัยโบราณ ผู้ที่แข็งแกร่ แข็งแรงที่สุดในสมัยนั้น คือ มิโลแห่งโครตัน ( Milo of Croton ) ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถชนะการแข่งขัน  ในกีฬา โอลิมปิคโบราณ ถึง 6 ครั้งด้วยกัน มิโล แห่งโครตันมีวิธีการฝึก ให้คนมีความแข็งแรง ด้วยการแบกลูกวัว ไว้บนบ่า เมื่อลูกวัวโต และมีน้ำหนักมากขึ้น ก็จะทำให้มิโลแห่ง โครตันมีพละ และกำลังมากขึ้น ตามไปด้วยนอกจากนั้น ยังพบอีกว่า

ประมาณต้นศตวรรษ ที่สิบเก้าของยุโรป ได้มีกองคาราวานของละคร สัตรตะเวน ไปค้าขาย แข่งขันเพื่อหาคน ที่แข็งแรง ด้วยการที่ต้องยกของหนักๆ ตามชุมชนต่างๆ โดยใช้ดัมเบล ( Dumb – Bells ) ที่มีคานยาว และมีตุ้มน้ำหนักติดแน่น การที่คณะละครสัตว์ ตระเวนไปแข่งขัน ตามชุมชนต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละชุมชนนั้น มีคนที่สนใจในด้สนนี้อยู่เสมอ การยกน้ำหนักจำนวนมากๆ นั้นจำกัดเฉพาะพวกที่ห้าวหาญ และได้รับความนิยม ในกลุ่มของนักแสดง นักกายกรรม ในคณะละครสัตร์เท่านั้น ( Ford Movis. N.d. 217 – 219 )

ยกน้ำหนัก ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การแข่งขัน กีฬาชนิทต่างๆ ไม่มีการแข่งขันกีฬา ครั้งไหนที่จะมี ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เท่ากับการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิคชาวกรีก ( กรีซ )  เป็นประเทศแรกที่ได้มีการ จัดการแข่งขันขึ้น เมื่อก่อนคริสตกาล การแข่งขันได้ดำเนิน เรื่อยมาจนถึง พระเจ้าจักรพรรติโรมัน ทรงพระนามว่า ซีโอโดซิอุส ( Theodosius )  ได้มีกระแสรับสั่งให้ระงับ การแข่งขัน เมื่อปี ค.ศ. 392  กีฬาโอลิมปิค ถือว่าเป็นกีฬา ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในสมัยกรีกโบราณ ที่จัดขึ้นทุกสี่ปี เพื่อเป็นการสักการะบูชา เทพเจ้าซีอุส ( Zeus ) ( วิทย์ เที่ยงธรรม 2537 : 554 )

ยกน้ำหนัก การแข่งขันในกีฬา โอลิมปิค นับว่ามีความสำคัญ เป็นอย่างมาก อย่างยิ่งต่อ ประวัติศาสตร์ของกรีกโบราณ และ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพราะทั้งสองประเทศเป็นอาณาจักร ที่เรืองอำนาจที่สุดในโลก ในขณะนั้น การแข่งกีฬาโอลิมปิค มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า เริ่มการแข่งขัน เมื่อ 76 ปี ก่อนคริสตกาลเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ในครั้งนั้น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากพระเจ้า คลิโอสเซเนส กษัตริย์แห่งเมืองปิซา พระเจ้าลิเคอร์กุส กษัตริย์แห่งสปาร์ตา และพระเจ้าอิฟิตุส กษัตริย์แห่งเมืองเอลิส  หลายศตวรรษต่อมา ได้เริ่มมีการพัฒนาการแข่งขันยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มการเขียน กฏเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อจะควบคุมการแข่งขัน เพื่อที่จะควบคุมการแข่งขัน นั้นให้เกิดเป็นระเบียบ มีความยุติธรรม เช่น การขว้างจักร ซึ่งเป็น สัญลักษณ์  ของการมีพลังแข็งแกร่ง อดทน และแข็งแรงในยุคนั้น บุคคลใดสามารถ ขว้างจักร ได้ไกลที่สุด ย่อมได้รับยกย่อง ให้เป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของ ประเทศนั้น ( จรินทร์ ธานีรัตน์ 2511 : 4 )

ยกน้ำหนัก ไม่มีหลักฐานแน่ชัด ว่าการแข่งขันกีฬา โอลิมปิค ครั้งแรกมีกีฬา ประเภทใดบ้าง นอกจากการแข่งขัน ว่งที่จัดขึ้น ให้มีการแข่งขัน ต่อมาก็จัดให้มีการแข่งขันมวยปล้ำ การกระโดด และกีฬามวย  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ที่ประเทศกรีก ( กรีซ ) ได้พัฒนาและมีความ เจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ถึงขั้นสูงสุดเมื่อ 464 ปีก่อน ก่อนคริสตกาล ในขณะนั้นประเทศกรีก ( กรีซ ) ได้รวมประเทศ เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันแล้ว และทุกๆ เมือง ทุกๆ ท้องถิ่น ต่างมีความประสงค์ อย่างยิ่งที่จะมี แชมป์เปี้ยน  โอลิมปิค  ในเมืองของตน การแข่งขันกีฬา โอลิมปิค ได้ดำเนินเรื่อยมา จนกระทั่งมาหยุดชะงัก ลงเมื่อปี พ.ศ. 2459  (  ค.ศ. 1972 ) โดยรวามอยู่ กับ สหพันธ์มวยปล้ำ

การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ในรูปแบบปัจจุบัน ที่ใช้บาร์เบล เริ่มในศตวรรษ ที่ 19 ในยุโรปตะวันตก เป็นการแสดง ของบุรุษ ผู้ทรงพลังในโรงละครสัตว์ และโรงละครการดนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2448 ( ค.ศ. 1905 )  นี้เองถือว่า เป็นปีที่เริ่มต้นก่อตั้งสหพันธ์ ยกน้ำหนัก นานาชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่การแข่งขัน การก็มีขาดช่วงไปหลายปี จนกระทั้งปี พ.ศ. 2463 ( ค.ศ. 1920 )  การแข่งขันกีฬา ยกน้ำหนักก็ มีการถูกรื้อฟื้น ขึ้นมาใหม่ โดยได้บรรจุเข้าในการ แข่งขันกีฬา โอลิมปิค อีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน กฏเกณฑ์ การแข่งขันกีฬา ยกน้ำหนักในระยะแรก อยู่ภายใต้ Federation International High Committee  : FIHC. ต่อมาได้มีการเปลี่ยน ชื่อเป็น สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ( International Weightlifting Federation : IWF ) โดยมีศูนย์กลางหรือสำนักงานใหญ่ อยู่ ณ กรุงบูคาเปสท์ ประเทศฮังการี

ประโยชน์ของ น้ำหนัก

 1. ช่วยฝึกความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพราะกีฬาชนิดนี้ความแข็งแรงของร่างกายถือเป็นเรื่องสำคัญมากกับการยกน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักตัวของตนเอง
 2. ฝึกความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ บางครั้งอาจต้องยกน้ำหนักสูงมากกว่าน้ำหนักที่ตนเองเคยยกแต่ต้องทำให้ได้เพื่อลุ้นการเป็นผู้ชนะ
 3. ฝึกสมาธิได้อย่างดี เพราะก่อนการยกทุกครั้งนักยกน้ำหนักต้องรวบรวมสมาธิ คิดให้ดีว่าท่าที่จะยกต้องจัดระเบียบร่างกายอย่างไรจึงจะเหมาะสม สามารถยกขึ้นได้แบบไร้กังวล

อีสปอร์ต

อีสปอร์ต ( Eepoets ) หรื กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ( electronic Sports ) คือกีฬาประเภทบุคคล หรือทีมหนึ่ง กรมกีฬาได้จัด Esport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันวีดีโอ โดยมีการแข่งจามประเภท ของวีดีโอเกมส์ เช้น เกมส์วางแผนการรบ , เกมส์ต่อสู้ , เกมส์ยิงมุมมอง บุคคลที่หนึ่ง , โมบา , เกมอินดี้ การแข่งขันนี้ แบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขัน และลีกต่างๆ เช้นเดียวกับกีฬาทั่วไป ในปี 2017 ผู้ชม อีสปอร์ต มีจำนวนรวมทั้งประมาณ 385 ล้านคน ทั่วโลก

อีสปอร์ต ( Eepoets ) หรื กีฬาอิเล็กทรอนิกส์  ( electronic Sports ) คือกีฬาประเภทบุคคล หรือทีมหนึ่ง กรมกีฬาได้จัด Esport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันวีดีโอ โดยมีการแข่งจามประเภท ของวีดีโอเกมส์ เช้น เกมส์วางแผนการรบ , เกมส์ต่อสู้ , เกมส์ยิงมุมมอง บุคคลที่หนึ่ง , โมบา , เกมอินดี้ การแข่งขันนี้ แบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขัน และลีกต่างๆ เช้นเดียวกับกีฬาทั่วไป ในปี 2017   ผู้ชม อีสปอร์ต มีจำนวนรวมทั้งประมาณ 385 ล้านคน ทั่วโลก

อีสปอร์ต ได้รับการบรรจุให้เป็นการแข่งขัน กีฬาชิงเหรียญ อย่างเป็นทาง การใน เอเชียนเกมส์ 2022 โดยจัดขึ้น  ฐานะ กีฬาสาธิตใน เอเชียนเกมส์  2018 

อีสปอร์ต ในปะเทศไมย ได้มีการคัดค้าน การรับรอง  อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยเห็นว่าอีสปอร์ตยังไม่เหมาะสมกับสังคมไทยที่มีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนเสพติดเกม  ( 3 ) แต่ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่   อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยเห็นว่าอีสปอร์ตยังไม่เหมาะ สมกับสังคมไทย ที่มีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน เสพติดเกม ( 3 ) แต่ในวันที่ 27กรกฎาคม ที่  27   กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศ ไทยได้เห็นชอบให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา ที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม

กีฬาในประเทศไทยได้ 4 และได้รับการลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬาในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทำให้ไทยสามารถส่ง ผู้เข้าแข่งขันอีสปอร์ต ในนามทีมชาติไทย อย่างเป็นทางการได้ ในรายการข่งขันอีสปร์ต ระหว่างประเทศต่างๆ โดยการเห็นชอบดังกล่าว ได้มีการมองในมุมของการแข่งขัน หรือกีฬา ว่าเป็นคนละส่วนกัน กับปัญหาติดเกมส์  คล้ายกับที่เคยรับรอง สนุกเกอร์ ว่าเป็นกีฬา  โดยมองว่าเป็นคนละส่วน กับการที่โต๊ะสนุกเกอร์ อาจจะเป็นแหล่ง มั่วสุมของเยาวชน ก่อนหน้านี้ ในเดือน มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ โอลืมปิก ของ ประเทศลาว ได้ให้การรับรอง อีสปอร์ต ในลักษณะเดียวกัน

อีสปอร์ต สหพันธ์อัสปอร์ตนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดย สมาคมอีสปอร์ต 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก , ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเยรมนี , ประเทศออสเตรีย , ประเทศเบลเยี่ยม , ประเทศเนเธอร์แลนด์ , ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , ประเทศเวียดนาม และประเทศ ใต้หวัน และได้มีการประชุมครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน ในปีเดียวกันนี้

อีสปอร์ต มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

 • ในปี 2009 การแข่งขันไออีเอสเอฟชาเลนจ์ จัดขึ้นที่แท แบ็ค ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้ในการแข่งขัน ฟีฟ่าออนไลน์,วอร์คราฟต์ 3 : โฟรเซนโธรน ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ สาธารณะประชาชน
 • ในปี 2010 การแข่งขันไออีเอสเอฟ แกด์ไฟนอล จัดขึ้นที่แทกู ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้แข่งขัน เกมที่ใช้ในการแข่งขัน ฟีฟ่าออนไลน์,วอร์คราฟต์ 3 : โฟรเซนโธรน ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใตรองชนะลิศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • เมื่อปี 2011 การแข่งขันไออีเอส เอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่อันดง ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้แช่งขัน คือ สตาร์คราฟต์ 2 , ฟีฟ่าออนไลน์ ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน รองชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้
 • ปี 2012  การแข่งขันไออีเอสเอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่โชนาน ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้ในการแข่งขัน คือ Alliance of Valiant Arms, สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 ประเทศที่ชนะ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่  ประเทศออสเตรีย
 • ปี 2013 การแข่งขันไออีเอฟเวิลด์แชม เปียนชิป จัดขึ้นที่บูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย เกมที่ใช้แข่งขัน คือ ลีก ออฟ เลเจนด์ , สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 , Alliance of Valiant Arms ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน
 • ในปี 2014 การแข่งขันอีสปอร์ตเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่บากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน เกมที่ใช้แข่งขัน คือ Dota 2 , ฮาร์ทสโตน , อุลตร้าสตรีทไฟเตอร์ 4 , สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ สาธารณะประชาชนจีน
 • ปี 2015 อีสปอร์ตเวิลด์แชมเปียนชิป เกมที่ใช้แข่งขัน TBD จัดขึ้นที่ TBD ประเทศที่ชนะ TBD รองชนะเลิศ TBD

ก่อตั้ง : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ประเภท : สหพันธ์กีฬานานาชาติ

สำนักงานใหญ่ : โซล , ประเทศเกาหลีใต้

ภาษาทางการ : อังกฤษ

ประธาน : บย็อง ฮุน จุน

สหพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติ ( อังกฤษ : International e-Sports Federation) เป็นองค์กรที่ดำเนินการในกีฬาอีอีสปอร์ตระหว่างประเทศ สำนักงานอยู่ตั้งที่เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้

ไทยลีก

ไทยลีก เป็นระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไทยลีก จำกัด มีโสมสรฟุตบอลเข้าร้วมการแข่งขันทั้งหมด 16 สโมสร ดำเนินการแข่งขันในช่วงระหว่างต้นเดือน มีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี โดยแต่ละสโมสรจะแข่งขันแบบพบกันหมดสองนัดเหย้าเยือนรวม 30 นัดต่อสโมสรต่อฤดูกากร รวมทั้งหมด 240 นัดต่อฤดูการ

ไทยลีก เป็นระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไทยลีก จำกัด มีโสมสรฟุตบอลเข้าร้วมการแข่งขันทั้งหมด 16 สโมสร ดำเนินการแข่งขันในช่วงระหว่างต้นเดือน มีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี โดยแต่ละสโมสรจะแข่งขันแบบพบกันหมดสองนัดเหย้าเยือนรวม 30 นัดต่อสโมสรต่อฤดูกากร รวมทั้งหมด 240 นัดต่อฤดูการ

โดยนับตั้งแต่จัดตั้งลีกขึ้นมา มีทั้งหมด 41 สโมสรที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และมี 10 สโมสรที่ได้แชมป์ไทยลีก คือ

 • บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 7 สมัย โดยนับรวมสมัยลงแข่งขันในนามสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบุรีรัมย์ พีอีเอ
 • เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด  4 สมัยฃ
 • โปลิศ เทโร
 • สโมสรทหารอากาศ และธนาคารกรุงไทย 2 สมัย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สินธนา
 • ชลบุรี เอฟซี
 • พนักงานยาสุบ
 • เชียงราย ยูไนเต็ด 1 สมัย

ประวัติ ไทยลีก

เมื่อปี พ.ศ.  2539 สมคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีความคิดในการที่จะปรับปรุงระแบบการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ จากวัติถุประสงค์เพื่อความเป็นเลิศมาเป็นรูปแบบอาชีพ โดยการก่อตั้งฟุตบอลลีกสูงสุดขึ้น โดยเดิมที การแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรระดับสูงของประเทศคือ ฟุตบอลชิงถ้วยประราชทานแระเภท ก. ถ้วยใหญ่ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 จนถึงปี พ.ศ.2538 ในฐานะการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรระดับสูงสุดของประเทศโดยมีสโมสรฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันใน ฤดูการแรก ทั่งหมด 18 สโมสร ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างเป็น 10 สโมสรจนถึง ฤดูการ 2547/48

การรวบรวมลีก

ในปี พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ เริ่มมีการให้ สิทธิสโมสรที่จบตำแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศใน โปรวินเชียลลีก เข้าร่วมการแข่งขันได้ซึ่งทำให้มีการแข่งขันเป็น 12 สโมสร ตั้งแต่ฤดูการ 2549 จนกระทั่งในปีถัดมา พ.ศ. 2550 จึงมีการรวบรวม โปรวินเชียลลีก โดยได้มีการจัดทำ บันทึกช่วยจำการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ้งเป็นเอกสารข้อตกลงในการรวมลีดทั้งสองเข้าเปป็นลีกเดียว โดยให้สิทธิสโมสรที่จบตำแหน่งชนะเลิสและรองชนะเลิศในการแข่งขัน โปรลีก ฤดุการ 2549 เข้าแข่งขันใน ไทยแบนด์พรีเมียร์ลีกด้วย ซึ่งทำให้มีการเพิ่มจำนวนสโมสรที่เข้าแข่งขันเป็น 16 สโมสรพร้อมทั้งเพิ่มเงื่อนไขให้สโมสรซึ่งอยู่ใน 3 อันดับสุดท้ายเมื่อจบฤดูการ ต้องตกชั้นไปไทยลีกดิวิชั่น 1 โดยให้สิทธิสโมสรชนะเลิศและอันดับที่ 3 ของไทยลีกดิวิชั่น 1 เลื่อนชั้นมาแข่งขันเป็นการทดแทน โดยสโมสรแรกที่มาจาก โปรวินเชียลลีกแล้วสามารถชนะการแข่งขันได้คือ ชลบุรี เอฟซี ในฤดูการ 2550

การปรับโครงสร้างลีกสุ่ลีกอาชีพ ไทยลีก

ต่อมาในปี พ.ศ 2552 สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย ออกระเบียบว่าด้วยความเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ เป้นผลให้สมาคมฯ ต้องดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อบริหารลีกและจัดการแข่งขันทันทีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยได้มีการจัดตั้ง บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด ขึ้น โดยมี วิชิต แย้มบุญเรือง อดีตนัก ฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นประธานกรรมการคนแรก และออกระเบียบให้ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพ ต้องจัดตั้งในรูปนิติบุคคล (บริษัท) เพื่อดำเนินการบริหารสโมสร ส่งผลให้มีการแข่งขันเชิงรูปแบบ การบริหารจัดการให้เป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น รวมทั้งแพร่หลายออกไปยัง ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จากเดิมที่สโมสรฟุตบอลต่างๆ จะกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น จึงกลับมาเป็นที่นิยมของแฟนฟุตบอลไทยอีกครั้ง โดยใน ฤดูกาล 2554 สมาคมฯ ประกาศเพิ่มจำนวน สโมสรที่จะทำการแข่งขัน เป็น 18 สโมสร

กรณีพิพาทของลีก

ต่อมาได้มีกรณีข้อพิพาทในเรื่องสิทธิการบริหารสโมสรและสิทธิการแข่งขัน ระกว่าง อีสาน ยุไนเต็ด และ ศรีสะเกษ เอฟซี โดยทาง อีสาน ยุไนเต็ด ได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลปกครองเพื่อขอให้พิจารณาว่า ศรีสะเกษ เอฟซี มีสิทธิทำการแข่งขันในฤดูการ 2556 หรือไม่ ซึ่งสาลปกคลองมีคำสั่งให้คึ้มครองชั่วคราว เป็นผลให้ บจก ไทยพรีเมียร์ลีก ต้องลงมติให้พักการแข่งขันของ สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ ตามคำสั่งคุ้มครองฯศาล โดยเมื่อศาลปกครองวินิจฉัยให้สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ มีสิทธิทำการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก ได้ต่อไป สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จึงประชุม รวมกับ บจก ไทยพรีเมียร์ลีก สดมสรฟุตบอลศรีสะเกษและสมาชิกทั้งหมด ดดยที่ ประชุม ลงมติให้ ฤดูการ 2557 เพิ่มสมาชิกเป็น 20 สโมสร และกำหนดสโมสรที่ต้องตกชั้นลงไปแข่ง ไทยลีกดิวิชั่น 1 ต้องมี 5 สโมสรคือ อันดับที่ 16-20 ขณะเดียวกัน ทั้งสองฤดูการดังกล่าว ยังคงให้ สโมสรชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับที่ 3 ของไมยลีกดิวิชัน 1 ขึ้นมาแข่งขันในไทยพรีเมียร์ลีกตามเดิม เพื่อทำให้สดมสรสมาชิกคงเหลือเพียง 18 ทีมเท่าเดิม ส่วนฤดูการ 2556 ให้สโมสรอันดับที่ 17 ต้องตกชั้นลงไปแข่งขันใน ไทยลีกดิวิชัน 1 เพียงทีมเดียว

การเปลี่ยนแปลงบริหาร

ภายหลังจากการเลือกตั้งนายก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่ง ได้รับเลือกจากสโมสรสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม คนใหม่ได้ประกาศว่าได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทน บจก.ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อว่า บริษัท พรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ จำกัด (PLT)[5] และได้มีการจัดหาตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์ของลีก แทนที่ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีการยกเลิกสัญญาไป

การปรับโครงสร้างระบบลีก

ต่อมา ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ไทยลีก จำกัด ขึ้นมาแทน บจก.พรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ ตามคำแนะนำของ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย และ สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ โดยได้โอนหุ้นจำนวน 99.98% ที่ทางนายกสมาคมฯ ถือไว้ ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย[6] ต่อมา สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพสโมสรฟุตบอลลีกอาชีพอย่างยั่งยืน และยกระดับลีกภายในประเทศ ให้ก้าวไปสู่ลีกชั้นนำของอาเซียนและเอเชีย เริ่มจากการตั้งและ ปรับเปลี่ยน ชื่อลีกแต่ละระดับให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน เน้นความเรียบง่าย กระชับ น่าจดจำและร่วมสมัยที่สุด

พรีเมียร์ลีก

พรีเมียร์ลีก เป็นระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดของประเทศอังกฤษ การแข่งขันพรีเมียลีกเป็นที่รวม 20 สโมสรฟุตบอลในระดับสูงสุดของอังกฤษเจ้าด้วยกัน ซึ่งเป็นลีกที่มีการแช่งขันและสูสีมากมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปแล้วเป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากแฟนบอลทั่วโลก

พรีเมียร์ลีก เป็นระบบการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับสูงสุดของประเทศอังกฤษ การแข่งขันพรีเมียลีกเป็นที่รวม 20 สโมสรฟุตบอลในระดับสูงสุดของอังกฤษเจ้าด้วยกัน ซึ่งเป็นลีกที่มีการแช่งขันและสูสีมากมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปแล้วเป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากแฟนบอลทั่วโลก

โดยปัจจบัน มีเพียง 6 ทีมเท่านั้นที่ชนะเลิศรายการแข่งขันนี้ได้แก่ แมนเชสเยอร์ ยูไนเต็ 13 สมัย เชลซี 5 สมัย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 สมัย เชลซี  5 สมัย อาร์เวนอล 3 สมัย และแบล็กเบิร์นโรเวอสื และเลสเตอร์ ทัมละ 1 สมัย

ประวัติ พรีเมียร์ลีก

เดิมฟุตบอลลีกแห่งนี้ ได้ใช้ชื่อว่า ฟุตบอลลีกดิวิชั่นหนึ่ง ซึ่งมีจัดการแช่งชันตั่งแต่ปี พ.ศ 2431 และถือว่าเคยเป็นลีคฟุตบอลที่ยาวนานที่สุดในโลก โดยในปี พ.ศ 2535 ในฤดูกาล 1992-93 ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นจาก รูเพิร์ธ เมอร์ด็อก นักธุรกิจสื่อสารรายใหญ่เจ้าของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์สกาย พยายามผลักดันให้สโมสรฟุตบอลที่จะลงแข่งขันในดิวิชันหนึ่งประจำฤดูกาล 1992-93 ถอนตัวออกมาจัดตั้งเป็น พรีเมียร์ลีกทำให้ฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษที่มีอายุ 104 ปี ต้องยุติลง ขณะเดียวกันทางฟุตบอลลีกเดิมได้เปลี่ยนชื่อจาก ดิวิชันสอง มาเป็น ดิวิชันหนึ่ง และดิวิชันอื่น ได้เปลี่ยนตามกันไป

ในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่วงการฟุตบอลอาชีพของอังกฤษตกต่ำอย่างมาก เกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของฟุตบอลอังกฤษ เช่น เหตุการณ์ เพลิงไหม้อัฒจันทร์วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 ที่สนามที่สนามฟุตบอล แบรดฟอร์ดซิตี้ ในระหว่างการแข่งขันมีผู้เสียชีวิต 56 คน เหตุการณ์ภัยพิบัติฮิลส์โบโรวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2532 ที่สนามฮิลส์โบโรของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ มีผู้คนเหยียบกันเสียชีวิต 96 คน นอกจากนี้ ภัยพิบัติเฮย์เซลซึ่งเกิดขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีกรอบชิงชนะเลิศระกว่างลิเวอร์พูลและยูเวนตุสที่มีผู้เสียชีวิต 39 คน ทำให้ยูฟ่า สั่งห้ามไม่ให้สโมสรอังกฤษเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยสโมสรจากอังกฤษเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยสโมสรยุโรปเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้กลุ่มฮูลิแกนหรืออันธพาลลูกหนังที่ตามไปเชียร์ทีมที่ชื่นชอบก็ก่อพฤติกรรมเกะกะระรานหลังจากจบการแข่วขัน เข้าผับดื่มกินจนเมามาย บ้างก็วิวาทกับแฟนบอลเจ้าถิ่นเกิดเหตุการณ์วุ่นวายบางครั้งรุนแรงถึงขั้นจราจลหรือไม่ก็มีคนเสียชีวิต โดยสาเหตุ ส่วนหนึ่งของภัยพิบัติเฮย์เซลก็มาจากคนกลุ่มนี้เช่นกัน

กิจการถ่ายทอดทางโทรทัศน์

ในช่วงเวลาที่สโมสรใหญ่ใหญ่ต้องการเงินทุนมหาศาลนี้ เป็นโอกาสให้เจ้าของสถานีโทรทัศนืสกาย ยื่นข้อเสนอให้สโมสรดิวิชันหนึ่งประจำฤดูการ 1992-93 ให้ถอนตัวจากสมาชิกฟุตบอลลีกเพื่อมาจัดตั้งอฟเอพรีเมียร์ลีก โดยทางสถานีของซื้อสิทธิผูกขาดในการถ่ายทอดการแข่งขันในราคาแพง ทำสัญญาฉบับแรกซื้อสิทธิผูกขาดในการถ่ายทอดการแข่งขันเป็นเวลา 5 ปี ฤดูการ 1992-93 ถึว 1996-97 จ่ายค่า ตอบแทนให้ 304 ล้านปอนด์ เทียบกับในอดีตที่ฟุตบอลลีกได้รายได้จากการขายสิทธิให้สถานีไอทีวีของอังกฤษ เพียง 44 ล้านปอนด์ ในช่วงเวลา 4 ปี เงื่อนไขตอบแทนทางธุรกิจเช่นนี้ ดึงดูดให้สโมสรทั้ง หลายสนใจเป็นอย่างยิ่ง จนผู้บริหารสโมสรบางคน เช่น นายแอลัน ชูการ์เจ้าของสโมสรฟุตบอลทอดนัมฮอตสเปอร์ แสดงตนเป็นแกนนำในการล๊อบบี้ให้สโมสรอื่นๆ ในดิวิขั้นหนึ่งที่จะเริ่มแข่งขันในฤดูการ 1992-93 เห็นชอบกับการก่อตั้งลีกแห่งนี้ สำหลับลิขสิทธืการเผลแพร่ ในประเทศไทย ในช่วงฤดูการ 2013-14 2014-15 และ 2015-16 เป็นของ บริษัท ซีทีเอช จำกัด มหาชน หน่วยงานกลางของกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศนืผ่านสายเคเบิลทั่วประเทศ ในเครือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน จำกัด มหาชน ซึ่งถือลิขสิทธิ์ตั้งแต่ฤดูการ 2007-08 จนถึง 2012-13 โดยต่อมาในปี 2016/2017 จนถึง 2018/2019 ช่องบีอินสปอตส์ได้ลิขธิ์การถ่ายทอดดังกล่าว

การจัดตั้ง พรีเมียร์ลีก

17 กรกฎาคม พ.ศ 2534 มีการลงนามข้อตกลงภาคีสมาชิกก่อตั้ง เพื่อวางหลักการสำคัญในการจัดตั้งพรีเมียร์ลีก ได้แก่ รับบลีกสูงสุดใหม่นี้จะดำเนินการทางธุรกิจด้วยตัวเอง แยกขาดจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษและฟุตบอ จากนั้นในปี พ.ศ.2535 ทั้ง 20 สโมสรที่ได้ยื่นขอถอนตัวจากฟุตบอลลีกอย่างเป็นทางการ

ต่อมา 27 พฤาภาคม พ.ศ. 2535 เอฟเอพรีเมียร์ลีกจึงก่อตั้งโดยจดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัด มีสโมสรฟุตบอลสมาชิกทั้ง 20 แห่งเป้นหุ้นส่วน ความเป็นหุ้นส่วนจึงขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันทางสโมสร หากทีมใดยังยังคงอยู่ในพรีเมียร์ลีกก็จะถือเป็นหุ้นส่วนของพรีเมมียร์ลีกต่อไป ในข่วงปิดฤดูการสดมสรที่เลื่อนชั้นมาจากดิวิชั่น 2 ที่เปลี่ยนชื่อเป็นดิวิชั่น

1 ลีกแชมเปียนชิปในปัจจุบัน โดยมีสมาคมฟุตบอลอังกฤษถือเป็นสิธิเป็นหุ้นส่วนหลัก มีอำนาจที่จะคัดค้านในประเด็นสำคัญ เช่น การแต่งตั้งประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หลักการเลื่อนชั้นหรือตกชั้นของสโมสรเท่านั้น แต่ไม่อาจล่วงไปถึงกิจการเฉพาะของพรีเมียร์ลีก ซึ่งได้แก่เงื่อนไขและผลประโยช์เชิงพาณิชยืต่าง

ด้วยค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดโทรทัสน์และประโยชน์ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน ทำให้พรีเมียร์ลีกพัฒนาเป็นลักฟุตบอลภายในประเทศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

การแข่งขัน

มีสโมสรร่วมกันแข่งขันในพรีเมียรืลีก 20 ทีม ในช่วงระหว่างฤดูการ ตั้งแต่สิงหาคมถึงพฤษภาคม โดยแต่ละทีมจะพบกันหมด เหย้าและเยือน ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน และทีมแพ้ไม่ได้คะแนน ตลอดฤดูกาลทุกทีมจะต้องแข่งขันทั้งสิ้น 38 นัด ทีมจะถูกจัดอันดับโดยเรียงจาก คะแนน ผลปรระตูได้เสียและผลประตูรวม หากยังคะแนนเท่ากันจะถือคลองตำแหน่งเดียวกันหากมีการเสนอกันในการตกชั้นสุ่การแข่งขันแชมป์เปียนชิป หรือการคัดเลือกไปยังการแข่งขันอ่นๆ จำเป็นต้องมีการแข่งขันเพลย์ออฟที่สนามกลางเพื่อตัดสินอันดับ

การเลื่อนขั้นและการตกชั้น

มีการเลื่อนชั้นและมีการตกชั้น ระหว่าพรีเมียร์ลีกและ อีเอฟแอลแชมป์เปียนชิปโดยสามทีมที่ได้อันดับต่ำสุดในพรีเมียร์ลีก จะต้องตกชั้นไปเล่นใน แชมเปียนชิปและทีมอันดับสูงที่สุดสองทีมในแชมป์เปียนชิปจะเลื่อนชั้นไปพรีเมียรืลีก พร้อมกับอีกหนึ่งทีมที่มาจากการชนะเลิศในการแข่งขันเพลยื ออฟระหว่างอันดับที่ 3-4-5 และ 6 แต่เดิมพรีเมียร์ลีกมี 22 ทีม ตั่งแต่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 แต่ลดลงเหลือ 20 ทีม เมื่อปี ค.ศ. 1995

การคัลเลือกไปยังการแข่งขันอื่น

4 ทีมที่อันดับสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก โดยสี่ทีมอันดับแรกจะผ่านเข้าไปรอในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชนะเลิศได้อยู่โถ 1 วนอันดับ 5 จะได้เล่นยูฟ่ายุโรปาลีก และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกโดยอัตโนมัติเช่นกัน ในกรณีที่ทีมอันดับ 1-4 ชนะการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศ สิทธิ์การแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีก จะได้แก่อันดับ 6 และ 7 ของพรีเมียรืลีกแทน ทีมพรีเมียร์ลีกที่ได้สิทธิไปแข่งฟุตบอลยุโรป มีเงื่อนไขดังนี้

 • แชมป์พรีเมียร์ลีก ผ่านเข้าไปเล่นในยุฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มและได้อยุ่โถ 1
 • รองแชมป์พรีเมียร์ลีก ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
 • อันดับที่ 3 ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
 • แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มและได้อยู่โถ 1
 • แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีก ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
 • อันดับที่ 4 ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
 • แชมป์เอฟเอคัพ ผ่านเข้าไปเล่นยุฟ่ายุโรปาลีกในรอบแบ่งหลุ่ม.
 • อันดับที่ 5  ผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่ายูโรปาลีกในรอบแบ่งกลุ่ม

ผู้สนับสนุนหลัก

รายชื่อผู้สนับสนุนหลักในรายการแข่งขันฤดูการต่างๆ

 • 1993-2001 เยีน์คารืลิง
 • 2001-2004 บัตรเครดิตบาร์เคลย์การ์ด
 • 2004-2016 ธนาคารบาร์เคลย์ จนถึง 2007

ไตรกีฬา

ไตรกีฬา พบว่าการแข่งขัน ไตรกีฬานั้น มีการริเริ่มครั้งแรกที่ ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างปี 1920 – 1930 ซึ่งจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Les Trois Sports ซึ่งปัจจุบัน ก็ยังคงมีการแข่งขันประเภทนี้อยู่ โดยอยู่ใกล้กับ Joinville le pont ใน Meulan และ Poissy มีการรายงาร ครั้งแรกในปี 1920 ในหนังสือพิมพ์ชื่อ L Aoto ได้รายงานถึงการแข่งขัน 

ไตรกีฬา ที่มีการแข่งขันนี้จะประกอบไปด้วยกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 3 กิโลเมตร ขี่จักรยาน 12 กิโลเมตร และว่ายน้ำข้ามคลอง Marne โดยไม่มีการหยุดพัก และในปี 1934 ได้มีบทความเกี่ยวกับ Les Trois Sportsที่ผู้ถึงการแข่งขันในเมือง Rochelle ซึ่งเริ่มด้วยการว่ายน้ำข้ามคลอง 200 เมตร ขี่จักรยาน 10 กิโลเมตร และวิ่งอีก 1 . 2 กิโลเมตร

ไตรกีฬา มีการพูดถีงในวงแคบๆ จนกระทั้งในปี 1974 ที่ Missiom Bay ในซานดีเอโก้ ได้มี สโมสรกีฬาชื่อ San Diego Track Club ซึ่งมีกลุ่มนักกีฬา ในที่นี้ประกีฬา ที่ประกอบไปด้วย นักวิ่ง นักว่ายน้ำ  และนักจักรยาน ซึ่งก็ได้กลายมาเป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ เกิดกลาย เป็นการแข่งขัน อย่างไม่เป็นทางการเกิด ขึ้นในกลุ่ม ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย Jack Johnstone และ Don Shanahan โดยมีการแข่งขัน ครั้งแรกที่ Mission Bay นี่เอง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 1974 โดยมีนักกีฬา เข้าร่วมในการแข่งขัน ทั้งหมด 46 คน โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ว่า Mission Bay Triathlon โดยเริ่มต้นด้วยการวิ่ง 6 ไมล์ จักรยาน 5 ไมล์ และปิดท้ายด้วยการว่ายน้ำ 500 หลา

ไตรกีฬา ในปี 1988 ณ เมือง Stockholm ประเทศสวีเดน ได้ทำการประชุม Triathlon National Federations เพื่อหาคณะทำงาน สำหรับการแข่งขันกีฬา ไตรมกีฬา และในปี 1989 ณ เมือง Avignon ประเทศฝรั่งเศส ได้มีการจัดตั้ง Interntional Teiathlon Union

 ( ITU )  ขึ้นซึ่ง ทำให้เกินการแข่งขัน ไตรกีฬสชิงแชมป์โลก ขึ้นเป็นครั้งแรก  ในเดือนสืงหาคม ปีเดียวกันนี้ โดยมีระยะการแข่งขัน เท่ากับระยะ Olympic ในปัจจุบัน

ในปี 1991 International Olympic Committee ( IOC ) หรือ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีเล็งเห็นความพยายาม สร้างความเป็นหนึ่งเดียว และการผลักดัน อย่างต่อเนื่องของ ITU จึงได้มีแนวความคิด ที่จะเสนอให้ไตรกีฬา เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่จะบรรจุลงใน การแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งขณะนั้น ไตรกีฬาก็ได้เผยแพร่ไปกว่า 45 ประเทศทั่วโลกแล้ว ซึ่งการผลัดัดนี้ ประสบความสำเร็จในปี 1994 คณะกรรมการ โอลิมปิกสากล ได้บรรจุ ไตรกีฬา ให้เป็ฯกีฬาอีก ประเภทหนึ่ง ของการแข่งขัน โดยที่จะได้ปรากฏ ในการแข่งขัน โอลิมปิกครั้งแรก ในปั ค.ศ. 2000 ที่เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย

วิธีการเล่นไตรกีฬา

 • นักกีฬาที่ได้ลงทะเบียน แล้วจะได้รับหมายเลข แทนของแต่ละบุคคล ซึ่งจะได้รัยสติกเกอร์ สำหรับเอาไปติดส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ การแข่งขัน เช่น หมวกกันน็อค หรือจักรยาน ทั้งนี้ทำขึ้นเพื่อการสะดวก ต่อการเช็คเลขของกรรมการ และจะมีการเขียนหรืแประตราทับ หมายเลขนั้นที่แขน  ขา ของนักกีฬาแต่ละคน อีกครั้งในวันแข่ง
 • ในวันแข่งนักกีฬา จะต้องทำการนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มารวมกันไว้ ณ พื้นที่ส่วนกลาง ที่เรียกว่า Transition Area หรือเป็นจุดเปลี่ยน  ผ่านของชนิดกีฬา จากนั้นนักกีฬา จะถูกนำตัวไปปล่อย สำหรับการเริ่มกีฬา ว่ายน้ำ หลังจากนั้นก็จะเข้ามาที่ Transition Area อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นจักรยาน และเมื่อครบระยะทางก็ ต้องกลับเข้ามาใน Transition Area อีกครั้งเพื่อเปลี่ยน เป็นวิ่งในลำดับสุดท้าย

ไตรกีฬา การแข่งขัน 3 ประเภทต่อเนื่อง

 • ว่ายน้ำ
 • ขี่จักรยาน
 • วิ่ง

ระยะทางในการแข่งขันกีฬา สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระยะทาง แตกต่างกันออกไป ดังนี้ โดยจะแบ่งตามลำดับ ดังนี้  ว่ายน้ำ – จักรยาน – วิ่ง / กิโลเมตร

 • Sprint Distance 0.75 – 20 – 5
 • Olympic Distance 1.5 – 40 – 10 ( เป็นระยะทางที่ใช้ในการแข่งขัน โอลิมปิก ITU การแข่งขัน ระดับชาติอื่นๆ )
 • Half Ironman 1.9 – 90 – 21 ( รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ Ironman 70.3 มาจากระยะทางรวม เมื่อคิดเป็นหน่วยไมล์ )
 • Ironman 3.8 – 180 – 42

ทั้งนี้อาจมีระยะการแข่งขัน ที่นอกเหนือจากนี้ เช่น ITU Long Distance และ Super Sprint เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ แต่ละรายการแข่งขันด้วย เช่นในประเทศไทย รายการที่มีชื่อเสียง มากที่สุดของการแข่งไตรกีฬา

กีฬาซอฟท์เทนนิส

กีฬาซอฟท์เทนนิส เกิดขึ้นเป็นคั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2413 ในประเทศญี่ปุ่น โดยดัดแปลงมาจากกีฬา เทนนิส ซึ่งชาวยุโรป ริเริ่มขึ้น ซอฟท์เทนนิส  เป็นกีฬาที่ชาวญี่ปุ่น นิยมเล่นกันมาก และต่อมาได้แพร่หลายในหลายประเทศ ทั้งในประเทศเกาหลี ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา บราซิล ฟิลิปปินส์ แซร์ สาธารณรัฐประชิปไตยประชาชนจีน

กีฬาซอฟท์เทนนิส มีการแข่งขันชิงแชมป์โลก ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2518 และได้จัดต่อเนื่อง เป็นประจำทุกสองปี พ.ศ. 2529   ได้มีการต่อตั้ง สหพันธ์ซอฟท์เทนนิสแห่งเอเชีย  ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่ กีฬาซอฟท์  สำหรับการแข่งขัน มักเป็นประเภทคู่ หรืออาจจะแข่งประเภททีม จึงจะประกอบด้วย คู่แข่งขันหลายคู่ก็ได้

กีฬาซอฟท์เทนนิส จะคล้ายกับกีฬาเทนนิส แต่จะใช้ลูกบอลยาง เนื้อนุ่ม และแร็กเกต ที่เบากว่า ทำให้ผู้เล่นสามารถตีลูก ได้อย่างสบายๆ มักนิยมเล่นเดี่ยว การเล่นจะต้องอาศัย ทั้งทักษะของผู้เล่น พละกำลังที่แข็งแรง สมาธิ และความร่วมมือของคู่เล่น

กีฬาซอฟท์เทนนิส ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2532 กีฬาซอฟท์เทนนิส เริ่มเข้ามาในประเทศไทย โดยทางสมาพันธ์ ซอฟท์เทนนิส แห่งเอเชีย ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้นำกีฬาชนิดนั้มาเผยแพร่ โดยได้มีการเผยแพร่ผ่านทาง คณะกรรมการกีฬา โอลิมปิกแห่งประเทศไทย และสำนักงานกีฬาทหาร ได้ร่วมกันจัดตั้ง ชมรมซอฟท์เทนนิส ( ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสมาคมซอฟท์เทนนิส ) เพื่อเป็นองค์กรในการเผยแพร่ กีฬาซอฟเทนนิส ภายในประเทศไทย โดยมี พ.อ. กุศล อิศรางกูล ณอยุธยา เป็นประธานชมรม พร้อมกันนั้นได้ร่วมมือกันกับ กรมพละศึกษา สาธิตแนะนำ แจกอุปกรณ์กีฬาซอฟท์เทนนิส ให้แก่วิทยาลัยพละ ต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ กีฬาประเภทนี้ ประธานซอฟท์เทนนิสของประเทศญี่ปุ่น ได้มีการทำหนังสือมาที่ บริษัทโตชิบา ดิสเพลย์ ประเทศไทย เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่างๆ ในช่วงที่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่น พักอยู่ในประเทศไทย  

ทางด้านการพัฒนาฝีมือ ของนักกีฬาและผู้ที่มีความสนใจ ในช่วงระยะแรกนั้น ทางชมรมซอฟท์เทนนิส ได้มีการจัดให้มีการแข่งขัน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีนักกีฬา ที่มาจากการฝึกเทนนืส กว่า 30 คนมาร่วมการแข่งขัน และทางชมรมยังได้มีการ ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน ชิงชนะเลิศที่ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นการเดินทาง ไปแข่งขันต่างประเทศ ในนามของทีมชาตืไทย เป็นครั้งแรกสำหรับ กีฬาซอฟท์เทนนิส ในเมื่อ ปีพ.ศ. 2532

ต่อมา ในปีพ.ศ. 2533 ทางชมรมได้จัดให้มีการแข่งขัน ซอฟท์เทนนิส ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ร่วมส่งนักกีฬา แข่งขันในเกมกีฬา เอเชีนยเกมส์ ครั้งที่ 11 ซึ่งกีฬาซอฟท์เทนนิส ได้มีการบบจุเข้า ในกีฬาเอเชียเกมส์เป็นครั้งแรก

กีฬาซอฟท์เทนนิส จะมีสนามการแข่งขัน ที่เป็นพื้นแข็ง ขนาด 10 . 97 * 23 . 77 เมตร  กว้างยาวเท่ากัยสนามเทนนิส  ในประเภทเดี่ยว สรามจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนของสนาม ที่ประกอบไปด้วย เขตเสิร์ฟ มีสี่เหลื่ยมผืนผ้า ขนาดเล็กอยู่ภายใน ยาว 12 . 80 เมตร และกว่าง 8 . 23 เมตร มีตาข่ายตั้นกลางขึงตึง และเส้นแบ่งครึ่งด้านกว้าง ของสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ พื้นของคอร์ดจะเป็นดิน หรืออย่างอื่นก็ได้ ด้านข้างควรมี พื้นที่ว่าง ไม่ต่ำกว่า 6 เมตร และด้านหลังควรมีที่ว่าง ไม่ต่ำกว่า 8 เมตร

อุปกรณ์ มีดังนี้

 • แร็กเกต ขนาดเล็กกว่าของเทนนิส ขึ้นเอ็น 18 – 22 ปอนด์ ทำด้วยไม้ หรือโลหะยาว 69 เซนติเมตร ตรงที่ขึ้นเอ็นเป็นรูปไข่กว้าง 22 เซนติเมตร และ ยาว 32 เซนติเมตร  ส่วนที่เป็น ด้าทจะยาว 37 เซนติเมตร
 • ลูกบอล ลูกบอลทรงกลมสีขาว ทำด้วยยางเนื้อนุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.6 เซนติเมตร หนัก 30 – 31 กรัม ความดันของลม เมื่อปล่อยลูกบอล สูง 1.50 เมตร ลูกจะเด้งขึ้นสูง 65 – 80 เมตร

กฏกติตาของกีฬา

 • ผู้เล่น มีทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ แล้วมีทั้งชายและหญิง ใข้แร็กเกตเดียวตลอด

การแข่งขัน

          เริ่มด้วยการจะเสี่ยง เหรียญมีด้าน A และด้าน B และเมื่อกรรมการขานว่า ‘ พร้อม ’ ผู้เล่นจะเข้าประจำที่ เมื่อกรรมการ ขานว่า ‘ เริ่มได้ ’ ขึ่งจะมีการเริ่มการแข่งขัน และเมื่อกรรการขานว่า ‘ เกมส์เซต ’ การแข่งขันก็จะ สิ้นสุดลง

 1. การแข่งขันประเภทคู่ ใช้เวลาในการแข่งขัน ทั้งหมดจำนวน 5 เกม
 2. การแข่งขันประเภทเดี่ยว จะมีการใช้สนามเพียงครึ่งเดียว ความยาวของเส้น แบ่งครึ่ง ถือเป็นเส้นข้าง แข่งขันเพียง 4 เกม

การเสิร์ฟ

 1. การเสิร์ฟเพื่อทำแต้มที่ 1 จะต้องเสิร์ฟ ทแยงคอร์ตทางขวา ของผู้เสิร์ฟ ฝ่ายรับก็จะต้อง โต้กลับทแยงตามเดิม กลับไปกลับมาจนกว่า จะมีการได้เสียแต้ม
 2. การเสิร์ฟเพื่อทำแต้มที่ 2 ก็เสิร์ฟเฉียง ทแยงโดยเริ่มจาก คอร์ต ทางซ้ายของผู้เสิร์ฟ คนแรกฝ่ายรับ ก็ตีโต้ไปมา ตามที่เสิร์ฟ ตลอดจนกว่าจะมีการ ได้เสียแต้ม
 3. การเสิร์ฟเพื่อทำแต้มที่ 3 จะเสิร์ฟเฉียงคอร์ต เหมือนกับแต้มที่ 1 แต่ฝ่ายรับ จะตีโต้ไปที่คอร์ตตรงหน้าเขาเอง ( ตีโต้กลับไปที่คอร์ตตรงหน้า ของฝ่ายรับ จนกว่าจะมีการได้เสียแต้ม )
 4. การเสิร์ฟทำแต้มที่ 4 ผู้เสิร์ฟเหมือนแต้มทื่ 2 การโต้ตอบ ก็จะตีกลับไปมา ที่คอร์ตด้านขวา ของผู้เสิร์ฟ ( คอร์ตที่อยู่ ตรงหน้าของผู้รับ ) จะต้องตีโต้กันไปมา จนกว่าจะมีการได้เสียแต้ม

อีสปอร์ต

อีสปอร์ต ( Eepoets ) หรื กีฬาอิเล็กทรอนิกส์  ( electronic Sports ) คือกีฬาประเภทบุคคล หรือทีมหนึ่ง กรมกีฬาได้จัด Esport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬา ที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันวีดีโอ โดยมีการแข่งจามประเภท ของวีดีโอเกมส์ เช้น เกมส์วางแผนการรบ , เกมส์ต่อสู้ , เกมส์ยิงมุมมอง บุคคลที่หนึ่ง , โมบา , เกมอินดี้ การแข่งขันนี้ แบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขัน และลีกต่างๆ เช้นเดียวกับกีฬาทั่วไป ในปี 2017   ผู้ชม อีสปอร์ต มีจำนวนรวมทั้งประมาณ 385 ล้านคน ทั่วโลก

อีสปอร์ต ได้รับการบรรจุให้เป็นการแข่งขัน กีฬาชิงเหรียญ อย่างเป็นทาง การใน เอเชียนเกมส์ 2022 โดยจัดขึ้น  ฐานะ กีฬาสาธิตใน เอเชียนเกมส์  2018 

อีสปอร์ต ในปะเทศไมย ได้มีการคัดค้าน การรับรอง  อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยเห็นว่าอีสปอร์ตยังไม่เหมาะสมกับสังคมไทยที่มีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนเสพติดเกม  ( 3 ) แต่ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่   อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยเห็นว่าอีสปอร์ตยังไม่เหมาะสมกับสังคมไทยที่มีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนเสพติดเกม ( 3 ) แต่ในวันที่ 27กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่  27   กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบให้ อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา ที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้ง เป็นสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้ 4 และได้รับการลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทำให้ไทยสามารถส่ง ผู้เข้าแข่งขันอีสปอร์ต ในนามทีมชาติไทย อย่างเป็นทางการได้ ในรายการข่งขันอีสปร์ต ระหว่างประเทศต่างๆ โดยการเห็นชอบดังกล่าว ได้มีการมองในมุมของการแข่งขัน หรือกีฬา ว่าเป็นคนละส่วนกัน กับปัญหาติดเกมส์  คล้ายกับที่เคยรับรอง สนุกเกอร์ ว่าเป็นกีฬา  โดยมองว่าเป็นคนละส่วน กับการที่โต๊ะสนุกเกอร์ อาจจะเป็นแหล่ง มั่วสุมของเยาวชน ก่อนหน้านี้ ในเดือน มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ โอลืมปิก ของ ประเทศลาว ได้ให้การรับรอง อีสปอร์ต ในลักษณะเดียวกัน

อีสปอร์ต สหพันธ์อัสปอร์ตนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดย สมาคมอีสปอร์ต 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก , ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเยรมนี , ประเทศออสเตรีย , ประเทศเบลเยี่ยม , ประเทศเนเธอร์แลนด์ , ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , ประเทศเวียดนาม และประเทศ ใต้หวัน และได้มีการประชุมครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน ในปีเดียวกันนี้

อีสปอร์ต มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

 • ปี 2009 การแข่งขันไออีเอสเอฟชาเลนจ์ จัดขึ้นที่แทแบ็ค ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้ในการแข่งขัน ฟีฟ่าออนไลน์,วอร์คราฟต์ 3 : โฟรเซนโธรน ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ สาธารณะประชาชนจีน
 • ปี 2010 การแข่งขันไออีเอสเอฟแกด์ไฟนอล จัดขึ้นที่แทกู ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้แข่งขัน เกมที่ใช้ในการแข่งขัน ฟีฟ่าออนไลน์,วอร์คราฟต์ 3 : โฟรเซนโธรน ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะลิศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ปี 2011 การแข่งขันไออีเอสเอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่อันดง ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้แช่งขัน คือ สตาร์คราฟต์ 2 , ฟีฟ่าออนไลน์ ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน รองชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้
 • ปี 2012  การแข่งขันไออีเอสเอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่โชนาน ประเทศเกาหลีใต้ เกมที่ใช้ในการแข่งขัน คือ Alliance of Valiant Arms, สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 ประเทศที่ชนะ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่  ประเทศออสเตรีย
 • ปี 2013 การแข่งขันไออีเอฟเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่บูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย เกมที่ใช้แข่งขัน คือ ลีก ออฟ เลเจนด์ , สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 , Alliance of Valiant Arms ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน
 • ปี 2014 การแข่งขันอีสปอร์ตเวิลด์แชมเปียนชิป จัดขึ้นที่บากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน เกมที่ใช้แข่งขัน คือ Dota 2 , ฮาร์ทสโตน , อุลตร้าสตรีทไฟเตอร์ 4 , สตาร์คราฟต์ 2 , เทคเคน แท็กทัวร์นาเมนท์ 2 ประเทศที่ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ รองชนะเลิศ ได้แก่ สาธารณะประชาชนจีน
 • ปี 2015 อีสปอร์ตเวิลด์แชมเปียนชิป เกมที่ใช้แข่งขัน TBD จัดขึ้นที่ TBD ประเทศที่ชนะ TBD รองชนะเลิศ TBD

ก่อตั้ง : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ประเภท : สหพันธ์กีฬานานาชาติ

สำนักงานใหญ่ : โซล , ประเทศเกาหลีใต้

ภาษาทางการ : อังกฤษ

ประธาน : บย็อง ฮุน จุน

สหพันธ์อีสปอร์ต นานาชาติ ( อังกฤษ : International e-Sports Federation) เป็นองค์กรที่ดำเนินการ ในกีฬาอีอีสปอร์ต ระหว่างประเทศ สำนักงานอยู่ตั้ง ที่เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้

กีฬาคาราเต้

กีฬาคาราเต้ ( ญี่ปุ่น : โรมาจิ : Karate : คาราเตะ ) หรือ คาราเตโด เป็น ศิลปะการต่อสู้ ถือกำเนิดที่ โอะกินะวะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นการผสมผสาน ระหว่างการต่อสู้ ของชาวโอะกินะวะ และชาวจีน คาราเต้ ได้เผยแพร่ เข้าสู่ญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2464 ( ค.ศ.  1921 ) เมื่อชาวโอะกินะวะ อพยพเข้าสู้ประเทศญี่ปุ่น

กีฬาคาราเต้ มันจะถูกเข้าใจผิด ว่าเป็นการต่อสู้ด้วยการ ฟันอิฐ แต่ที่จริงแล้ว คือการต่อสู้ ด้วยการใช้อวัยวะ ต่างๆ เช่น กำปั้น เท้า สัน มือ นิ้ว ศอก เป็นต้น แต่เมื่อถูกดัดแปลง เป็นกีฬาแล้วเหลือเพียง มือ และ เท้า  

กีฬาคาราเต้ ที่มียาวนาน มากตั้งแต่สมันอดีต ในขณะนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม วิชาการความรู้ แขนงต่างๆ รวมถึงศิลปะการป้องกันตัว โอะกินะวะ ได้มีศิลปะป้องการต่อสู้ ปะจำอยู่แล้ว และได้ผสมผสาน กับทักษะที่ได้รับมาจาก จีนแผนดินใหญ่ ซึ่งก็คือมวย จนสามารถเรียกได้ว่าญีปุ่น เป็นต้นกำเนินของคาราเต โดยโอะกินะวะ จะเรียกศิลปะ ป้องกันตัว ของตนเอง โทเต้ ( Tode ) ในภาษาโอะกินะวะ หรือในภาษาญี่ปุ่น จะเรียก โอะกินะวะเต้ ( Okinawa Te ) โดย โอะกินะวะเต้ จะมีวิชาที่ สามารถแยกเป็นจุดเด่น ของแต่ละสนัก หลักๆ ได้แก่ 3 สำนักหลักๆ ซึ่งชื่อสำหนัก ได้ตั้งตามชื่อเมืองใหญ่ที่วิชานั้นๆ อาศัยอยู่ ได้แก่ ชูริเต้ ( Shuri Te )  นาฮาเต้ ( Naha Te ) และโทมาริเต้ ( Tomari Te )

กีฬาคาราเต้ ชูริเต้ มวยแห่งเมืองชูริซคอน มัทสุมูระ ( Sokon Mutsumura ) ผู้เชี่ยวชาญ แห่งชูริเต้ได้เดินทาง ไปจีนเพื่อศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมความรู้ของตน และนำกลับมา พัฒนาชูริเต้ ความรู้ใหม่ที่โซคอน นำมาก็คือ ทักษะของมวยสิงอี้ฉวน ต่อมา โชกิ โมโตบุ Shoki Motobu ผู้เชี่ยวชาญแห่งชูริเต้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับ T’ung Gee Hsing  ( ผู้สืบทอดวิชาสิงอี้ และปากั้ว ซึ่งอพยพมาอยู่ที่โอะกินะวะ )

กีฬาคาราเต้ ในปี ค.ศ. 1922 ฟูนาโกชิ กิชิน ลูกศิษย์ของ อังโก อิโตสึ ( Anko Itosu ) แห่งชูริเต้ ได้พัฒนาคาราเต และเผยแพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการที่โตเกียวโดยได้รับการสนับสนุนของ จิกาโร่ คาโน ( Jikaro Kano ) ผู้ก่อตั้งยูโดโคโดกัน Kodokan Judo และต่อมา บรรดาศิษย์ของฟูนาโกชิ ได้เรียกรูปแบบการสอนของฟูนาโกชิว่า โชโต ( Shoto ) ตามนามปากกาของท่าน และได้เรียกโรงฝึกแห่งแรกของท่านว่า โชโตกัน

คันเรียว ฮิกาอนนะ ( Kanryo Higaonna ) ลูกศิษย์ ของ อาราคากิ เซย์โช

 ( Arakagi Seisho ) ผู้เชียวชาญนาฮาเต้ ได้เดินทางสู่ฟู เจี้นชยน เพื่อหาประสบการณ์ และศึกษาวิชาการต่อสู้ของจีน ได้เรียนกับ เซี่ยจงเสียง ( Xic Zongxiang 1852 – 1930 ) หรืออีกชื่อหนึ่ง ริวริวโก ( Ryu Ryu Ko ) ผู้เชี่ยวชาญ มวยกระเรียน หมิงเฮ่อฉวน ( Minghe Quan ) และเดินทาง กลับมาพัฒนา นาฮาเต้ ต่อมา โชจุน มิยากิ ( Miyagi Chojun ,  1888 – 1953 ) ผู้สืบทอดนาฮาเต้ของคันเรียว ได้เปลี่ยนชื่อ สำนักนาฮาเต้ เป็น โกจูริวคาราเต เพื่อที่จะพัฒนา ให้ทันสมัยมากขึ้น และได้เข้ามาในญี่ปุ่น และเริ่มทำการสอน คาราเต ( ที่แต่เดิมสอนอยู่ใน โอะกินะวะ ) เป็นเวลาไม่นานนัก หลังจาก ฟานโกวิ แห่งโชโตกัน

หลังจากที่ มิยากิ ได้ทำการสอนในญี่ปุ่น และโอะกินะวะ ท่านได้ตัดสินใจ เดินทางไปยังประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ เพื่อกราบเซี่ยจงเสียง เป็นอาจารย์ศึกษาในด้านของมวยจีน ตามแบบของอาจารย์ตน และก็ได้มีการกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้ง เพื่อเรียบเรียง ตำราการฝึกสอน ของสำนักโกจูริว ขึ้นใหม่ ให้เหมาะสม กับที่ท่านได้เรียนรู้มา
ปัจจุบันประวัติศาสตร์ ส่วนนี่มีประเด็นถกเถียงกันว่า เซี่ยจงเสียง กับ ริวริวโก เป็นคนละคนกัน เนื่องจากบันทึกของ มิยากิโชจุน กล่าวไว้ว่า ตอนที่เดินทางไปฟุเจี้ยนกราบ ริวริวโก เป็นอาจารย์ถึงได้ทราบว่า ริวริวโกเสียชีวิตไปแล้ว จึงได้กราบ เซี่ยจงเสียงเป็นอาจารย์แทน ( ขณะนั้น เซี่ยจงเสียงได้รับสมญานามว่า หรูเกอ หรือ ริวโก ซึ่งแปลว่าเหมือนดั่งพี่ชาย หรือเหมือนดั่งครู ไม่ใช่ หรูหรูเกอ หรือ ริวริวโก ) และจากประวัติที่ คันเรียว ฮิกาอนนะไปกราบ ริวริวโกเป็นอาจารย์ ขณะนั้น เซี่ยจงเสียงยังเป็นเพียงเด็อายุ13ปี(คันเรียว ฮิกาอนนะ อายุมากกว่า เซี่ยจงเสียง1ปี) ซึ่งในขณะนั้น ริวริวโกได้รับ นากาอิมะ โนริซาโต้ ( Nakaima Norisato ) ผู้ก่อตั้งสำนักริวเอริว เป็นศิษย์มานานกว่าสิบปีแล้ว

ในขณะที่ มิยากิ เดินทางไปประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ หนึ่งในนักเรียน ที่ดีที่สุด ของ มิยากิ ที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่น ก็คือ โกเกน ยามากูจิ ( Gogen Yamaguchi , 1909 – 1989 ) ฉายา The Cat ผู้ได้รับสายระดับ 10 ดั้งจากมิยากิ ได้ทำการสอนต่อไป ในญี่ปุ่น โดยยึดหลักการสอนแบบ ดั้งเดอมที่ได้เรียนรู้จาก มิยากิ ก่อนที่จะไปฝึกงานต่อที่จีน

ภายหลัง จึงเป็นเหตุให้ เกิดการแบ่งแยกสำนักโกจูริว เป็น 2 พวก คือ โกจูริว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงท่าใหม่ ซึ่งผสมผสานศิลปะของมวยจีน โดย โชจุน มิยากิ และ โกจูไก พวกที่มีการสอนในญี่ปุ่นตั้งแต่แรกเริ่ม โดย โกเกน ยามากูจิ

กีฬายูโด

กีฬายูโด ( Judo ) เป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีมาแต่ดึกดำบรรพ์ ปัจจุบันมีผู้นิยมฝึกหัดเล่น กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ยูโดเป็นรูปแบบของการป้องกันตัว เป็นศิลปะส่วนหนึ่งของชาวญี่ปุ่นที่มีการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย นอกจากจะเป็นการฝึก เพื่อป้องกันตัวเองแล้วยังเป็นการบริหารร่างกายเพื่อให้ เกิดความแข็งแรง ฝึกสมาธิให้มั่นคง ผู้ฝึกจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านร่างกาย และสมาธิด้านจิตใจอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจู่โจมคู่ต่อสู้ หรือการตั้งรับ ยูโดมีชื่อเต็มว่า โคโดกัน ยูโด ( Kodokan Judo ) เดิมทีเดียวเรียกกันว่า ยูยิตสู ( Jiujitsu ) ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถต่อสู้ กับคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธ ด้วยมือเปล่าและเป็นการ ทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้

กีฬายูโด ในประเทศญี่ปุ่นมีการเล่น ยูยิตสู กันอย่างแพร่หลายมากญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า ตนเองมีเชื้อสายมาจากเทพยดา เทพธิดา และเชื่อว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์ มีถิ่นที่อยู่บนเกาะใหญ่น้อยทั้งหลาย ราวๆ 3,000 – 4,000  เกาะ จากการที่อยู่อาศัยบนเกาะต่างๆ นี้เองจึงมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ ทำให้เกิดการแย่งชิง อำนาจความเป็นใหญ่ ผู้ที่ได้รับชัยชนะก็พยายามซ่องสุมเสริมสร้างกำลังพลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผู้ที่พ่ายแพ้ก็พยายามที่จะรวบรวมสมัครพรรคพวกที่พ่ายแพ้ขึ้นใหม่เพื่อรอ จังหวะช่วงชิงอำนาจกลับคืนมา ในสมัยนั้นประเทศญี่ปุ่น มีแต่ความทารุณโหดร้าย นักรบของแต่ละเมืองจะได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ในสงครามหลายชนิด และมีความชำนาญมาก เช่น การฟันดาบ การยิงธนู การใช้หอก ทวน หลาว การขี่ม้า และยูยิตสู ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ใช้มือเปล่าในระยะประชิดตัว ไม่สามารถที่จะใช้อาวุธได้ถนัด การต่อสู้แบบยูยิตสูมิได้มุ่งที่จะทำให้คู่ต่อสู้มีอันตรายถึงชีวิต แต่มีจุดประสงค์เพื่อให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บและยอมแพ้ ถ้าไม่ยอมแพ้ก็อาจทำให้พิการทุพพลภาพ โดยใช้วิธีจับมือหักข้อต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย

กีฬายูโด ในสมัยนั้น นักรบญี่ปุ่นจะต้องฝึกการต่อสู้วิชายูยิตสูทุกคน การฝึกต้องฝึกสมาธิ และฝึกกำลังใจให้บังเกิดความแข็งแรง ร่างกายแข็งแกร่ง ทุกคนจะต้องมีความตั้งใจในการฝึก มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายได้ ยูยิตสูไม่มีความเมตตาปราณีใดๆ มิได้คำนึงถึงศีลธรรม จะคอยหาโอกาสซ้ำเติมคู่ต่อสู้ตลอดเวลา จึงทำให้อาจารย์ที่ตั้งสถานที่ฝึกอบรมวิชานี้ พยายามคิดค้นประดิษฐ์ท่าทางกลวิธีแตกต่างกันออกไปอย่างอิสระ สถานที่เปิดฝึกสอนหรือที่เรียกว่าโรงเรียนสำหรับสอนวิชายูยิตสูสมัยนั้นมี ประมาณ 20 แห่ง ซูโม่ ถือเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งของญี่ปุ่นที่แพร่หลาย ซูโม่เป็นการต่อสู้ของคน 2 คน ใช้มือเปล่าและกำลังกายเข้าทำการต่อสู้กันมาแต่สมัยโบราณกว่า 2,500 ปีมาแล้ว นักประวัติศาสตร์ในวิชายูยิตสูได้สนใจซูโม่มาก จากหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ที่รวบรวมโดย Imperial Comm ชื่อนิฮอนโซกิ ( Nihon -Sho-Ki ) ในปี พ.ศ. 1263 กล่าวถึงการแข่งขันในสมัยของจักรพรรดิ์ ซุยนิน

กีฬายูโด ก่อนคริสต์ศักราช 230 ปี ( พ.ศ. 2313 ) ยืนยันว่าเป็นการเริ่มต้นของวิชาซูโม่ ซึ่งแปลว่าการต่อสู้โดยใช้กำลังเข้าประลองกัน การต่อสู้ตามหลักวิชาซูโม่ บางท่าจะตรงกับวิชายูยิตสู เช่น การใช้สะโพกเป็นกำลังบังคับขากวาดเหวี่ยงคู่ต่อสู้ให้เสียหลักล้มลงซึ่งท่า นี้วิชายูยิตสูเรียกว่า ฮาราย กุชิ ( Harai Gosh) เป็นการยืนยันว่าวิชาซูโม่มีความสัมพันธ์กับวิชายูยิตสูแน่นอน การพัฒนาวิชายูยิตสูเป็นวิชายูโด ตอนปลายสมัย เซนโกกุ ( Sengoku ) วิชายูยิตสูได้ถูกรวบรวมไว้เป็นแบบแผนอย่างมีระเบียบ โตกูกาวา ( Tokugawa ) เป็นตระกูลที่ทำการปราบปรามการกระด้างกระเดื่องบรรดาเจ้าผู้ครองนครตามหัว เมืองต่าง ๆ ให้สงบลงอย่างราบคาบและตั้งตนเป็นมหาอุปราชปกครองประเทศญี่ปุ่น เมื่อบ้านเมืองสงบสุข

วิชาการรบของพวก ซามูไร ที่ได้รับการศึกษาอบรมมา ติ้งปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม กับกาลสมัย คือนอกจาก การรบแล้วซามูไรต้องเรียนหนังสือ เพื่อที่จะศึกษาวิธีการปกครอง การอบรมจิตใจ ให้มีศีลธรรม มาเป็นการป้องกัน การต่อสู้ด้วยกำลังกาย และกำลังใจ อันประกอบด้วนคุณธรรม มีจรรยามายาท ที่สุภาพเรียบร้อยขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานยูยิตสู ซึ่งหมายความถึง ศิลปะแห่งความสุภาพ จากการที่มีการปรับปรุง และการวางระเบียบ เกี่ยวกับบทบัญญัติ ทางศีลธรรมของนักรบ ให้รัดกุมนั้นเอง ทำให้ช่วง 50 ปีของสมัยกาไน บันจิ และคันม่ง ( Kanei Banji and Kanmon พ.ศ. 2167 – 2216 )   ก่อนคริสต์ศักราช 230  ปี ( พ.ศ. 23130 ) ยืนยันว่าเป็นการเริ่มต้นของวิชาซูโม่ ซึ่งแปลว่าการต่อสู้โดยใช้กำลังเข้าประลองกัน การต่อสู้ตามหลักวิชาซูโม่ บางท่าจะตรงกับวิชายูยิตสู เช่น การใช้สะโพกเป็นกำลังบังคับขากวาดเหวี่ยงคู่ต่อสู้ให้เสียหลักล้มลงซึ่งท่า นี้วิชายูยิตสูเรียกว่า ฮาราย กุชิ ( Harai Goshi  ) เป็นการยืนยันว่าวิชาซูโม่มีความสัมพันธ์กับวิชายูยิตสูแน่นอน การพัฒนาวิชายูยิตสูเป็นวิชายูโด ตอนปลายสมัย เซนโกกุ (  Sengoku ) วิชายูยิตสูได้ถูกรวบรวมไว้เป็นแบบแผนอย่างมีระเบียบ โตกูกาวา ( Tokugawa ) เป็นตระกูลที่ทำการปราบปรามการกระด้างกระเดื่องบรรดาเจ้าผู้ครองนครตามหัว เมืองต่าง ๆ ให้สงบลงอย่างราบคาบและตั้งตนเป็นมหาอุปราชปกครองประเทศญี่ปุ่น เมื่อบ้านเมืองสงบสุข

กีฬายูโด ( Judo ) เป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีมาแต่ดึกดำบรรพ์ ปัจจุบันมีผู้นิยมฝึกหัดเล่น กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ยูโดเป็นรูปแบบของการป้องกันตัว เป็นศิลปะส่วนหนึ่งของชาวญี่ปุ่นที่มีการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย นอกจากจะเป็นการฝึก เพื่อป้องกันตัวเองแล้วยังเป็นการบริหารร่างกายเพื่อให้ เกิดความแข็งแรง ฝึกสมาธิให้มั่นคง ผู้ฝึกจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านร่างกาย และสมาธิด้านจิตใจอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจู่โจมคู่ต่อสู้ หรือการตั้งรับ ยูโดมีชื่อเต็มว่า โคโดกัน ยูโด ( Kodokan Judo ) เดิมทีเดียวเรียกกันว่า ยูยิตสู ( Jiujitsu ) ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถต่อสู้ กับคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธ ด้วยมือเปล่าและเป็นการ ทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้

กีฬายูโด ในประเทศญี่ปุ่นมีการเล่น ยูยิตสู กันอย่างแพร่หลายมากญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า ตนเองมีเชื้อสายมาจากเทพยดา เทพธิดา และเชื่อว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์ มีถิ่นที่อยู่บนเกาะใหญ่น้อยทั้งหลาย ราวๆ 3,000 – 4,000  เกาะ จากการที่อยู่อาศัยบนเกาะต่างๆ นี้เองจึงมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ ทำให้เกิดการแย่งชิง อำนาจความเป็นใหญ่ ผู้ที่ได้รับชัยชนะก็พยายามซ่องสุมเสริมสร้างกำลังพลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผู้ที่พ่ายแพ้ก็พยายามที่จะรวบรวมสมัครพรรคพวกที่พ่ายแพ้ขึ้นใหม่เพื่อรอ จังหวะช่วงชิงอำนาจกลับคืนมา ในสมัยนั้นประเทศญี่ปุ่น มีแต่ความทารุณโหดร้าย นักรบของแต่ละเมืองจะได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ในสงครามหลายชนิด และมีความชำนาญมาก เช่น การฟันดาบ การยิงธนู การใช้หอก ทวน หลาว การขี่ม้า และยูยิตสู ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ใช้มือเปล่าในระยะประชิดตัว ไม่สามารถที่จะใช้อาวุธได้ถนัด การต่อสู้แบบยูยิตสูมิได้มุ่งที่จะทำให้คู่ต่อสู้มีอันตรายถึงชีวิต แต่มีจุดประสงค์เพื่อให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บและยอมแพ้ ถ้าไม่ยอมแพ้ก็อาจทำให้พิการทุพพลภาพ โดยใช้วิธีจับมือหักข้อต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย

กีฬายูโด ในสมัยนั้น นักรบญี่ปุ่นจะต้องฝึกการต่อสู้วิชายูยิตสูทุกคน การฝึกต้องฝึกสมาธิ และฝึกกำลังใจให้บังเกิดความแข็งแรง ร่างกายแข็งแกร่ง ทุกคนจะต้องมีความตั้งใจในการฝึก มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายได้ ยูยิตสูไม่มีความเมตตาปราณีใดๆ มิได้คำนึงถึงศีลธรรม จะคอยหาโอกาสซ้ำเติมคู่ต่อสู้ตลอดเวลา จึงทำให้อาจารย์ที่ตั้งสถานที่ฝึกอบรมวิชานี้ พยายามคิดค้นประดิษฐ์ท่าทางกลวิธีแตกต่างกันออกไปอย่างอิสระ สถานที่เปิดฝึกสอนหรือที่เรียกว่าโรงเรียนสำหรับสอนวิชายูยิตสูสมัยนั้นมี ประมาณ 20 แห่ง ซูโม่ ถือเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งของญี่ปุ่นที่แพร่หลาย ซูโม่เป็นการต่อสู้ของคน 2 คน ใช้มือเปล่าและกำลังกายเข้าทำการต่อสู้กันมาแต่สมัยโบราณกว่า 2,500 ปีมาแล้ว นักประวัติศาสตร์ในวิชายูยิตสูได้สนใจซูโม่มาก จากหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ที่รวบรวมโดย Imperial Comm ชื่อนิฮอนโซกิ ( Nihon -Sho-Ki ) ในปี พ.ศ. 1263 กล่าวถึงการแข่งขันในสมัยของจักรพรรดิ์ ซุยนิน

กีฬายูโด ก่อนคริสต์ศักราช 230 ปี ( พ.ศ. 2313 ) ยืนยันว่าเป็นการเริ่มต้นของวิชาซูโม่ ซึ่งแปลว่าการต่อสู้โดยใช้กำลังเข้าประลองกัน การต่อสู้ตามหลักวิชาซูโม่ บางท่าจะตรงกับวิชายูยิตสู เช่น การใช้สะโพกเป็นกำลังบังคับขากวาดเหวี่ยงคู่ต่อสู้ให้เสียหลักล้มลงซึ่งท่า นี้วิชายูยิตสูเรียกว่า ฮาราย กุชิ ( Harai Gosh) เป็นการยืนยันว่าวิชาซูโม่มีความสัมพันธ์กับวิชายูยิตสูแน่นอน การพัฒนาวิชายูยิตสูเป็นวิชายูโด ตอนปลายสมัย เซนโกกุ ( Sengoku ) วิชายูยิตสูได้ถูกรวบรวมไว้เป็นแบบแผนอย่างมีระเบียบ โตกูกาวา ( Tokugawa ) เป็นตระกูลที่ทำการปราบปรามการกระด้างกระเดื่องบรรดาเจ้าผู้ครองนครตามหัว เมืองต่าง ๆ ให้สงบลงอย่างราบคาบและตั้งตนเป็นมหาอุปราชปกครองประเทศญี่ปุ่น เมื่อบ้านเมืองสงบสุข

กีฬาโบว์ลิ่ง

กีาโบว์ลิ่ง เป็นอีกหนึ่ง ชนิดกี่ฬาในร่มที่ๆกได้รับความสนใจ จากทั่วทุกมุมโลก และกีฬาที่มี ประวัติอันยาวนมากกว่า 5000 ปี ซึกจาดหลักฐานพบว่า ชาวอียิปต์ โบราณ ได้มีการ เล่นกีฬาชนิดหนึ่ง โดยใช้ลูกหินกลมๆ กลิ้งไปทอยแก่นไม้ให้ล้ม ซึ่งมีลักษณะ รูปแบบการดล่นคล้ายกับ โบว์ลิ่งในยุคปัจจุบัน

กีฬาโบว์ลิ่ง ขณะที่ในเยรมนีปราฏก หลักฐานว่าเป็นแหงล่งกำเนิด ของกีฬาโบว์ลิ่ง เพราะเมื่อช่วงปี ค.ศ. 300 มีการเล่นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า เคเกล ( Kegel ) ซึ่งเป็นกีฬา ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา โดยนักบวชจะโยน ลูกบอลให้กลิ้งไปบนทางเดินของโบสถ์ เพื่อเสี่ยงทาย ต่อมา มาร์ติน ลูเทอร์ ผู้ก่อตั้งนิกายปรเตสแตนต์ในศาสนาคริสต์ นักเล่นเคเกลคนสำคัญ ครหนึ่งในช่วงศตวรรษที่ 15

กีฬาโบว์ลิ่ง มีบทบาทในการวางกฏเกณฑ์ การเล่นดังกล่าว ว่าจะต้องมี 9 พินซึ่งนั้นทำให้เคเกลเป็นที่นิยมอย่างมาก ในหลายประเทศ ของยุโรป เช่น ในอังกฤษมีการดัดแปลง กีฬาทอยแก่น ไปเล่นบนสนามหญ้า เรียกว่าลอนโบว์ลิ่ง ( Lawn Bowling ) นอกจากนี้เมื่อคนยุโรป อพยพไปตั้งถิ่นกำเนิด ในอเมริกา ก็ได้นำเอากีฬาชนิดนี้เข้าไปเล่น ด้วยจนพัฒนา รูปแบบมาเป็นกีฬาโบว์ลิ่ง

กีฬาโบว์ลิ่ง ในช่วงยุคแรกๆนิยมเล่นทอยแก่นกัน ในที่โล่งแจ้ง แต่เรื้อยมาจนถึงช่วงปี 2166 ได้มีการสร้างสถานที่สำหรับ เล่นกีฬาดังกล่าว ขึ้นเป็นครั้งแรก และถือเป็นจุดเปลี่ยน ครั้งสำคัญที่ถูกนำมาเล่นในที่ร่ม นอกจากนี้แก่นไม้หรือพินก็ได้ถูกเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก 1 รวมเป็น 10 พิน จึงเรียกว่า โบว์ลิ่ง ขณะทีก่อนหน้าน้ 9 พิน ก็คือการเล่นเคเกล นั้นเอง

นอกจากนี้ยังพบหลักฐาน ชาวโปลิเนเซียน ที่มีอารยธรรม เก่าแก่โบราณ และอาศัยอยู่ ตามเกาะต่างๆ ในมหาสมุทร แปซิฟิก ก็มีการเล่นอูลาไมกา ( Ula Maika ) โดยกลิ้งก้อนหิน ไปให้ถูกเป้า ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 60 ฟุต เท่ากับระยะจากเส้นฟาวล์ถึงพินหนึ่งของโบว์ลิ่ง ในปัจจุบันพอดี

กีฬาโบว์ลิ่ง ได้ถูกบบรจุ ครั้งแรกในการแข่งขัน กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัด ขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร และในการแข่งขัน กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18  ปีนี้ ที่ประเทศอินโดนีเซีย กีฬาโบว์ลิ่ง จะแข่งขันกันระหว่าง วันที่ 22 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่เจเอสซี โบว์ลิ่ง  เซนเตอร์ เมืองปาเล็มบัง  การแข่งขัน โบว์ลิ่ง ในศึกเอเชียนเกมส์ มีทั้งหมด 6 ประเภท แบ่งเป็นประเภทชาย 3 ประเภท ประเภทหญิง 3 ประเภท ได้แก่ Trios ชาย Trios หญิง ทีมชาย ทีมหญิง Masters ชาย Masters หญิง

การแข่งขันแบบ Trios ( ผู้เล่น 3 คนต่อทีม)

 • แต่ละประเทศ ( หรือสมาพันธ์ ) ส่งเข้าแข่งขัน ได้สูงสุด 2 Trios
 • ผู้เล่นแต่ละคน จะเล่นทั้งหมด 6 เกม
 • แต่ละเกมส์จะเล่นสลับ เล่นคู่กันไปตลอด
 • คะแนนรวมคิดตาม จำนวนพินที่ล้ม ทั้ง 18 เกมส์ จะเป็นตัวตัดสิน ผู้ชนะอันดับ 1 – 2 – 3
 • หากมีคะแนน เสมอกัน เหรียญรางวัล จะมอบให้ใน ลักษณะ ผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน หรือผู้ชนะร่วม
 • ทีมที่แข่งไม่จบสามารถ ฟอร์มทีมเพื่อ โยนใหม่ให้จบ เพื่อนับคะแนน รวมพิจารณา เข้าไปแข่งขัน รอบ Master Final

การแข่งขันแบบทีม

 • แต่ละประเทศ ( หรือสหพันธ์ ) ส่งเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม ผู้เล่น 6 คน
 • ผู้เล่นแต่ละคน จะเล่นทั้งหมด 6 เกมส์
 • แต่ละทีม จะถูกกำหนด เล่นให้เล่น ในแต่ละเกมส์จะโยนสลับเลน กันไป มา จนจบ
 • คะแนนรวม คิดตามจำนวน พินที่ล้มทั้ง 36 เกมส์ จะเป็นตัวตัดสิน ผู้ชะอันดับที่ 1 – 2 – 3
 • หากมีคะแนนเสมอกัน เหรียญรางวัลจะมอบให้ ในลักษณะ ผู้ได้รับรางวัลร่วม หรือผู้ชนะร่วม
 • ไม่สามารถ เปลี่ยนตัวผู้เล่น ได้ในระหว่างการแข่งขัน
 • ทีมที่เล่นไม่จบ สามารถฟอร์มทีม เพื่อโยนให้จบ เพื่อนับคะแนน รวมพิจารณา ข้าไปแข่งขันรอบ Master Finai

การแข่งขันแบบ Masters

 • ผู้เข้าแข่งขัน 16 คน ที่มีคะแนน รวมสูงสุด เรียงลำดับ ตามผลคะแนน การแข่งขันทั้ง 12 เกม ที่แข่งในประเภท Trios และทีม จะผ่านเข้าไปแข่งขัน ประเภท Masters
 • แต่ละประเทศ ( หรือสหพันธ์ ) ส่งนักกีฬาเข้า แข่งขันได้สูงสุด 2 คน
 • คะแนนที่ได้จาก การแข่งประเภท Trios และทีมจะตัดทิ้งไม่นำมารวมในรอบ Masters
 • ผู้เล่นแต่ละคนจะโยน 15 เกมส์ และเป็นการแข่งขันแบบ Match Play ตามตารางที่คณะกรรมการจัด นอกจากนั้น ต้องแข่ง Final Mastch เพื่อจัดอันดับ อีก 1 ครั้ง ทำให้ต้องเล่น ทั้งหมด 16 เกม
 • การจัดตำแหน่งดำเนิน การด้วยวิธีจับสลาก ( หากเป็นไปได้ ผู้ข้าแข็งขัน จากประเทศเดียวกัน จะถูกจัดตาราง ให้แข่งขันกันในช่วง 8 เกมแรก ) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ด้านเทคนิค จะจัดลำดับ ของผู้เล่นจากประเทศเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้แข่งขันกันใน 8 เกมแรก เท่านั้น
 • การแสดงลำดับคะแนนที่กำลังแข่งขัน จะอยู่บนพื้นฐาน ของคะแนนที่ได้จากพินที่ล้ม ในแต่ละแมตช์ รวมกับโบนัส 10 คะแนน กรณีที่ชนะ แต่ละแมตช์ ในกรณี ที่คะแนนเสมอกัน ในแมตช์ จะได้โบนัสคนละ 5 คะแนน