ซอฟต์บอล

ซอฟต์บอล ( อังกฤษ : Softball แปลตามตัวว่า บอลนุ่ม ) เป็นกีฬาประเภท ที่ใช้ลูกบอลในการเล่น ลูกซอฟต์บอล มีขนาดเส้นรอบวง 11 – 13 นิ้ว ( ประมาณ 28 – 30.5 เซนติเมตร ) ผู้ขว้างบอลเรียกว่า พิตเชอร์ ( Pitcher ) ส่วนผู้เล่น ฝ่ายรุก ที่ตีบอลเรียกว่า แบตเตอร์ ( Batter ) หรือตัววิ่ง แบตเตอร์จะตีบอลด้วย ไม้ตีทรงกระบอกอ่อนนุ่ม ที่เรียกว่าแบต ( Bat ) การทำคะแนน จะเกิดขึ้นเมื่อ แบตเตอร์วิ่งผ่านสี่จุด ที่เรียงกันตามลำดับ พื้นสนาม ที่เรียกว่า เบส ( Base )

ซอฟต์บอล ได้มีการรับอธิพลโดยตรงมาจาก เบสบอล ( Baseball ) ( แปลตามตัวว่า บอลแข็ง ) สมาพันธ์ซอฟต์บอล นานาชาติ ( International Softball Federation ) เป็นผู้ควบคุมดูแลกีฬา และการจัดการแข่งขัน  ในระดับโลก ทุกๆ 5 ปี

รูปแบบการเล่น

ซอฟต์บอล มีรูปแบบการเล่น มาตรฐานอยู่ 3 รูปแบบ

 • ฟาสต์พิตช์ เป็นรูปแบบการเล่นในเชิงรับ พิตเชอร์เป็นผ็ริเริ่ม เปิดการแข่งขัน โดยการขว้างบอล ออกไปด้วยความเร็วสูงสุด เพื่อให้แบตเตอร์ ตีบอลได้ยาก แบตเตอร์ จะถูกให้ออกจากสนาม เป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถ ตีลูกได้คะแนนจะต่ำ พิตเซอร์ที่ดี จะตีถือเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญ
 • สโลว์พิตช์ เป็นรูปแบบการเล่น ที่ทำให้แบตเตอร์ มีโอกาสในการตีลูก ที่มากขึ้น  การเล่นแบบสโลว์ยังมีอีกสองชนิด ซึ่งจะใช้ลูกบอล ต่างขนาดกัน รูปแบบการเล่นที่ใช้ลูกบอลขนาด ใหญ่กว่าบางครั้ง เรียกกันว่า ซูเปอร์สโลว์พิตซ์ บอลนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2545 ( ค.ศ. 2002 ) แต่ก็ยังมีการเล่นกันอยู่ในนัด ที่แข่งขันแบบไม่เป็น ทางการ
 • มอดิฟายด์พิตช์ เป็นรูปแบบการเล่น ที่ไม่มีการกำหนด ความเร็วในการขว้าง แต่อย่างไรก็ตาม เทคนิคต่างๆ ก็ต้องเป็นไปตาม กฎกติกาที่มีการวางเอาไว้

ซอฟต์บอล  จะมีการใช้สนามในการเล่นที่แบ่ง ออกเป็นสองส่วน คือ เขคแฟร์ ( Fair Territory ) และ เขตฟาวล์ ( Foul Territory )  เขตแฟร์ยังถูกแบ่งออก เป็นสองส่วนคือ อินฟีลด์ ( Infield ) เอาต์ฟีลด์ ( Outfield ) รวมถึงบริเวณที่อยู่ เหนือรั้วของเขตเอาต์ฟีลด์ ด้วย

สนามแข่งขัน ได้ถูกกำหนดไว้โดย เบสไลน์ ( Baselines ) สองเส้น หรือ ฟาวล์ไลน์ ( Foul lines ) ที่มาทำมุมกันที่ โฮมเพลต ( Home Plate ) ความยาวขั้นต่ำของเบสไลน์ จะถูกกำหนดตามประเภท ของผู้เล่น รั่วซึ่งมีการล้อมไว้ระหว่าง เบสไลน์ทั้งสองจะเป็นตัวบ่งบอก ขนาดขอวสนาม รั่วจะมีระยะห่างจากโฮมเพลต เท่ากันไม่ว่าจะวัดมาจากจุดใด บนรั้วก็ตาม

ซอฟต์บอล  จุดที่อยู่ด้านหลัง โฮมเพลตนั้นทำมาจากยาง เป็นรูปทรงที่มีห้าด้าน คล้ายกับการผสมผสาน กันระหว่างสี่เหลี่ยม ผืนผ้า และสามเหลี่ยม กว้าง 17 นิ้ว ( 43 เซนติเมตร ) ยาว 8.5 นิ้ว ( 22 เซนติเมตร ) สามเหลี่ยม จะมีขนาดพอดีกับมุม ของเส้นที่ไปเชื่อมต่อกับเบสไลน์  โฮมเพลต เป็นมุมด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยม  ขนมเปียกปูนที่มี เบส ( Bases ) อยู่ที่มุมของสี่เหลี่ยม เบสอื่นๆที่ไม่ใช่โฮมเพลต จะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส มีขนาด 15 นิ้ว ( 38 เซนติเมตร ) ทำจากเบาะมวยปล้ำหรือยาง  และหนาไม่เกิน 5 นิ้ว ( 13 เซนติเมตร ) เบสจะถูกรั้งไว้ให้อยู่กับที่เสมอ เบสจะถูกนับ ตามเข็มนาฬิกาเป็น เบสที่หนึ่ง เบสที่สอง และเบสที่สาม ด้านนอกเบสแรก ( ซึ่ง อยู่ในเขตฟาวล์ ) จะมีดับเบิลเบส  ( Double Base ) หรือ เซฟตี้เบส ( Safety Base ) อยาติดกันกับเบสแรก เพื่อขั้นกลางระหว่างเบสแมน ( Basemจากที่ตีบอล ระหว่างที่ทีมที่อยู่ภายในสนามกำลังขว้างบอลสู่เบสแรก ก่อนที่ตัววิ่งจะเข้าไปถึงเซฟตี้เบส แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกสนามที่จะมีเซฟตี้เบส และในสนามของผู้หญิงจะมีอยู่มากกว่าผู้ชาย ดับเบิลเบสนี้ต้องมีในการแข่งขันของสมาพันธ์ซอฟต์บอลนานาชาติ

เขตอินฟีลด์คือส่วนที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและบริเวณที่ประชิดตัวกับอินฟิลเดอร์ ( Infielder ) เขตเอาต์ฟีลด์คือเขตที่อยู่ระหว่างเบสไลน์ รั้ว และอินฟีลด์ อินฟีลด์มักเป็นบริเวณที่ชื้นแฉะแต่เอาต์ฟีลด์จะมีการปลูกหญ้าในส่วนที่ใช้แข่งขัน

บริเวณจุดศูนย์กลางของวงกลมจะมีพิตชื่งเพลต  ( Pitching plate ) เป็นแผ่นยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในฟาสต์พิตช์ พิตชิงเซอร์เคิล  ( Pitching circle ) จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 8 ฟุต ( 2.44 เมตร )  พิชชิ่งเซอร์เคิลจะอยู่รอบพิชชิ่งเพลต และตัววิ่งจะวิ่งเข้าไปในเขตฟาวล์ที่อยู่ในส่วนของดับเบิลเบสหลัง

ในสนามจะต้องมีช่วงบริเวณประมาณ 15 ถึง 12 ฟุต ( 5 และ 4 เมตร ) จากรั้วเพื่อเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณนั้นระมัดระวังเรียกว่าวอร์นนิ่งแทรก ( Warning track ) แต่เกมที่เล่นในสนามใหญ่กว่าอาจไม่จำเป็นต้องมีวอร์นนิ่งแทรกหากรั้วสนามนั้นเป็นรั้วที่จัดขึ้นชั่วคราว

ในเขตฟาวล์ด้านนอกเบสไลน์จะมี โค้ชบ็อกซ์ ( Coach’s boxes) ซึ่งเป็นบริเวณของผู้ฝึกสอนอยู่สองจุด แต่ละจุดจะห่างจากเบสไลน์ 15 ฟุต ( 5 เมตร ) ยาว 12 ฟุต ( 3 เมตร )  บนเบสไลน์ทั้งสองเส้น

ลูกบอล

ขนาดของลูกบอลจะเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของการเล่น ขนาดมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันนานาชาติคือ 12 นิ้ว ( 30 เซนติเมตร )และ 11 นิ้ว ( 28 เซนติเมตร ) ลูกบอลมักถูกหุ้มด้วยหนังสีขาว 2 ชิ้นเย็บติดกันเป็นรูปทรงที่มีสัณฐานคล้ายเลขแปดและเย็บติดกันด้วยด้ายสีแดง แต่การหุ้มด้วยวัสดุอื่นก็สามารถทำได้เช่นกัน แกนกลางของบอลจะถูกหุ้มด้วยเส้นใยนุ่น ,ไม้ก๊อกกับยาง ,โพลียูรีเทน หรือวัสดุอื่นๆ ในปี ค.ศ. 2002 ( พ.ศ. 2545 ) ลูกซอฟต์บอลสีเหลืองสะท้อนแสง เป็นลูกบอลที่มองเห็นได้ง่ายก็ได้รับการยอมรับและใช้ในการแข่งขันมากขึ้น

ไม้ตี

ไม้ตีทำมาจากไม้เนื้อแข็ง เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆที่ได้รับการรับรอง มีความยาวไม่เกิน 34 นิ้ว ( 86 เซนติเมตร ) เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.25 นิ้ว ( 6เซนติเมตร ) และมีน้ำหนัก 38 ออนซ์ ( 1 กิโลกรัม )

กีฬากรีฑา

กีฬากรีฑา ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ เนื่องจากในสมัยก่อน มนุษย์ต้องอาศัยการวิ่ง ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็ว เพื่อให้พ้นจากสัตว์ร้าย วิ่งไล่เพื่อจับสัตว์ เอาไว้เป็นอาหาร ฯลฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ก็เปรียบเสมือนการวิ่ง ในประเภทต่าง ๆ นอกจากการวิ่งแล้ว ในยุคก่อนยังมีการกระโดด การใช้อาวุธต่าง ๆ ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของ กีฬากรีฑาหลากหลายประเภท

กีฬากรีฑา ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ เนื่องจากในสมัยก่อน มนุษย์ต้องอาศัยการวิ่ง ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็ว เพื่อให้พ้นจากสัตว์ร้าย วิ่งไล่เพื่อจับสัตว์ เอาไว้เป็นอาหาร ฯลฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ก็เปรียบเสมือนการวิ่ง ในประเภทต่าง ๆ  นอกจากการวิ่งแล้ว ในยุคก่อนยังมีการกระโดด การใช้อาวุธต่าง ๆ ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของ กีฬากรีฑาหลากหลายประเภท

กีฬากรีฑา (Athletics) หมายถึงเฉพาะรายการแข่งขันกีฬา ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งแข่ง การกระโดด การขว้างและการเดิน ประเภทการแข่งขันกรีฑา ที่พบแพร่หลายที่สุด คือ ลู่และลาน วิ่งทางเรียบ วิ่งวิบาก และเดินแข่ง ด้วยความเรียบง่ายของการแข่งขัน และไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง ทำให้กรีฑา เป็นหนึ่งในกีฬา ที่มีการแข่งขันกันมากที่สุดในโลก

ประเภท

กีฬากรีฑา ประกอบด้วย การวิ่งกระโดดไกล การวิ่ง กระโดดสูง การทุ่มน้ำหนัก การขว้างจักร และ การพุ่งแหลน แต่ละประเภท ต้องอาศัยทักษะ ที่แตกต่างกัน โดยการวิ่งกระโดดไกล ระบบการทำงานของร่างกาย ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ ต้องมีความสัมพันธ์กัน จะช่วยให้สามารถบังคับส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ อย่างนิ่มนวล และถูกต้อง ตามจังหวะที่ต้องการ การวิ่งกระโดดสูง ต้องรู้จักจังหวะการกระโดด การสปริงตัวขึ้น การลอยตัวในอากาศ และการลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัย การทุ่มลูกน้ำ หนักต้องรู้จักการทรงตัว การกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และการใช้แรงส่งลูกน้ำหนัก ให้ไปไกลที่สุด การขว้างจักร ต้องอาศัยการเหวี่ยงตัว และจังหวะที่ดีในการเหวี่ยงจักร รวมทั้งต้องมีความรวดเร็วว่องไว ประสาทและทักษะในการเคลื่อนไหวดี การพุ่งปล่อยแหลน ออกไปในท่าที่ถูกต้อง รู้จักจังหวะการวิ่ง การบังคับแหลน ควรเรียนรู้ทำความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

การแข่งขันแบบวิ่งข้ามรั่ว

นักกีฬาจะต้องวิ่งข้ามรั้วทั้งหมด 10 ครั้ง ตลอดระยะทางการแข่งขัน

สิ่งต้องห้าม :  วิ่งข้ามรั้วเพียงขาข้างเดียว และห้ามใช้มือผลักดันรั้วหรือใช้ขาเจตนาถีบรั้วให้ล้ม

การแข่งขันประเภทลาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 1. การแข่งขันประ เภทกระโดด ได้แก่ กระโดดสูง, เขย่งก้าวกระโดด, กระโดดสูง, กระโดดค้ำถ่อ
 • การแข่งขันประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง ได้แก่ ทุ่มน้ำหนัก, ขว้างจัก, ขว้างฆ้อน, พุ่งแหลน

การแข่งขันกระโดดไกล

การแข่งขัน นักกีฬากระโดด ในขั้นที่ดีที่สุด ของแต่ละคน จะถือเป็นสถิติ รวมทั้งตัดสินเสมอกันของอันดับที่ 1 ด้วย นักกีฬา กระโดดลงในบ่อทราย แล้วต้องออกไปข้างหน้า หรือด้านข้างเท่านั้น

การแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด

ประกอบด้วยเขย่ง การก้าว และการกระโดด การเขย่งจะต้องใช้เท้าเดียว กับที่เหยียบกระดานลงสู่พื้น จะต้องกระโดด ด้วยเท้าข้างเดียว สามารถกระโดดได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง จะหมดสิทธิ์ ในการแข่งขันความสูงต่อไป นักกีฬาที่ชนะเลิศ สามารถเลือก ความสูงได้ตามต้องการ

การแข่งกระโดดค้ำท่อ

หากกระโดดไม่ผ่าน 3 ครั้ง ถือว่าหมดสิทธิ์ ห้ามใช้ผ้ายางพันมือ หรือนิ้วมือ ยกเว้นบาดเจ็บ การแข่งขันในขั้นที่ดีที่สุด ถือว่าเป็นสถิติ

การแข่งทุ่มน้ำหนัก

นักกีฬาเข้า แข่งขันมากกว่า 8 คน การแข่งขันคนละ 3 ครั้ง ผู้ทำสถิติดีที่สุด ทำการแข่งขันรอบสุดท้าย ถ้าไม่เกิน 8 คน คนละ 6 ครั้ง ทำการฝึกซ้อมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต้องทุ่มภายในบริเวณวงกลม ลูกน้ำหนัก ต้องทุ่มออกไป จากไหล่ด้วยมือข้างเดียว โดยลูกน้ำหนักต้องสัมผัส หรืออยู่ชิดคาง และมือต้องไม่ลดต่ำกว่า ไหล่เลยไปด้านหลัง ขณะจะทุ่มลูกน้ำหนักออกไป

การฟาล์ว เมื่อเข้าไปในวงกลมเพื่อทำการทุ่ม แล้วสัมผัสภายนอกวงกลม หรือขอบบนของไม้ขวาง หรือขอบบนไม้ขวาง หรือขอบบนของ วงกลม จะต้องวางอุปกรณ์ไว้ด้านนอก หรือภายในวงกลมแล้วเดินออกด้านหลัง

 • ห้ามใช้ผ้ายางพันนิ้ว มือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกันยกเว้นบาดเจ็บ
 • ห้ามสวมถุงมือ
 • ห้ามฉีดสเปรย์หรือสารบางอย่างในวงกลมหรือรองเท้า
 • สามารถใช้สารทามือได้
 • สามารถคาดสายเข็มขัดหนัง หรืออุปกรณ์อื่น ที่จำเป็นว่าเหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ของกระดูกได้
 • ลูกน้ำหนักต้องอยู่ ภายในเส้นรัศมี และต้องไม่ออกจากวงกลม จนกว่าลูกทุ่มน้ำหนัก จะตกถึงพื้น

การขว้างจักร

จักรจะต้องตกภายใน เส้นรัศมีเท่านั้น ห้ามออกนอกวงกลม จนกว่าจักรจะตกถึงพื้น ครั้งแรกสมบูรณ์แล้ว และต้องไม่ฉีดสเปรย์ หรือ สารบางอย่างในวงกลม หรือรองเท้า ห้ามใช้ผ้ายางพันนิ้ว มือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน ยกเว้น บาดเจ็บ สามารถคาดสายเข็มขัดหนัง หรืออุปกรณ์อื่น ที่จำเป็นว่าเหมาะสม เพื่อป้องกันการ บาดเจ็บของกระดูกได้ ส่วนจักรที่ขว้างออกไปแล้ว ห้ามขว้างกลับมา ให้ถือกลับมาที่วงกลม และห้ามออกนอกวงกลม จนกว่าจักรถึงเส้น

การขว้างฆ้อน

ฝึกซ้อมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง การขว้างเริ่มจากในวงกลม เมื่อเหวี่ยงสัมผัสพื้นดิน หรือขอบของวงกลม จะไม่ถือว่าฟาล์ว แต่ถ้าหลังจาก สัมผัสพื้นดิน หรือขอบเหล็กแล้ว หยุดการหมุนจะถือว่าฟาล์ว เมื่อเข้าไปในวงกลม ห้าม สัมผัสพื้นดินนอก หรือขอบวงกลม จะถือว่าฟาล์ว ถ้าเกิดหลุดหรือขาดกลางอากาศ ไม่ถือว่าฟาล์ว ส่วนถ้า เสียหลัก จนเกิดการฟาล์ว จะถือว่าการประลอง ครั้งนั้นไม่นับเช่นกัน ตัวฆ้อนต้องตกภายในรัศมี ห้ามออกนอกวงกลม จนกว่าฆ้อน จะตกถึงพื้น นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ขว้างไปแล้ว ห้ามขว้างกลับให้ถือกลับมา

การพุ่งแหลน

 • ต้องจับตรงที่จับ การพุ่งจะต้องพุ่งออกไปเหนือไหล่ หรือเหนือแขนท่อนบน
 • ห้ามใช้วิธีเหวี่ยงหรือขว้าง หรือมุ่งด้วยท่าพลิกแพลงอื่น ๆ
 • การที่หัวแหลนที่เป็นโลหะ ไม่ได้ถูกพื้นก่อนส่วนอื่น ๆ ของแหลน ถือว่าการแข่งขันไม่มีผล
 • หากส่วนใดส่วนหนึ่ง ของร่างกาย หรือแขนขา ถูกไม้โค้ง หรือเส้นที่ลากต่อจากปลายของส่วนโค้ง ถือว่าการแข่งขันไม่ได้ผล
 • หากแหลนหักในระหว่างพุ่ง ให้ทำการแข่งขันใหม่ แหลนพุ่งแล้วห้ามพุ่งกลับ

การแข่งขันเดิน

ลักษณะการเดินที่ถูกต้อง ก่อนยกเท้าหลังจากพื้นเท้าหน้านำ ต้องสัมผัสพื้นก่อนด้วยส้นเท้า เมื่อเท้าหน้านำ สัมผัสพื้นแล้วต้องตึงชั่วขณะ จนกว่าจะอยู่แนวตั้งฉากกับลำตัว

การตัดสิน

นักกีฬาผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ ถ้าเสมอกันให้ผู้เข้าแข่งขันมากประเภทกว่า เป็นผู้ชนะ ถ้ายังเสมอกันอยู่อีก ก็ให้ถือคะแนนที่มากกว่า ในประเภทใดประเภทหนึ่ง เป็นผู้ชนะ ส่วนนักกีฬาใดไม่ประลอง ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ ในการแข่งขันต่อไป ต้องออกจากสนามทันที

กีฬายิงธนู

กีฬายิงธนู ตามประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย เกือบที่จะไม่มีหลักฐาน กล่าวถึงเรื่องการใช้ ธนูเลยแม้แต่นิดเดียว ทั้งการใช้ธนู ในด้านของอาวุธ และทางด้านการกีฬา จะมีที่รู้กันอยู่บ้าง ก็กล่าวถึงในวรรณกรรม เช่น ธนูที่มีในพุทธประวัติ ธนูของพระราม ในเรื่องรามเกียรติ์ เกาทัณฑ์ ในเรื่อง สามก๊ก ยิ่งมาในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ ก็ยิ่งมีการขาดการพาดพิง ถึงกิจกรรมธนูเท่าไหร่นัก

กีฬายิงธนู ที่จริงๆแล้วใครก็รู้จัก กีฬาชนิดนี้ ในทั่วไป แต่ธนูที่ร็จักกันนั้น ไม่ผิดแปลกอะไรไปกับ ปืนเถื่อนของชาวบ้าน ซึ่งเอามาเทียบ มาได้เลย กับปืนชั้นดี สมัยใหม่ ธนูที่คนไทยส่วนใหญ่ ได้รู้จักไม่ผิดอะไรกับ การรู้จักธนูของเล่น คือการเหลาไม้ปลาบแหลม แล้วมีการเอาขนนกมาติดที่หาง   หรือชนกลุ่มน้อย บางเผาใน ประเทศไทย อาจมีการใช้ฬบไม่บางชนิด มาทำหางลูกธนูก็ได้ หางลูกธนูก็เป็นเพียงลูกธนู ชาวบ้าน ชาวป่า

กีฬายิงธนู ประเทศไทยเรา มีการเริ่มรู้จัก กิจกรรมกีฬา ชนิดนี้เพียง 25 – 30  ปีที่ผ่านมา โดยที่มีบริษัท การค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า  ได้มีการสั่งธนูที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่ มาขาย ถึงแม้จะเป็น ธนูไม่ไผ่  แต่ก็ยังมีกรรมวิธี การประดิษฐ์ หรือมี เทคโนโลยีการผลิตที่ดี ซึ่งนี้เป็นก้าวแรก ที่ทำให้คนไทย พอจะแยกออกกับธนูที่เป็น อาวุธโดยตรง และธนูที่ทำขึ้น เพื่อเกมส์กีฬาโดยเฉพาะเท่านั้น

กีฬายิงธนู จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 กีฬายิงธนูของไทย ได้มีการเริ่มก่อตั้งขึ้น อย่างจริงจัง โดยการมองการณ์ไกล ของนักกีฬายิงปืน 2 – 3  คน ที่มีความเห็นกีฬายิงธนู มีความใกล้เคียง และจะต้องมีความละเอียดอ่อน ในกิจกรรมที่คล้ายกีฬายิงปืน ในต่างประเทศ กีฬาชนิดนี้ก็เป็นที่นิยม  ถึงขนาดมีการจัดการแข่งขัน ระดับโลก ประเทศใกล้เคียงประเทศไทยเรา ก็เริ่มมีสมาคมกีฬาชนิดนี้กันบ้างแล้ว นักกีฬายิงปืนเหล่านั้น  จึงได้มีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะร่วมช่วยกันสร้าง กีฬายิงธนูให้เป็นที่นิยมใน ประเทศไทย ของเรา

กีฬายิงธนู หลังจากนั้น ก็เริ่มมีการศึกษา หาหลักฐาน ทั้งหมดทั้งมวล ที่เป็นมาตรฐาน เกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ ให้เป็นที่ถ่องแท้ แต่ในขณะนั้น ยังไม่มีสนามยิงโดยเฉพาะ และต้องมีการ ขออนุญาตใช้สนาม ยิงปืนของกรมการ รักษาดินแดน เป็นที่ริเริ่ม การทดลองการฝึกยิง โดยได้มีการได้รับ การสนับสนุน จากท่านเจ้ากรมการ การรักษาดินแดน ขณะนั้นเป็นอย่างดี

กีฬายิงธนู ได้ด้วยบารมีล้นพ้น บันดาลให้ความนิยมในกีฬา  ได้มีการแพร่สะพัด ไปได้อย่างรวดเร็ว แล้วได้มีสนามยิงธนูย่อมๆ ก็ได้มีการเกิดขึ้น อีกแห่งหนึ่งที่การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จากนั้น ก็ได้มีการเริ่ม แสวงหาธนูมาตรฐาน สากล มาเล่นกันหลานท่าน จนสามารถที่จะจัดการแข่งขัน ประลองฝีมือกันได้ ทั้งระหว่างนักธนูไทย และนักธนูต่างประเทศ  การยิงธนูใน ประเทศไทยจึงได้มีการเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง

และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513  วงการกีฬายิงของไทย ก็ได้รับการอนุญาต เป็นทางการให้เป็นสมาคม กีฬาใช้ชื่อว่า “ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ” และได้มีชื่อสากลว่า “ NATIONAL ARCHERY ASSOCIATION OF THAILAND ”  ใช้ตัวย่อ ส.ธ.ท และ N.A.A.T. มีสำนักงารของสมาคมอยู่ที่ กรมการรักษาดินแดน มีสนามฝึกยิงอยู่ที่ ชั้นล่างยิมเนเซี่ยม 1 ในสนามกีฬาแห่งชาติ

กฎกติกาการยิงธนู

 1. พึ่งรักษากฎแห่งความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด รำลึกเสมอว่า ธนูเป็นอาวุธที่ใช้ใน เกมส์กีฬาเท่านั้น  ลูกธนูที่ยิงออกไป ก่อให้เกิดอันตรายได้ หากผู้ยิงขาดความระมัดระวัง
 2. ในขณะที่รอจะเข้าเส้นชัย หรือช่วยดูตำแหน่ง ลูกธนูให้กับนักยิงผู้อื่น ขณะทำการยิง ให้อยู่ด้านหลังของผู้ยิง หรือบนเส้นยิง เมื่อทุกคนยิงเสร็านน็จแล้วจึงจะเดินไปที่เป้าได้
 3. เก็บลูกธนูไว้ในซองลูกธนูจนกว่า จะเข้าเส้นยิง และถึงเวลายิง
 4. อย่าปล่อย ลูกออกไปจนกว่า จะเห็นเป้าหมานที่ชัดเจน  และแน่ใจว่าบริเวณนั้น หรือด้านหลังของเป้า ปลอดภัย
 5. อย่าพยายยามแสดงความสามารถ ด้วยการใช้ผู้อื่นเป็นเป้า หรือให้ผู้อื่นถือเป้าที่จะยิง
 6. อย่าปล่อยลูกออกไป ถ้าไม่สามารถ เห็นตำแหน่งที่ลูกจะไปตก อย่ายิงจากระยะไกลที่เป็นป่า อย่ายิงขึ้นฟ้าตรงๆ
 7. อย่าใช้ลูกที่ชำรุด ตรวจดูลูกแต่ละลูก โดยละเอียดในขณะที่เก็บลูก
 8. อย่าขึ้นคันธนู ของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และห้ามนาวสาย ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม  อย่าแตะต้องอุปกรณ์ผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
 9. อย่าสวมรองเท้าแตะ หรือไม่สวมรองเท้า  เดินในสนามยิง
 10. ช่วยเหลือเพื่อนนักกีฬาด้วยกัน

ประเภทของธนู

 • ธนูประดิษฐ์ ( Self Bow ) เป็นการประดิษฐ์ในยุคแรกเริ่ม มีโครงสร้าที่ไม่ซับซ้อน และมีขนาดเล็ก สะดวกในการพกพา ในพื้นที่จำกัด อย่างเช่น การล่าสัตว์ในป่า
 • ธนูยาว ( Long Bow ) เป็นสิ่งที่พัฒนา เพื่อใช้ในทางการทหาร โดยลักษณะ ของธนูส่วนปีก จะมีความยาวมากกว่าส่วนสั้น เพื่อเพิ่มแรงส่งของลูก ให้ไกลขึ้น และเพื่อเพิ่มอำนาจการทำลานล้าง เพิ่มขึ้น ประเภทของธนูยาว จะแบ่งตามวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ของอังกฤษ ของประเทศญี่ปุ่น
 • ธนูคอมโพสิท ( Composite Bow ) ที่มีส่วนประกอบของคัน หลายชิ้นส่วน มาประกอบเข้าด้วยกัน

อุปกรณ์หลัก

 • คัน ( Riser )
 • ปีก ( Limb ) เป็นส่วนที่เพิ่มแรงดีด
 • สาย ( Bow String )
 • ที่จับ ( Grip )
 • ช่องมองเป้า ( Sight Window ) สมัยใหม่จะทำช่องโค้งเพื่อให้สามารถเล็งเป้าได้
 • ที่พักลูก ( Arrow Rest )  ฐานพักลูกขณะง้างสาย
 • น็อก ( Nock ) เป็นที่ยึดลูกขณะเล็งเป้า และเป็นจุดกระแทกปลายลูก เมื่อเกิดแรงดีด
 • ร่องพาดสายธนู ( Center String Serving ) เป็นจุดสำหรับพาดนิ้วและง้างสาย
 • ปลายปีก ( Bow Tip ) มีผลต่อการสะบัดและความแม่นยำในการยิง
 • ที่คล้องสาย ( String Nock )

ศูนย์เล็ง ( Sight )

 • แท่งปรับศูนย์เล็ง ( Sight bar with scale ) ใช้สำหรับ ปรับระยะเล็งตามหลัก โปรเจ็กไทล์
 • หมุดเล็งเป้า ( Sight pin & aperture ) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
 • จุดยึดศูนย์เล็ง ( Sight block ) เพื่อไม่ให้ศูนย์เล็งเขยื่อนเมื่อปรับระยะแล้ว

กีฬาฮอกกี้

กีฬาฮอกกี้ (Hockey) เป็นกีฬาแข่งขันกันระหว่าง 2 ทีม มีผู้เล่นฝ่ายละ 11 คน โดยการตีลูกบอล ที่มีลักษณะกลม แข็ง เรียกว่า “ลูกพัค” (Puck) ให้เข้าโกลด์ตะข่ายของฝั่งตรงข้าม โดยจะให้ลูกบอลถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ได้ เว้นผู้รักษาประตูที่มีสิทธิใช้เท้าเตะ และมือปัดลูกได้ แต่เฉพาะในเขตที่ยิงประตูเท่านั้น การยิงประตูที่ถือว่าได้ประตู ต้องเป็นการยิงจากภายในเขตประตู คือภายในเขต 16 หลา โดยมีเส้นโค้งเป็นเครื่องหมาย เรียกกันเป็นที่เข้าใจว่าหัวกระโหลก คือจะต้องพาลูกเข้าไปยิงประตูภายในหัวกระโหลกนั้น

กีฬาฮอกกี้ (Hockey) เป็นกีฬาแข่งขันกันระหว่าง 2 ทีม มีผู้เล่นฝ่ายละ 11 คน โดยการตีลูกบอล ที่มีลักษณะกลม แข็ง เรียกว่า “ลูกพัค” (Puck) ให้เข้าโกลด์ตะข่ายของฝั่งตรงข้าม โดยจะให้ลูกบอลถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ได้ เว้นผู้รักษาประตูที่มีสิทธิใช้เท้าเตะ และมือปัดลูกได้ แต่เฉพาะในเขตที่ยิงประตูเท่านั้น การยิงประตูที่ถือว่าได้ประตู ต้องเป็นการยิงจากภายในเขตประตู คือภายในเขต 16 หลา โดยมีเส้นโค้งเป็นเครื่องหมาย เรียกกันเป็นที่เข้าใจว่าหัวกระโหลก คือจะต้องพาลูกเข้าไปยิงประตูภายในหัวกระโหลกนั้น

ประวัติกีฬาฮอกกี้

กีฬาฮอกกี้ เป็นกีฬาเก่าแก่ที่มีประวัติ ความเป็น มายาวนาน มีหลักฐานภาพวาด อียิปโบราณเก่าแก่ 40,000 ปี ที่มีลักษณะคล้ายกีฬาฮอกกี้ และอีกหลักฐานประมาณ 44 ปี ก่อนคริสต์ศักราช พบหลักฐานโดยชาวกรีกโรมัน สมัยโบราณได้เล่นกีฬานี้อยู่แล้ว อุปกรณ์การเล่นและวิธีการเล่น คล้ายคลึงกับการเล่น ฮอกกี้ในสมัยปัจจุบัน แตกต่างกันที่ไม้ตีฮอกกี้ สมัยกรีกและโรมันจะสั้นกว่าปัจจุบัน ลูกบอลสมัยนั้นทำด้วยหนัง ภายในอัดด้วยขนสัตว์

ต่อมากีฬาฮอกกี้ ได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศอังกฤษ ช่วงแรกได้เข้าสู่โรงเรียประถม และได้มีการเปินคลับแรกในปี พ.ศ.2392 ที่ Black heath ใน South – East ลอนดอน และมีประชาชนสนใจอย่างจริงจังในศตวรรษที่ 19

กีฬาฮอกกี้ ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ชนิด คือ ฮอกกี้ที่เล่นกัน บนสนามหญ้า และฮอกกี้ที่เล่นบนลานน้ำแข็ง (Indoor Hockey หรือ Shake Hockey หรือ Ice Hockey) ต่อมา ในประเทศอังกฤษ ประมาณปี พ.ศ.2428 ได้จัดให้มีการแข่งขัน ในประเภทหญิงขึ้น ระหว่างวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ดกับเคมบริดจ์ ในปี พ.ศ.2444 กีฬาฮอกกี้ได้แพร่เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสุภาพสตรีชาวอังกฤษ ชื่อ Constance Applebee โดยได้ให้คำแนะนำ ในการเล่นระหว่างปิดภาคฤดูร้อน ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และหลังจากนั้นกีฬาฮอกกี้ จึงเป็นที่นิยมในหมู่สุภาพสตรีเป็นจำนวนมาก

ต่อมาในปี พ.ศ.2465 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้ง สมาคมขึ้น โดยใช้ชื่อว่าสมาคมฮอกกี้แห่งสหรัฐอเมริกา และได้มีการปรับปรุงพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นจนถึงระดับชาติ ในช่วงแรกได้รับความนิยมเล่นในหมู่สตรี เท่านั้น ต่อมาเมื่อกีฬาประเภทนี้ได้บรรจุ ไว้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งมีการแข่งขันเฉพาะชายเท่านั้น

ในสหรัฐอเมริกา มีการก่อ ตั้งสมาพันธ์กีฬา ฮอกกี้หญิง ระหว่างประเทศขึ้น ในปี พ.ศ.2475 และได้จัด ให้มีการแข่งขันขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยสหรัฐได้ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ.2476   เป็นต้นมา และสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้งสมาคมฮอกกี้ชาย ขึ้นในเวลาต่อมา

กติกาของการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

 1. การส่งลูกจากจุดกลางสนาม (Center Pass) การผลักหรือตีลูกบอล จากจุดกลางสนามไปในทิศทางใดก็ได้ โดยผู้เล่นทุกคนจะต้องอยู่ในแดนของตัวเอง ยกเว้นผู้ที่ส่งลูก
 • ผู้เล่น (Player) คือ หนึ่งในจำนวนผู้ร่วมทีม
 • ทีม (Team) ประกอบด้วยผู้เล่น 16 คน เป็นผู้เล่นที่อยู่ในสนาม 11 คน และเป็นผู้เล่นสำรอง 5 คน
 • ผู้เล่นในสนาม (Field Player) คือ หนึ่งในจำนวนผู้ร่วมทีม ที่เล่นอยู่ในสนาม ซึ่งไม่ไช่ผู้รักษาประตู
 • ฝ่ายรุก (Attack) หมายถึง ทีมที่พยายามจะทำประตู
 • ฝ่ายรับ (Defense) หมายถึง ทีมที่พยายามป้องกันประตู
 • การเล่นบอล (Playing the ball) การหยุดการกระทำ หรือกรเคลื่อนลูกบอลด้วยไม้ และในกรณีของผู้รักษาประตู การหยุดด้วย เครื่องป้องกัน (Pads) หรือ เท้าเตะ มือปัด หรือส่วนใดส่วน หนึ่งของลำตัว ในเขตยิงประตู
 • การตีลูกหนึ่งครั้ง (A stroke) การที่ลูกบอลได้ถูกเล่น ตี หรือ หักเหเปลี่ยนทิศทางด้วยไม้
 • ลูกโทษหน้าประตู (Penalty Stroke) การผลัก (Push), งัด (Flick) หรือ ตัก (Scoop) ลูกบอลจากจุดโทษหน้าประตู
 1. การตี (Hit) การเหวี่ยงไม้ผ่านลูกบอล
 1. การผลัก (Push) การทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ ไปตามสนาม โดยการผลักไม้ที่อยู่ใกล้ลูกบอล ให้เคลื่อน ที่ออกไปซึ่งหัวไม้ และลูกบอลจะยังสัมผัสพื้นที่สนาม
 1. การตวัด (Flick) การผลักลูกบอล ให้ลอยขึ้นเหนือพื้นสนาม
 1. การตัก, งัด (Scoop) การที่ลูกบอลถูกทำให้ ลอยขึ้นอย่างนิ่งๆ หรือ ช้าๆ เหนือสนาม โดยให้หัวไม้วางค่อนไปใต้ลูกบอล แล้วเคลื่อนไม้การแซะ หรือช้อน
 1. การยิงประตู (Shot at goal) การที่ผู้เล่นตีลูกบอล ให้เข้าประตูในเขตยิงประตู
 1. ระยะการเล่น (Playing distance) ระยะที่ผู้เล่นจะเล่นบอลได้
 1. การกระทำผิดซ้ำซาก (Persistent) การทำผิดครั้งแรกและครั้งต่อๆ ไป หลังจากที่มีการเตือนหรือลงโทษ
 1. การถ่วงเวลา (Time – wasting) กริยา หรือท่าทางการเล่น ที่ทำให้การเล่นไม่ต่อเนื่อง หรือไม่ป็นไปตามเวลา
 1. การเล่นที่อันตราย (Dangerous play) ท่าทางหรืออาการใดๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่น หรือต่อผู้คนอื่น หรือนำไปสู่สถานการณ์อันตราย
 1. การเล่นผิดมารยาท (Misconduct) การเล่นบอล ที่หยาบคายเกเร หรือ การเล่นที่อันตราย การถ่วงเวลา เจตนากระทำผิด หรือการมีพฤติกรรมที่ไม่ดี

การได้ประตู

 • การได้ประตู เกิดขึ้นเมื่อบอลได้ผ่านเส้นประตู ไปหมดทั้งลูก ระหว่างเสาประตูภายใต้คาน โดยผู้เล่นฝ่ายรุกเล่นบอลในเขตยิงประตู และลูกบอลต้องไม่ออกไปนอกเขต ยิงประตู ก่อนที่ลูกบอลผ่าน ข้ามเส้นประตู
 • ลูกบอลจะต้องถูกเล่น หรือสัมผัสไม้ หรือร่างกาย ของฝ่ายรับก่อน หรือหลังการเล่นของฝ่ายรุกในเขตยิงประตู
 • หลังจากหยุดการเล่นใน เขตยิงประตู ผู้เล่นฝ่ายรุก จะต้องเล่นในเขตยิงประตู อีกครั้งก่อนจึงจะถือว่าได้ประตู
 • เมื่อผู้รักษาประตูเสียเสียการยิงจุดโทษ ณ จุดโทษ
 • ฝ่ายที่ทำประตูได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ

กีฬาคริกเก็ต

กีฬาคริกเก็ต มีต้นกำเนิดเกิดก่อนกีฬาฟุตบอล ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในยุคปัจจุบัน และจากการค้นหาข้อมูล ยังพบอีกว่าการเล่นกีฬาคริกเก็ต ได้ถูกจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ 300 ปี ที่ผ่านมา ในศตวรรษ ที่ 16 คริกเก็ตแพร่หลายจากประเทศอังกฤษ ไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและทวีปอื่นๆ และเมื่ออังกฤษ ไปครอบครองอาณานิคม ในทวีปต่างๆ ก็นำเอากีฬาคริกเก็ตไปเล่น มีการนำมาเล่นในอินเดีย และเอเชีย จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและนิยมกัน แม้ต่อมาประเทศต่างๆ จะได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว แต่ก็ยังนิยมเล่นคริกเก็ต ในปัจจุบันมีประเทศต่างๆ มากกว่าร้อยประเทศเล่นกัน โดยเฉพาะประเทศ ในเครือจักรภพ เช่น ออสเตรเลีย ศรีลังกา บังคลาเทศ และอินเดีย

กีฬาคริกเก็ต มีต้นกำเนิดเกิดก่อนกีฬา ฟุตบอล ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในยุคปัจจุบัน และจากการค้นหาข้อมูล ยังพบอีกว่าการเล่นกีฬาคริกเก็ต ได้ถูกจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ 300 ปี ที่ผ่านมา ในศตวรรษ ที่ 16 คริกเก็ตแพร่หลายจากประเทศอังกฤษ ไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและทวีปอื่นๆ และเมื่ออังกฤษ ไปครอบครองอาณานิคม ในทวีปต่างๆ ก็นำเอากีฬาคริกเก็ตไปเล่น มีการนำมาเล่นในอินเดีย และเอเชีย จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและนิยมกัน แม้ต่อมาประเทศต่างๆ จะได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว แต่ก็ยังนิยมเล่นคริกเก็ต ในปัจจุบันมีประเทศต่างๆ มากกว่าร้อยประเทศเล่นกัน โดยเฉพาะประเทศ ในเครือจักรภพ เช่น ออสเตรเลีย ศรีลังกา บังคลาเทศ และอินเดีย

ประวัติกีฬาคริกเก็ตประเทศไทย

กีฬาคริกเก็ต ได้ถูกนำเข้ามาเล่น เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1890 รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และในเวลาต่อมา สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงนำกีฬาคริกเก็ต มาเล่นในพระราชวัง โดยเฉพาะที่ห้องเก็บของ พระราชวังค่ายมฤคทายวัน มีชุดอุปกรณ์ การเล่นกีฬาคริกเก็ตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และได้มีการจัดนิทรรศการแสดงอยู่ ก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิด การเล่นกีฬาคริกเก็ต ในประเทศไทย

ต่อมาในปี ค.ศ.1971 ก็เริ่มมีการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต ขึ้นมาในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ถูกจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยตั้งชื่อรายการแข่งขันว่า “คริกเก็ตลีกแห่งประเทศไทย” ลีกการแข่งขันได้ถูกขยาย จากแรกเริ่มมีเพียง 6 ทีม เฉพาะในกรุงเทพฯ จนได้จัดตั้งเป็นชมรม “ไทยแลนด์คริกเก็ตลีก” ขึ้นในปี ค.ศ.1972 เรื่อยมา “ไทยแลนด์คริกเก็ตลีก” ได้เพิ่มจำนวนทีมมาเป็น 19 ทีมโดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รวมถึงทีมจากจังหวัดเชียงใหม่ ในปี ค.ศ. 1989 จากนั้นไม่เพียงเฉพาะ แค่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่

กีฬาคริกเก็ต ก็ได้ถูกนำไป เผยแพร่ที่ จ.ขอนแก่น, อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดภูเก็ต จนมาถึงปี ค.ศ.2004 ด้วยกิจกรรม ของชมรม “ไทยแลนด์คริกเก็ตลีก” ได้มีกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับนานาชาติมากขึ้น ทางชมรมก็ขอจดทะเบียน เป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ กับทางกระทรวงวัฒนธรรม ในนาม “สมาคมคริกเก็ต” ความเห็นชอบของ การกีฬาแห่งประเทศไทย จากไทยแลนด์คริกเก็ตลีก 1972 ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “สมาคมคริกเก็ต” ของหน่วยงานศูนย์วัฒนธรรม

สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย

สมาคมคริกเก็ต แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายอย่าง ต่อเนื่อง ที่จะนำ “กีฬาคริกเก็ต” ไปสู่ยุคใหม่ และกลุ่มท้องถิ่น นอกจากพัฒนาคริกเก็ต และปรับปรุงมาตรฐาน ให้อยู่ในการเล่นระดับนานาชาติ สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย ได้เป็นสมาชิกของ สภาคริกเก็ตเอเชีย (Asian Cricket Council) และในปี ค.ศ.2005 ได้เข้าร่วมกลุ่มสมาชิก สภาคริกเก็ตนานาชาติ (International Cricket Council) และในปีเดียวกันนั้นเอง สมาคมคริกเก็ต แห่งประเทศไทย ก็ได้สถานภาพในระดับสมาคม หลังจากที่ปฏิบัติตน อย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของ การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยขอบข่ายบุคลากร จากผู้ดำเนินการ ครูฝึก และกรรมการตัดสิน โดยแบ่งสรรหน้าที่กัน ในแต่ละส่วนใน การแข่งขันระดับประเทศ และผู้เล่นดำเนินไปตามกฎ ข้อปฏิบัติ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกัน สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ สภาคริกเก็ตเอเชีย และสภาคริกเก็ตนานาชาติ ในการสัมนาแนวทางการปฏิบัติ และการแข่งขันนานาชาติ สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย ได้ต่อสู้เพื่อที่จะแผ่ขยายความรู้ ในกีฬาคริกเก็ต และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ ในกลุ่มการเล่น คริกเก็ตนานาชาติ

กติกาพื้นฐานกีฬาคลิกเก็ต

 1. แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมหนึ่งมีผู้เล่นในสนาม 11 คน แต่สำหรับการแข่งขัน ระดับยุวชนหรือเยาวชน บางครั้งจะใช้ 8 คน
 • ในเกมการแข่งขันหนึ่ง จะมีอย่างน้อย 1 อินนิ่ง กล่าวคือทั้งสองทีม จะผลัดกันเป็นฝ่ายลงสนาม (Fielding) และฝ่ายตี (Batting) อย่างน้อยทีมละ 1 ครั้ง
 • ทั้งสองทีมจะได้เล่น โอเวอร์ มากสุดเท่ากัน ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 10 โอเวอร์, 20 โอเวอร์, หรือมากสุดที่ 50 โอเวอร์ ซึ่งโอเวอร์หนึ่งมี 6 ลูกเว้นแต่ทีมนั้น มีมือตีออกจากสนามครบ 10 คน ก่อนจะเล่นครบโอเวอร์ เมื่อจบโอเวอร์หนึ่งแล้วฝ่ายลงสนาม สามารถเปลี่ยนมือขว้างได้
 • ฝ่ายลงสนาม จะมีมือขว้าง (Bowler) ทำหน้าที่เป็นคนขว้างลูก ให้มือตี (Batsman) ที่ต้องตีลูกคริกเกต โดยฝ่ายลงสนาม ต้องทำให้ฝ่ายตี ออกจากสนาม (Out)
 • มือขว้าง ขว้างลูกให้โดน ไม้วิคเก็ต (Wicket) ที่อยู่ด้านหลังของมือตี
 • จับลูกที่มือตี ตีออกมาโดยที่ลูก ยังไม่สัมผัสพื้น หรือออกจากสนาม
Chennai: Indian skipper MS Dhoni and Suresh Raina takes a run during the 1st ODI match against Pakistan at MAC Stadium in Chennai on Sunday. PTI Photo by R Senthil Kumar(PTI12_30_2012_000050A)
 • มือขว้าง ขว้างลูกให้โดนขา ของมือตีที่อยู่ด้านหน้า ของไม้วิคเก็ต
 • ฝ่ายลงสนาม โยน ขว้าง หรือปาลูก ไปโดนไม้วิคเก็ต ก่อนที่มือตีจะวิ่งมาถึง สุดเส้นของลานวิ่ง ถ้าโดนไม้วิคเก็ตฝั่งไหน มือตีที่ยืนฝั่งนั้น ก่อนจะเริ่มเล่นลูกนั้น ต้องออกจากสนาม
 • ขณะที่มือตี มีหน้าที่ทำคะแนน หรือรัน (Run) จนกว่าจะออกจากสนาม หรือครบรอบโอเวอร์
 1. ตีลูกคริกเกต และวิ่งไปยังไม้วิคเก็ตอีกฝั่งหนึ่ง ก่อนที่ฝ่ายลงสนาม จะโยนลูกไปโดนไม้วิคเก็ต ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เมื่อมือตีทั้งสองคน วิ่งไปสุดทางวิ่งแล้ว จึงนับเป็น 1 รัน แต่มือตีสามารถตัดสินใจได้ ว่าจะไม่วิ่งออกไปเลยก็ได้ ถ้าเห็นว่าลูกนั้นเสี่ยง ถูกทำให้ออกจากสนาม หรือจะวิ่งเอามากกว่า 1 รันก็ได้ ถ้าเห็นว่าฝ่ายลงสนาม ไม่สามารถโยนบอล เข้ามาได้ทัน
 1. ตีลูกให้ออกจากสนาม โดยที่ลูกกระดอน หรือสัมผัสพื้น นับเป็น 4 รัน
 1. ตีลูกให้ออกจากสนาม โดยที่ลูกลอยออก หรือไม่สัมผัสพื้นเลย นับเป็น 6 รัน
 1. เป้าหมายของฝ่ายลงสนาม คือทำให้ฝ่ายตีออกจากสนามให้ครบ 10 คน
 1. ฝ่ายไหนได้รันมากที่สุด ถือเป็นผู้ชนะ

กีฬาว่ายน้ำสากล

กีฬาว่ายน้ำสากลถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะมนุษย์สามารถว่ายน้ำได้ตั่งแต่สมัยดึกดำบรรพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ตามชายทะเล แม่น้ำ ลำคลอง และที่ราบลุ่มต่างๆ เช่น พวกเอสซีเรีย อียิปต์ กรีก และโรมัน มีการฝึกหัดว่ายน้ำกันมาตั่งแต่ก่อนคริสตกาล เพราะมีผู้พบภาพวาดเกี่ยวกับการว่ายน้ำในถ้ำบนภูเขาแถบทะเลทรายลิบยาน

กีฬาว่ายน้ำสากลถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะมนุษย์สามารถว่ายน้ำได้ตั่งแต่สมัยดึกดำบรรพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ตามชายทะเล แม่น้ำ ลำคลอง และที่ราบลุ่มต่างๆ เช่น พวกเอสซีเรีย อียิปต์ กรีก และโรมัน มีการฝึกหัดว่ายน้ำกันมาตั่งแต่ก่อนคริสตกาล เพราะมีผู้พบภาพวาดเกี่ยวกับการว่ายน้ำในถ้ำบนภูเขาแถบทะเลทรายลิบยาน

การว่ายน้ำในสมัยนั้นเพียงเพื่อให้ว่ายน้ำข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ หรือเมื่อเกิดอุทกภัยน้ำท่วมป่าและที่อาศัยก็สามารถพาตัวไปในที่น้ำถ้วมไม่ถึงได้อย่างปลอดภัย

การว่ายน้ำได้มีการวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน แต่มีหลักถานบันทึกไว้ไม่นานนัก ให้ชื่อแบบว่ายน้ำที่มนุษย์ใช้ว่ายกันมาตั่งแต่เดิมว่า ฮิวแมน สโตร์ก นอกจากนี้พวกชนชั้นสลาฟและพวกสแกนดิเนเวียรู้จักการว่ายน้ำอีกแบบหนึ่ง โดยเคลื่อนไหวในน้ำคล้ายกบว่ายน้ำ หรือที่เรียกว่าฟล๊อกคิก แต่วิธีการเคลื่อนไหวของท่าแบบนี้จะทำให้เคลื่อนไหวได้ไม่เร็วนัก

การแข่งขันว่ายน้ำครั้งแรกได้จัดขึ้น วูลวิช บาร์ท ใกล้กับกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2416 การแข่งขันครั้งนั้นมีการแข่งขันแบบเดียวคือ แบบฟรีสไตล์ โดยผู้ว่ายน้ำแต่ละคนจะว่ายแบบไหนก็ได้ในการแข่งขันครั้งนี้ J.Arhur Trudgen เป็นผู้ได้รับชัยชนะ โดยเค้าได้ว่ายแบบพวกอินเดียแดงในอเมริกาไต้ คือแบบยกแขนกลับเหนือน้ำซึ่งเป็นวิธีการว่ายน้ำของเขาได้กลายเป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากจนได้ชื่อว่า ท่าว่ายน้ำแบบทรัดเจนกีฬาว่ายน้ำสากล

ประชาชนชาวโลกได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการว่ายน้ำเพิ่มมากขึ้น เมื่อเรือเอก ได้ว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษจากเมืองโดเวอร์ คาเลียส เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2418 โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง 45 นาที ด้วยการว่ายน้ำแบบกบ ข่าวความสำเร้จอันนี้ได้สร้างความพิศวงและตื่นเต้นไปทั่วโลกต่อมาเด็กชาวอเมริกันได้ว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2469 ทำเวลาได้ 14 ชั่วโมง 31 นาที โดยว่ายน้ำแบบท่าวัดวา จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะวเลา 50 ปี

การว่ายน้ำได้วิวัมนาการก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก ถ้าหากได้พิจารณาถึงเวลาของคนทั้งสองที่ทำได้แบบและวิธีว่ายน้ำได้รับการปรับปลุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเร็วขึ้นเสมอ ในบรรดานักว่ายน้ำทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว แลนแคเชียร์และออสเตรเลีย ได้ดัดแปลงวิธีว่ายน้ำแบบทรัดเจนซึ่งก็ได้รับผลดีในเวลาต่อมากล่าวคือชาวออสเตรเลียและชาวอังกฤษ ได้ว่ายน้ำแบบที่ปรับปรุงมาจากทรัดเจน เป็นผู้คลองตำแหน่งชนะเลิศของโลกเมื่อปี พ.ศ 2449-2415

ประวัติว่ายน้ำสากลในประเทศไทย

สมาคมว่ายน้ำสมักเล่นแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนสมาคมต่อกรมตำรวจเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ผู้ดำลงตำแหน่งนายกสมาคม คนแรกคือ พลเรือโท สวัสดิ์ ภูติอนันต์ ร.น. ในปีเดียวกันนี้สมาคมว่ายน้ำได้เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้อนุมัติเงินเงินงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท เพิ่อก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดความยาว 50 เมตรกว้าง 25 เมตร พร้อมทั้งที่กระโดดน้ำและอัฒจันทร์คนดูจำนวน 5,000 ที่นั้ง ณ บริ้วณสนามกีฬาแห่งชาติ และเปิดใช้ในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2506 เรียกว่า สระว่ายน้ำโอลิมปิก ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อว่า สระว่ายน้ำวิสุทธารามย์ และสมาคมว่ายน้ำสมักเล่นแห่งประเทศไทย ได้สมักเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ำแก่งเอเชียในปี พ.ศ.2509

ปัจจุบันกีฬาว่ายน้ำสากลในประเทศไทยได้รับความสนใจจากประฃาฃนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรงศึกศาธิการได้บรรจุกีฬาว่ายน้ำไว้ในหลักสูตรเกือบทุกระดับ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทุกปีบรรจุลงในการแข่งขันระดับประเทศ คือ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งสระ 50 เมตร สระ 25 เมตร

กติกาการแข่งขันว่ายน้ำ

 • การตัดสิน ลำดับการแข่งขันทุกคนจะกำหนดโดยการเปรียบเทียบเวลาที่เป็นทางการของแต่ละคนถ้าเวลาทางการเท่ากันหลายๆ คนก็ให้ลำดับที่เท่ากันในรายการนั้นๆ ได้
 • ผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ตัดสินชี้ขาด 1 คน กรรการดูฟาวล์ 4 คน ผู้ปล่อยตัว 2 คน หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว อยาคนละด้านของสระ 2 คน กรรมการดูการกลับตัว อยู่คนละด้านของสระ 2 คน หัวหน้าผู้บันทึก 1 คน ผู้บันทึก 1 คน ผู้รับรายงานตัว 2 คน กรรมการเชือกฟาวล์ 1 คน ผู้ประกาศ 1 คน
 • จากการแข่งขันไม่สามรใช้อุปกรณ์แบบอัตโนมัติได้ จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น คือ หัวหน้าผู้จับเวลา 1 คน ผู้จับเวลาลู่ละ 3 คน กรรมการจับเวลาสำรอง 2 คน หัวหน้าเส้นชัย 1 คน กรรมการเส้นชัย อย่างน้อย 1 คน

กีฬาว่ายน้ำสากลแนะนำการดูว่ายน้ำ

 • การจัดเข้าลู่ว่ายในรอบคัดเลือกปละรอบชิงชนะเลิศ
 • การแข่งขันอื่นๆอาจใช้ระบบจับฉลากเป็นเครื่องกำหนดตำแหน่งลู่ว่ายของผู้เข้าแข่งขันได้
 • ถ้าเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติการจัดเข้าสู่ลู่ว่ายดังนี้ลอบคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแจ้งเวลาว่ายของตนไม่เกิน 12 เดือน ใว้ในใบสมักใครไม่แจ้งถือว่ามีเวลาช้าที่สุด และอยู่ในลำดับสุดท้ายของบันชีรายชื่อถ้ามีหลายคนให้ตัดสินในการจับฉลาก ถ้ามี 2 ชุด ผู้มีเวลาเร็วที่สุดให้อย่ในชุดที่ 2 ให้ผู้มีเวลาเร็วคนที่ 2 อยู่ในชุดที่ 1 ผู้มีเวลาเร็วเป็นคนที่ 3 ให้อยู่ในชุดที่ 2  และผู้มีเวลาเร็วคนที่ 4 อยู่ในชุดที่ 1 สลับไปเลื่อยๆถ้ามี 3 ชุด ผู้มีเวลาเร็วที่สุดในชุดที่ 3 ผู้ที่มีเวลาเร็วที่สุดชุดที่ 2 อยู่ในชุดที่ 2 ผู้มีเวลาเร็วคนนที่3อย่ในชุดที่ 1 สลับไปเลื่อยๆ ชุด 3-2-1  ถ้ามี 4 ชุด หรือมากกว่า ใน 3 ชุดให้จัดเหมือนกับชุดที่ 3 โดยผู้ที่มีเวลาเร็วที่สุดให้ไปชุดที่ 4 ชุด 4-3-2-1 การกำหนดลู่ของการว่าย 50 เมตร ลู่หมายเลข 1 จะอย่ทางขวาของสระเมื่อยืนหันหน้าไปทางปลายสระ ผู้มีเวลาเร็วที่สุดจะอยู่กลางสระลู่ที่ 3 หรือ 4 คนที่มีเวลาลองลงไปให้อยู่ทาง มือของคนแรก คนที่มีเวลาลองลงไป อีกให้อยุ่ทาง มือของคนแรก สลับกันไปเลื่อยๆถ้าเวลาเท่ากันให้จับฉลากประวัติว่ายน้ำสากล
 • การเริ่มต้นแตกต่างกันดังนี้  ฟรีสไตล์ กบ และผีเสื้อ จะต้องเริ่มโดยการกระโดดพุ่งตัวออกจากแท่นกระโดดลงไปในน้ำ กรรเชียง และผลัดผสม จะต้องเริ่มจากในน้ำ การเริ่มต้นที่มีการ
 • ฟาวล์เกิดขึ้นจะต้องมีเสียงสัญญานการฟาวล์ และจะต้องปล่อยช๊อกฟาวล์ลงไปในน้ำด้วย
 • แบบของการว่ายมีหลายแบบคือ  การว่ายแบบฟรีสไตล์ คือ การว่ายแบบไดก็ได้ยกเว้นการว่ายแบบเดี่ยวผสม หรือผลัดผสมจะต้องว่ายนอกเหนือจากการว่ายแบบกรรเชียง กบ หรือ ผีเสื้อ การกลับตัวก็สามารถที่จะไช้ส่วนหนึ่งส่วนไดแตะขอบสระได้ การว่ายแบบกรรเชียง จะต้องงถีบตัวออกในลักษณะนอนหงาย ต้องว่ายในท่านอนหงายตลอดการแข่งขันบางส่วนของร่างกายต้องพ้นผิวน้ำตลอดการแข่งขัน ยกเว้นเวลากลับตัวจะจมน้ำไม่เกิน 15 เมตร เมื่อกลับตัวแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแตะผนังสระและเข้าเส้นชัยในท่านอนหงาย การว่ายแบบกบ จะต้องอยู่ในลักษณะคว่ำหน้า แขนทั้งสองข้างจะต้องเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน มือทั้งสองต้องพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันส่วนข้อสอกอยู่ไต้ผิวน้ำเมื่อดึงมือไปข้างหน้าพร้อมกันจะต้องอยู่ไต้ผิวน้ำ ขาทั้ง 2 ข้างต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน การเตะเท้า เตะไปด้านหลัง การกลับตัว การเข้าเส้นชัยต้องเตะด้วยมือทั้ง 2 ข้าง พร้อมกับการตึงแขน 1 ครั้ง และการเตะขา 1 ครั้ง จะต้องมีบางส่วนของศรีษะโผล่พ้นระดับให้เห็น ยกเว้นการกลับตัวให้ดำน้ำได้ 1 ครั้ง

นักฟุตบอล สารัช อยู่เย็น

เพราะการประสบความสำเร็จไม่ได้เรียกร้องจากการเป็นยอดมนุษย์ แท้จริงแล้วมันร้องเรียกความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น และวินัยที่สร้างได้จากคนธรรมดาที่มีฝัน แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเขาขาดครูชีวิตที่เรียกว่า กีฬา
ชีวิตประจำวันของนักกีฬาอาชีพอย่างสารัชไม่ต่างจากคนปกติทั่วไป เขามีช่วงเวลาสำหรับฝึกซ้อม ดูแลร่างกาย ผ่อนคลายจิตใจ และพักผ่อน วนเวียนเป็นรูทีนในทุกๆ วัน หากแต่สิ่งที่เขาวนเวียนทำซ้ำเป็นประจำเหล่านี้นี่แหละ ที่ช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่า วินัย ให้กับเขา และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพนี้ได้

สารัช อยู่เย็น มีชื่อเล่นว่า ตัง เป็นนักฟุตบอล สัญชาติไทย ซึ่งปัจจุบันได้ลงเล่นให้กับ สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในตำแหน่งกองกลาง

ข้อมูลส่วนตัว นักฟุตบอล สารัช อยู่เย็น

นักฟุตบอล สารัช อยู่เย็น
สารัช อยู่เย็น มีชื่อเล่นว่า ตัง เป็นนักฟุตบอล สัญชาติไทย ซึ่งปัจจุบันได้ลงเล่นให้กับ สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในตำแหน่งกองกลาง

ชื่อ นามสุกล : สารัช อยู่เย็น

ชื่อเล่น : ตัง

            เกิดวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

            สถานที่เกิด : จังหวัด สงขลา ประเทศไทย

            ส่วนสูง : 1.69 เมตร

            ปัจจุบันอยู่สโมสร : เมืองทอง ยูไนเต็ด หมายเลข 7

            ตำแหน่ง : กองกลาง

ประวัติ นักฟุตบอล สารัช อยู่เย็น

ด้านการศึกษาของ ตัง เริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงษ์ จังหวัดสมุทรปราการ และได้ย้ายไปเรียนที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในระดับชั้นประถมศึกษา จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา และศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ก่อนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในเรื่องของเส้นทางฟุตบอล สารัช อยู่เย็น ได้เริ่มต้นในตอนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ซึ่งช่วงใหล้ที่จะจบ สารัชได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และในช่วงที่เป็นเด็กเยาวชนของสโมสรเมืองทองนั้นได้ถูกคาดหวังจากทางสตาฟโค้ชว่าจะได้ เป็นกำลังหลักของสโมสรเมืองทองในภายภาคหน้าด้วยเหตุผลนี้ทำให้ทาง สโมสรเอสซี จีเมืองทอง ยูไนเต็ด ส่งตัวเจ้าตังไปเก็บประสบการณ์กับทีมต่างๆ อาทิเช่น ภูเก็ต เอฟซี และนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ในที่สุดเขาก็กลับมาเป็นตัวหลักให้สโมสรเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด ได้อย่างดีเยี่ยม

ปลายปี ค.ศ. 2014 ในการแข่งขันเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2014 สารัช อยู่เย็น ก็ร่วมเป็นหนึ่งในทีมชาติสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ โดยเขาเคยกล่าวไว้ว่า  “ จุดสูงสุดของการค้าแข้งของผมอยากจะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทย และสโมสรใหญ่ๆ ให้ได้นานที่สุดครับ สโมสรฟุตบอลต่างประเทศที่ชอบมากคือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผมมีไอดอลในการเล่นบอล คือ พอล สโคลส์ ซึ่งเขาเล่นอยู่ที่นั้น

แนวคิดของ นักฟุตบอล สารัช อยู่เย็น

นักฟุตบอล สารัช อยู่เย็น
สารัช อยู่เย็น มีชื่อเล่นว่า ตัง เป็นนักฟุตบอล สัญชาติไทย ซึ่งปัจจุบันได้ลงเล่นให้กับ สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในตำแหน่งกองกลาง

เพราะการประสบความสำเร็จไม่ได้เรียกร้องจากการเป็นยอดมนุษย์ แท้จริงแล้วมันร้องเรียกความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น และวินัยที่สร้างได้จากคนธรรมดาที่มีฝัน แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเขาขาดครูชีวิตที่เรียกว่า กีฬา

            ชีวิตประจำวันของนักกีฬาอาชีพอย่างสารัชไม่ต่างจากคนปกติทั่วไป เขามีช่วงเวลาสำหรับฝึกซ้อม ดูแลร่างกาย ผ่อนคลายจิตใจ และพักผ่อน วนเวียนเป็นรูทีนในทุกๆ วัน หากแต่สิ่งที่เขาวนเวียนทำซ้ำเป็นประจำเหล่านี้นี่แหละ ที่ช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่า วินัย ให้กับเขา และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพนี้ได้ บทสัมภาษณ์

08 : 30 นาฬิกา

ผมเป็นคนตื่นเช้า ช่วงเวลาประมาณ 8.30–9.00 น. ไม่ค่อยเกินไปจากนี้ หลังจากนั้นก็กินมื้อเช้า ปกติก็จะกินของจำพวกแป้ง คาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก อาหารเช้าถือว่าสำคัญมากที่สุดก็ว่าได้ เคยมีบางวันผมไม่ได้กินข้าวเช้า แล้วไปอัดกินตอนช่วงบ่ายเยอะๆ ทีนี้พอมาซ้อมแล้วมันรู้สึกมึนๆ คล้ายจะเป็นลม เพราะว่าเราไปงดอาหารเช้าไง ฉะนั้นต้องกินอาหารให้ตรงเวลา เพราะมันจะส่งผลต่อร่างกายตลอดทั้งวัน

 10 : 00 นาฬิกา

หลังทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว ปกติจะเป็นเวลาผ่อนคลายทั่วไป การผ่อนคลายก็ถือว่าสำคัญสำหรับนักกีฬาอาชีพมาก นักฟุตบอลระหว่างฤดูกาลจะเครียดพอสมควร เพราะมันมีการแข่งขันตลอดทุกสัปดาห์ แล้วอย่างทีมที่มีความคาดหวังในเรื่องผลงานตลอด ก็จะมีความกดดันทั้งจากแฟนบอล หรือผู้บริหารที่คาดหวังกับผลงานในสนามของเรา ซึ่งมันก็กลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้เราเครียดเหมือนกัน ฉะนั้น เวลาว่าง บางทีเราก็ต้องมีการรีแล็กซ์อย่างอื่นบ้าง ดังนั้นปกติเวลาแข่งเสร็จสโมสรก็จะมีการจัดสรรเวลาให้นักกีฬาหยุดพัก เพื่อให้ไปอยู่กับครอบครัวบ้าง ไปพักผ่อนสมองบ้าง 

อย่างผมจะชอบการรีแล็กซ์ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอย่างการเล่นเกมฟุตบอล เวลาเล่นเราไม่ได้เล่นเพื่อสนุกอย่างเดียว แต่เราจะพยายามลองปรับแท็กติคต่างๆ ในเกมเพื่อทดลองด้วย เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของเกมไปไกลแล้ว ในเกมสามารถปรับอะไรได้เยอะแยะ เราก็ลองเล่น ลองปรับแผนที่เราชอบ จำลองให้เข้ากับสถานการณ์จริงๆ ที่เราเคยลงสนาม หรือแม้แต่การดูคลิปฟุตบอลในยูทูบ ผมว่ามันมีหมดทุกอย่างแล้วนะ ทั้งเรื่องระบบการเล่นของทีม ของตัวผู้เล่น เขาตัดออกมาเป็นชอตๆ วิเคราะห์ละเอียดเลย มันก็ง่ายสำหรับนักฟุตบอล เราชื่นชอบใคร เราอยากศึกษาจากคนไหนที่เขาเล่นในตำแหน่งเดียวกัน เราก็เรียนรู้จากตรงนั้น มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง ทั้งมุมมองการเล่น จังหวะการเล่นของนักเตะดังๆ ดูแล้วคิดตาม หาแง่มุมนำมาปรับใช้กับเราให้ได้

 15 : 00 นาฬิกา

สารัชแนะนำ : เราสามารถพยายามด้วยตนเองได้เสมอ ยกตัวอย่างผมหรือนักฟุตบอลหลายๆ คน แต่ก่อนก็ไม่ได้มีโอกาสเหมือนทุกวันนี้ ทั้งในแง่การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต หรือชื่อเสียง เราก็ฝึกฝนด้วยตนเองมาเกือบทุกคน ผมว่าชีวิตนักฟุตบอลแทบทุกคนลำบากมาก่อน ไม่มีใครที่มีชื่อเสียงเงินทองมาแต่แรกอยู่แล้ว ทุกอย่างมันเริ่มจากความรักในกีฬา และก็การพยายามซ้อมอย่างหนัก พอซ้อมบ่อยๆ เราจะเริ่มเห็นจุดอ่อนของตัวเองชัดขึ้น แล้วมันจะทำให้เราสามารถปรับแก้ได้ ฝึกซ้อมเพิ่มได้ อีกอย่างคือการดูคลิปนักเตะเก่งๆ มันไม่ได้แปลว่าคุณจะเก่งขึ้นมาในทันที แต่มันอยู่ที่คนคนนั้นด้วยว่ามีทัศนคติกับอาชีพนี้หรือกับฟุตบอลอย่างไร คุณอยากขึ้นมาเล่นฟุตบอลระดับอาชีพ มันก็มีรายละเอียดมากมายว่าคุณจะทำยังไงให้ขึ้นมาอยู่ระดับนี้ได้ สิ่งเหล่านี้กีฬาจะเป็นคนสอนเราเอง

15 : 00 นาฬิกา

หลังจากพักผ่อน กินมื้อเที่ยงเสร็จแล้ว ปกติผมก็จะเดินทางมาสนาม เพื่อมานวดคลายกล้ามเนื้อก่อนลงซ้อม หลายคนอาจจะเข้าใจว่าพอถึงเวลาก็ลงซ้อมเลย แต่ความจริงก่อนซ้อม คุณต้องเตรียมพร้อมร่างกายด้วยการนวดคลายเสียก่อน อย่างผมเองก็เป็นคนชอบการนวดคลายกล้ามเนื้อ ถ้าวันไหนไม่ได้นวด เราจะรู้สึกได้ว่ามันอืด ร่างกายจะหนัก เพราะกล้ามเนื้อมันตึงอยู่ ก็ถือเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายให้กล้ามเนื้อมันยืดหยุ่นก่อนลงสนาม ที่สำคัญคือมันก็ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้

สารัชแนะนำ : ถึงแม้เราเป็นนักกีฬาอาชีพ แต่เราไม่สามารถข้ามรายละเอียดเล็กๆ พวกนี้ไปได้แม้แต่อย่างเดียว รายละเอียดของการเป็นนักกีฬาอาชีพมันเยอะมาก และคุณต้องใส่ใจ แม้กระทั่งการนวด การยืดกล้ามเนื้อ หรือการเล่นเวต แต่ก่อนผมเองก็ไม่ชอบการเล่นเวตนะ แต่พอมีบางช่วงที่เราบาดเจ็บ ก็เลยเห็นความสำคัญของมันที่ช่วยฟื้นฟูเรา

16 : 30 นาฬิกา

หลังจากนวดคลายกล้ามเนื้อเสร็จก็เป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดคือการลงสนามเพื่อฝึกซ้อม ปกติเราต้องซ้อมตามที่โค้ชวางรูปแบบการฝึกซ้อมไว้ โดยเฉพาะในช่วง pre-season เราจะซ้อมกันหนักมาก ต้องใช้ความอดทนมาก เพราะก่อนหน้านั้นเราปิดฤดูกาลไปเกือบสองเดือน แน่นอนว่าร่างกายมันก็หย่อนไปบ้าง ผมเองก็ต้องมาเรียกความฟิตก่อนเริ่มฤดูกาล ไม่งั้นร่างกายจะไม่ทันปรับตัว ผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญและตั้งใจกับการฝึกซ้อมค่อนข้างสูงในแต่ละวัน เพราะทุกรายละเอียดที่โค้ชสอนมันจะกลายเป็นประโยชน์สำหรับผมเวลาลงสนามอย่างมาก

18 : 00 นาฬิกา

หลังจากซ้อมเสร็จปกติเราก็จะต้องคลายกล้ามเนื้ออีกรอบ นอกจากการยืดเหยียดแล้ว เราก็จะไปแช่น้ำร้อนให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายประมาณครึ่งชั่วโมง เป็นการรีแล็กซ์กล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานระหว่างการฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือมันช่วยลดอาการตึง อาการปวด หรือบาดเจ็บได้

19 : 00 นาฬิกา

ในทุกวันเราต้องทานอาหารให้ครบทุกหมู่ อาหารเย็นก็ต้องทานเป็นปกติ แต่เราก็ต้องเลือกกินนิดหน่อย เมนูอะไรที่มีไขมันส่วนเกินหรือมีน้ำมันเยอะไป ก็ต้องพยายามเลี่ยง แต่ด้วยความที่ประเทศไทยเราเองอาจจะยังไม่ได้เข้มงวดในเรื่องโภชนาการเท่ากับนักฟุตบอลในประเทศอื่นๆ ดังนั้นบางทีเราก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทานของมัน แต่นั่นก็ทำให้เราต้องวางแผนการกินของตัวเองให้ดีเลย เพราะทุกอย่างที่เข้าปากเราไปล้วนส่งผลต่อสภาพร่างกายของเราทั้งสิ้น

23 : 00 นาฬิกา

ช่วงเวลาเข้านอนประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มถือว่าเป็นช่วงเวลาปกติพอดีสำหรับผม แล้วก็หลับยาวไปตื่นอีกทีประมาณ 8-9 โมง มันตื่นอัตโนมัติเลยนะ ก็ถือว่าได้นอนหลับเพียงพอ 9-10 ชั่วโมงเลย สำหรับนักกีฬาอาชีพ การจัดสรรเวลานอนหลับให้ดีเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งถ้านอนดึกเกินไปผมจะรู้ตัวเลยว่าตื่นมาแล้วสมองจะตื้อๆ มันจะมึนๆ แล้วผมเป็นคนที่ไม่นอนกลางวันอยู่แล้ว มันก็จะรู้สึกไม่สดชื่น และแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ ตลอดทั้งวันของผมไปเลย ที่สำคัญมันจะส่งผลกระทบไปถึงช่วงเวลาการซ้อมด้วย

สารัชแนะนำ : แต่ก่อนช่วงผมอายุ 19-20 ก็เคยเที่ยวกลางคืนประจำนะ แต่พอวันหนึ่งเราจะรู้ตัวเอง ถ้าเรามีเป้าหมายในการเป็นนักกีฬาอาชีพเราต้องตัดให้ได้ เพราะถ้าเราไปทุกวันมันก็ส่งผลให้เรานอนดึกทุกวัน แล้วเราต้องตื่นมาซ้อม ต้องใช้ร่างกายมากกว่าคนอื่นสองเท่า แต่ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ามาก ซึ่งมันเป็นสิ่งที่นักกีฬาอาชีพควรแลกมาด้วย

การเป็นนักกีฬาอาชีพให้บทเรียนอะไรในชีวิตคุณบ้าง

ในแง่ชีวิต กีฬาสอนให้ผมมีวินัยมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการตรงต่อเวลา สำคัญมาก เพราะว่าพอมาเล่นระดับสูงแล้ว แต่ละสโมสรก็จะมีกฎของเขา ถ้าคุณมาสายโดนปรับเงินนะ ที่สำคัญกีฬาสอนผมในแง่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะเรื่องการดูแลซึ่งกันและกัน เพราะเราอยู่กันเป็นทีม บางครั้งมันไม่ใช่วันที่ดีของทีม ฟอร์มไม่ได้อย่างที่ใจต้องการ ผลการแข่งขันแพ้ เราก็ต้องคอยซัพพอร์ตกันในทีม ไม่ว่าจะเป็นโค้ช นักกีฬา สตาฟฟ์ หรือหมอนวด เราต้องคอยพยุงกันขึ้นไป ให้ทีมกลับไปสู่มาตรฐาน นี่คือสิ่งสำคัญของคำว่าทีม

คิดอย่างไรกับคำว่า กีฬาคือครูชีวิต

กีฬาเป็นครูชีวิตที่สอนให้ผมรู้จักแพ้ชนะ รู้จักให้อภัย กีฬาสอนความพยายามกับผม สอนให้เรามีเป้าหมาย สมมติเรามีเป้าหมายจะเป็นแชมป์ก็ทำให้เราได้ย้อนมาวิเคราะห์ตัวเองว่าต้องแก้ตรงไหน เพิ่มเติมตรงไหน เพื่อจะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ แล้วก็เรื่องความอดทน การที่เรามาอยู่จุดนี้ มันเป็นที่คาดหวังของคนอื่นอยู่แล้ว เราต้องรับแรงกดดันจากตรงนั้นให้ได้ กีฬาก็เลยเป็นการฝึกอย่างหนึ่งว่าจิตใจเราแข็งแกร่งขนาดไหน เราอยู่ระดับไหน เราอดทนต่อคำวิจารณ์ได้หรือเปล่า กีฬาสอนให้ผมมีสมาธิ เพราะฟุตบอลเล่นกัน 90 นาที การเล่นในระดับอาชีพสมาธิในเกมเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเราขาดสมาธิแล้วไปโฟกัสอย่างอื่นนิดเดียวคือพลาดเลย

 Asiawin 99 คาสิโนออนไลน์ หวังว่าข้อมูลข้างต้นที่ได้รวบรวมมา จะช่วยให้ท่านรู้จัก และรู้แนวคิดของเฃา หากท่านใดที่ชื่นชอบ หรืออยากลองเล่น สามารถวางเดิมพันได้ที่การพนันกีฬา และยังมีอย่างอื่นให้เลือกอีกมากมาย

Asiawin 99 คาสิโนออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่มีครบทุกการเดิมพัน ไม่ว่าจะ บาคาร่า ยิงปลา และอื่นๆ อีกมากมาย และยังมาพร้อมกับระบบฝาก / ถอนอัตโนมัติ รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย มีการเงินที่มั่นคง พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง สนใจท่านสามารถสมัคสมาชิกฟรี กับ ASiawin 99 ได้ที่นี้ https://asiawin99.org/ 

เลือกเล่นบาคาร่าที่เว็บไหนดี

เลือกเล่นบาคาร่าที่เว็บไหนดี ท่านสามารถเข้ามาที่ www.asiawin99.org ได้เลยค

เว็บ asiawin99 เป็นเว็บที่มั่นคง และเชื้อถือได้ เราบริการท่านที่สนใจเล่น บาคาร่า

สล็อต ไฮโล  เกมส์อีกมากมาย เว็บเรามีให้เลือกเล่นหลายค่ายเลยทีเดียว เราอยากแนะนำลูกค้าทุกท่าน ได้ลองมาร่วมสนุกที่เว็บเรา แล้วเว็บมีโปรดีๆให้ทุกท่านได้เลือดตามใจชอบ

แบบจัดหนักจัดเต็มเลยที่เดียว เลือกเล่นบาคาร่าที่เว็บไหนดี

เล่นคาสีโนออนไลน์ที่ไหนดี ลองเขามาที่เว็ยเราค่ะ แล้วคุณจะรู้ว่าประทับใจมาก

ชึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เล่นบาคาร่า ที่ได้เงินมาไม่ยาก จุดที่เค่นนั่นคือ ฝากถอนได้รวจเร็วทันใจ

ประกอบด้วยเว็บเราเปิดบริการมานาน และมั่นคง ที่พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมง

เลือกเล่นบาคาร่าที่เว็บไหนดี เมื่อลูกค้าได้เดิมพีนกับเราแล้ว ปลอดภัยที่สุด

Asiawin99 เอาใจผู้เล่นแบบนี้สุดๆ สำหรับSA gaming เป็บเว็บบาคาร่าที่

ได้ความนิยมที่ให้คนเล่นง่าย  และลูกค้าสามารถที่สร้างกำไรได้ อย่างรวจเร็ว สามารถทำให้หนักเดิมพันรวยได้ง่ายมาก และยังมีเกมส์ให้เลือกเล่น อีกหลายค่ายไกด้วยกัน เช่น สล็อต ยิงปลา ไฮโล  รูเล็ต ไพ่บาคาร่า  หวย มวย  ไก่ชน  และเว็บเราสามารถให้ลูกค้า สมัครสมชิก

โดยตัวเองได้เลยค่ะ เราจึงแนะนำให้ลูกค้าได้ เข้าสัมผัสกับเว็บโดยต้นเอง และคุณจะรู้ว่ามันสนุกมากขนาดไหน

SEXY BACCRAT คาสีโนที่ใครๆ ก็อยากลองเข้ามาสัมผัสกันทั้งนั่น นอกจากมีระบบการเล่นที่ง่ายแล้ว ยังมีการเดิมพันได้หลยรูปแบบอีกด้วย มีระบบการเล่นผ่านมือถือ และคอมผิวเตอร์ ชึ่งคนหลายๆคนที่นิยมเล่นผ่านมือถือกัน อย่างมาก คุณเล่นเกมจนกลายเป็นชีวิตที่เพลิน

แล้วก็จะไม่พลาดที่จะเดิมพันกับเว็บนี้เลยทีเดียว เลือกเล่นบาคาร่าที่เว็บไหนดี

ALLBET เป็นเว็บที่เล่นบาคาร่าที่ง่าย ไม่มีวันที่จะเบื่อด้วย และเป็อีก1เว็บที่หลายคนให้ความใว้ใจ ในการวางเดิมพันด้วย เกมส์บาคาร่ากับเว็บเราเป็นจำนวนมาก เพราะว่าเราบริการเร็วทันใจ จ่ายเงินใว เว็บเราไม่มีประวัติที่เสีย ฉนั่นลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยที่จะวางเดิมพัน

DREAM GAMENG ที่ให้ท่านร่วมสนุก กับการพนันและประทับใจ แล้วทำให้คุณจะพบแค่เว็บนี้เว็บเท่านั่น มีลูกค้าที่ให้ความใววางใจอย่างมากที่สุด ได้เล่นเกมส์บาคาร่า แบบง่ายสุด

แล้วมีการเดิมพันหลายรูปแบบนเลยทีเดียว มีการถ่ายทอดสด จากคาสีโนจริง ลูกค้าสามารถเล่นผ่านมือถือได้ อย่างสบาย อยู่ที่บ้านก็สามารถเล่นได้เช่นกัน โดยลูกค้าไม่ต้องสียเวลามาเล่นที่ คาสีโน ลุกค้าไม่ต้องดาวโหลดแอพเลย เรามีลิงค์ที่จะให้ ลูกค้ากดเข้าเล่นอย่างง่ายได้

แล้วเราก็ยังมีแจกสูตรวิธีรการเล่นบาคาร่าด้วย ฉนั่นอย่าพลาดที่จะเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะค่ะ

Asiawin99 เป็นเว็บที่ดังและให้ความมั่นคงยาวนาน เรื่องของการเข้าเล่น คาสีโน และแทงบอล แล้วเว็บเรามีการเปิดให้เล่นได้หลายค่าย เช่น คาสีโนสด คาสีโนออนไลน์ กีฬาออนไลน์

เกมส์อื่นอีกมากมาย

Asiawin99 สามารถให้ลูกค้าเข้ามาสมัคร สมาชิกเองได้ โดยกดเข้ามาที่asiawin

ก็จะเห็นให้ใส่ข้อมูลการสมัครสมาชิกที่นี้เลย

WM CASINO บริการให้เล่นบาคาร่าหลายรูปแบบ และมีอัตราจ่ายเงินสูง หนักเดิมพัน ส่วนมากก็จะเข้ามาที่เว็บนี้ กันเป็นจำนวนมากชึ่งใตรๆก็ถามว่า เล่นบาคาร่าที่ไหนดี เราแนะนำให้คุณมาที่นี้ ที่เดียวรับรองเว็บเราจะนำคุณไปสู่วงการออนไลน์ได้ อย่างมั่นใจ เราใสใจคุแบบสุดๆ

LUCKY STRAEAK จะนำทุกท่านไปสนุกกับ การเล่นบาคาร่าด้วยระบบออโต้ ที่สามารถทำให้คุณได้สัมผัสการเล่น บาคาร่าแบบที่คุณไม่เคยรู่เมื่อก่อน และมีประสบการใหม่ๆที่แปลก

และทำให้คุณเร้าใจได้กว่าเดิมอีก  แถมยังมีเกมส์คาสีโนที่ให้คุณเลือกเล่น หลายๆโต้ะ

แล้วคุณสามารถเล่นได้บนมือถือ โดยไม้องโหลดแอพให้ยุ่งยาก เรารับรองได้เลยว่าคุณต้องชอ

มือใหม่หัดล่นบาคาร่า

สำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นบาคาร่า ที่รู่จักกันแล้ว ไพ่บาคาร่าถือว่าเป็น้กมส์อันดับ1ของการพนัน

วงการบาคาร่าเป็นที่นิยมมาก และเป็นการเสี่ยงโชค ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือหนักเล่นมานานแล้ว เกมส์เพราะว่าไพ่บาคาร่า ชนิดนี้สามารถ ที่จะช่างยให้คุณสร้างรายได้ทุกว้น  ให้กันผู้ที่เข้ามาเล่น หรือเสี่ยงโชคกับเกมส์นี้ คนที่เล่นคาสีโน ต่างคนก็อยากที่จะเข้ามาเสี่ยงโชค กับเกมส์นี้ทั้งนั่น เกมส์บาคาร่า เป็นเกมสืที่เข้าใจง่าย และสามารถรู้กติกาการเล่น และยุ่งยากหรือซับซ้อน

สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่น ก็สามรถเข้าใจง่ายเช่นกัน และกติกาการเล่น บาคาร่า ก็จะคลายๆ

กับไพ่ ป็อกเด้งบ้านเรานั่นอง ผู้เล่นสามารถเลือกเดิมพัน ฝั่งผู้เล่น หรือ  ผู้ที่ได้ 9 แต้ม หรือใกล้9แต้ม ถือเป็นผู้ชนะทันที บาคาร่า จะแจกไพ่ ให้ฝ่ายละ2ใบ และไม่เกิน3ใบ

กติกาของไพ่บาคาร่า เลือกเล่นบาคาร่าที่เว็บไหนดี

สิ่งแรกที่หนักเดิมพันทั้งหลายต้อง เรียนรู้ก่อนเข้าเล่นนั่นเอง ชึ่งจำเป็นต้องรู้ ก่อนที่จะเดิมพัน

สำหรับกติกา การแจกไพ่บาคาร่า ดิลเลอร์ หรือพนันงานแจกไพ่ ให้ฝั่งละ 2ใบ  แต่ไม่สาม

รวมเป็น4ใบ โดยใบที่1และใบที่3จะแจกให้กับฝั่งผู้เล่น  ส่วนใบที่2และใบที่จะแจกให้ ฝั่งเจ้ามือ วิธีการแจกไพ่ เป็นลักษณะของการหงายไพ่ขึ้น 

กติกาที่เกี๋ยวกับ ความหมายหงายไพ่   ไพ่A=1แต้ม .ไพ่2= 2 แต้ม  ไพ่3=3แต้ม  ไพ่4=4แต้ม ไพ่5=5แต้ม  ไพ่6=6แต้ม ไพ่7=7แต้ม  ไพ่8=8แต้ม  ไพ่9=9แต้ม ไพ่10=0แต้ม

ไพ่ K Q J=0แต้ม

กติกาที่นับแต้มไพ่ การนับไพ่บาคาร่า เราจะนับไพ่ทั้งสองมาบวกกัน แล้วแต้มของไพ่คือผลรวม

และไพ่ตัวหลังที่นำมาบวก กัน อย่างเช่น9  กับ8 ผลของไพ่คือ รวมเป็น 7แต้ม นั่นเองค่ะ

แจกสูตรเล่นบาคาร่า

สำหรับคนที่ชอบเล่นเกม บาคาร่าออนไลน์ โดยส่วนมากแล้วเล่นบนเว็บไซต์ ออนไลน์คาสีโน

บาคาร่าเป็นเกมที่คนเล่นส่วนใหญ่ นิยมกันอย่างมากที่สุดจริงๆ  หลายคนเคยเห็นสูตร หรือเทคนิคการเล่นต่างๆที่ได้ เผยแพร้บนเว็บไซต์ มากมายแล้วเทคนิคการเล่น คาสีโนต่างๆอย่างเช่นเว็บ asiawin99.org    เรานั่นเอง ที่ เผยสูตนบาคาร่า ที่สามารถให้หลายๆท่าน ได้ทำกำไรวันละ 500-1000บาท ได้ทุกวัน เราแจกฟรีเป็นวิทยาทาน ให้กับผู้เล่นรุ่นใหม่ และคนที่เล่นมานานเช่นกัน ถึงอย่างไร เราเชื้อว่าหลายท่าน ก็ยังตามหาเคล็ดลับ ของการเอาชนะบาคาร่า ให้มากขึ้นอยู่เหมือนกัน ชึ่งวันนี้เราจึงนำเคล็ดลับที่เซี่ยนหลายๆคนอาจจะไม่ยาอกบอกคุณนั่นเอง

ถ้าอยากเป็นผู้ชนะ ต้องรู้จังหวะได้ หรือเสีย

 ในขั่นตอนที่เล่นเกมส์ต่างๆ เฉพาะเกมส์ บาคารา เราต้องอ่านจังหวะเสียให้ออก ถ้าหากว่าได้ติดกันหลายตาแล้ว แนะนำให้คุณเล่นต่อไปเรื่อยๆ ถ้าเราเล่นเสียติดต่อกัน ประมาณสอมตาแล้ว  คุณควรเลิกพักก่อน ชึ่งนี้คือการอ่านจังหวะการเล่นไพ่ วิธีการอ่านจังหวะไพ่ที่เสีย คือการเล่นเสียติดกันหลายตานั่นเอง แล้วก็ขอนไพ่จนมั่วและยากที่ดาดเดา ละนี้ก็คือจังหวะเสีย เราควรเลิกทันทีหรือท่าน สามารถย้ายไปเล่นโต้ะอื่นได้เลยค่ะ

ระบบมาติงเจล หรือ การแทงทบ

การที่เอาชนะบาคาร่า ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณมีโอกาสที่จะชนะ เพียงแค่ 50-50 ชึ่งคุณสามารถ เอาชนะมันได้นั่นคือ วิธีการเดินเงินแบบง่าย เราเรียกกัยว่าการแทงทบนั่นเอง คือว่าราเสียไปเท่าไร แนะนำให้คุณแทงให้มากขึ้น 1เท่า อย่างเช่นคุณเสียไป 100 แนะนำให้คุณวางเดิมพันไป 200 ถ้าหากว่าคุณเล่นเสียอีก ให้วางเดิมพัน ไปเรี่ยอยๆ อย่าไรเราก็ต้องได้สักครั้ง แต่เราก็ต้องใช้ทุนเยอะพอสมควร อาจะไม่เหมาะกันผู่เล่นที่มีทุนรน้อยสักเท่าไร่ อาสัยอยู่ที่ผู้เล่นที่สูงไป

แต่รู่ปแบบที่ใช้ การเดินเงินนี้ต้องชั่วโมงบิลสูง แล้วก็ต้องรู้จักการเอาชนะรางวัลก้อนโตด้วย

ในการเล่นระบบแทงทบนี้  คุณต้องยอมเสียเงินเล็กๆน้อยๆ ในระหวางที่รอเวลาทำไม่สำเร็จ

ชึ่งอาจจะทำให้คนหัดเล่นใหม่ๆที่ถอดใจง่าย และการที่มาสเตอร์ หรือเป็นเทพในใช้ระบบนี้

ขอแนะนำคุณให้ศึกษาเพิ่มที่ท กลยุทธ์มาร์ติงเกลล์  

ดูวิธีการขอนไพ่ เพื่อที่เอาชนะบาคาร่า

โดยที่หบักๆแล้ว การขอนไพ่จากเกม บาคาร่าก็มีอยู่ สองแบบอย่างได้แก่ไพ่มังกร  นั่นก็คือการที่ออกผู้ชนะติดๆกัน อย่างเช่น ตาแรกออกผู้เล่น   ตาที่สอง ออกผู้เล่นอีก  ตาที่สามออก ผ๔เล่นอีก  แล้วตาที่สี ก็มีโอกาสที่จะออก ผู้เล่นช้ำอีกก็ว่าได้ และก็การขอนไพ่อีกอย่าง กคือ ไพ่ปิงปองนั่นเอง นั่นเรียกว่ารูปแบบไพ่ปิงปองนั่นเอง ตาต่อไปก็มรโอกาสที่ออก สลับกันไปมาเรื่อยๆเช่นเดิม

สำหรับท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิก เล่นไพ่ บาคาร่า สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้เลยที่

www.Asiawin99 เรามีฟรีโบนัสให้ลูกค้าทุกท่าน 100% ท่านสามารถเข้ามาที่เว็บเราได้เลย

เพียงแค่กดที่นี้ หรือแอดไลน์ที่ asiawin99 หรือสามารถทักแชทสดได้เลยทีเดียว

นักฟุตบอล ชาริล ชับปุยส์

ชับปุยส์เคยเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชุดที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่ประเทศไนจีเรีย ใน พ.ศ. 2552 ก่อนมาเล่นให้ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี โดยเป็นหนึ่งในนักเตะชุดที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ 2013 ที่ประเทศพม่า และคว้าอันดับ 4 ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2014 ที่ประเทศเกาหลีใต้ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นในทีมชาติไทยชุดใหญ่ในชุดที่คว้าแชมป์ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2014

นักฟุตบอล ชาริล ชับปุยส์   ชาริล ชัปปุยส์ หรือ ชื่อตามบัตรประชาชนว่า ชาริล ยานนิส ชาปุย ภาษาอังกฤษ Charyl Yannis Chappuis เป็นนักฟุตบอลลูกครึ่ง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ประเทศไทย ปัจจุบันเล่นตำแหน่ง กองกลาง  ให้กับการท่าเรือในไทยลีก

ชับปุยส์เคยเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชุดที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่ประเทศไนจีเรีย ใน พ.ศ. 2552 ก่อนมาเล่นให้ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี โดยเป็นหนึ่งในนักเตะชุดที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ 2013 ที่ประเทศพม่า และคว้าอันดับ 4 ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2014 ที่ประเทศเกาหลีใต้ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นในทีมชาติไทยชุดใหญ่ในชุดที่คว้าแชมป์ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2014

ประวัติ นักฟุตบอล ชาริล ชับปุยส์

ชาริล ชับปุยส์
ชาริล ชัปปุยส์ หรือ ชื่อตามบัตรประชาชนว่า ชาริล ยานนิส ชาปุย ภาษาอังกฤษ Charyl Yannis Chappuis เป็นนักฟุตบอลลูกครึ่ง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ประเทศไทย ปัจจุบันเล่นตำแหน่ง กองกลาง ให้กับการท่าเรือในไทยลีก

            ชื่อ นามสกุล : ชาริล ยานนิส ชาปุย

            เกิดวันที่ : เกิดวัน ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2535

            สถานที่เกิด : โคลเทิน เมืองบือลัค รัฐซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

            ส่วนสูง : 1.77 เมตร

            ปัจจุบันเล่นสโมสร : การท่าเรือ หมายเลข 17

            ตำแหน่ง : กลองกลาง

            ชาริล เกิดวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2535 ที่เมืองโคลเทิน  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นบุตรคนเดียวของดาเนียล ชัปปุยส์ ชาวสวิส และไพลิน ชัปปุยส์ ชาวไทย โดยมีพี่สาวต่างมารดา 1 คนชื่อซาบีนา

ชาริล จบการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนกีฬาในเมืองโคลเทิน โดยเริ่มต้นหัดเล่นฟุตบอลกับบิดาแต่เด็ก จนเมื่ออายุได้ 7 ขวบมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลระดับเยาวชนให้กับสโมสรโคลเทินที่สวิตเซอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2542 จากนั้น 1 ปี ก็ย้ายมาอยู่สโมสรเอสซี ยังเฟลโลวส์ยูเวนตุส ต่อมาใน พ.ศ. 2546 ชาริล ชัปปุยส์ย้ายมาอยู่ทีมชุดเยาวชนของสโมสรกราสฮอปเปอร์ ซูริก ในสวิสซูเปอร์ลีก

การเล่นฟุตบอลอาชีพ นักฟุตบอล ชาริล ชับปุยส์

กราสฮอปเปอร์ ซูริก 2

ในขณะเป็นนักเตะชุดเยาวชนของกราสฮอปเปอร์ ซูริก ชาริล ชัปปุยส์ ได้มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมกราสฮอปเปอร์ ซูริก 2 ซึ่งเป็นทีมสำรองที่ลงแข่งในระดับลีกาคลาสสิก หรือดิวิชัน 4 ของสวิตเซอร์แลนด์ ในฤดูกาล 2552 – 2553 โดยในฤดูกาลนั้นชาริลเคยมีชื่อเป็นตัวสำรองของทีมกราสฮอปเปอร์ ซูริกชุดใหญ่หลายนัดในการแข่งขันระดับซุปเปอร์ลีก ซึ่งเป็นลีกสูงสุด แต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนาม

ชาริล ลงเล่นให้กราสฮอปเปอร์ ซูริก 2 ในระดับลีกาคลาสสิก กลุ่มที่ 2 โดยลงเล่นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ในนัดที่เปิดบ้านถล่มสโมสรเอสเฟา ชัฟเฮาเซิน ไป 6-1 

ปีต่อมาชาริล ชัปปุยส์ถูกส่งมาเล่นให้กับทีมสำรองในระดับดิวิชั่น 4 อีกครั้งในฤดูกาล 2553-2554 อย่างไรก็ตามชาริล ชัปปุยส์ มีโอกาสลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ของกราสฮอปเปอร์ 1 นัด ในฟุตบอลถ้วยสวิส คัพ รอบแรก เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 ในนัดที่ไปเยือนสโมสร แบร์โรช กอร์กีเย

โลการ์โน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ชาริลย้ายไปเล่นให้กับสโมสรโลการ์โน ในระดับแชลเลนจ์ ลีก หรือดิวิชั่น 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยสัญญายืมตัว ภายใต้การคุมทีมของดาวิเด โมรันดี และลงสนามให้โลการ์โน นัดแรกในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ในแชลเลนจ์ลีกที่ต้องออกไปเยือนสโมสรโวห์เลน ที่สนามนีเดอร์แมทเทน โดยชาริลถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้าย

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ชาริล ชัปปุยส์ ยิงประตูแรกในลีกให้กับโลการ์โนได้ในนัดที่บุกไปชนะสโมสรเอฟซี วิล 2-1 ที่สนามแบร์กฮอลซ์  เมื่อจบฤดูกาล สโมรโลการ์โนได้อันดับที่ 9 โดยชาริล ชัปปุยส์ลงสนาม 28 นัด ในแชลเลนจ์ลีก 26 นัด สวิสคัพ 2 นัด ยิงในลีก 2 ประตู

เอฟซี ลูกาโน

ชาริล ชัปปุยส์ ย้ายทีมในรูปแบบยืมตัวอีกครั้ง โดยย้ายมาร่วมทีมเอฟซี ลูกาโน ในแชลเลนจ์ลีก ฤดูกาล 2555 – 2556 เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยลงเล่นภายใต้การคุมทีมของไรมอนโด ปอนเต

ชาริลลงสนามนัดแรกให้เอฟซี ลูกาโนในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยเปิดบ้านชนะเอฟซี วิล 3 – 1 ที่สนามคอร์นาเรโด และเป็นกำลังสำคัญในช่วงครึ่งฤดูกาลแรก โดยเมื่อหมดสัญญายืมตัวในเดือนธันวาคม จึงเดินทางกลับสโมสรกราสฮอปเปอร์ ตลอดการยืมตัวชาริลสนามให้เอฟซี ลูกาโน 17 นัด ในแชลเลนจ์ลีก 16 นัด สวิสคัพ 1 นัด

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ชาริล ชัปปุยส์ ย้ายมาเล่นฟุตบอลในประเทศไทยกับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของอรรถพล บุษปาคม ด้วยสัญญา 2 ปี และลงสนามให้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดนัดแรกเป็นตัวจริงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ ที่พบกับบริสเบน โรอา ประเทศออสเตรเลีย ที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียม

ต่อมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ชาริล ชับปุยส์ลงเล่นรายการฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภท ก. 2556 หรือ โค้ก แชริตี้ คัพ 2013 ที่พบกับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่สนามศุภชลาศัย โดยที่บุรีรัมย์เอาชนะไปได้ 2-0 และคว้าแชมป์ถ้วย ก.ไปครอง

การลงเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกครั้งแรกของชาริล ชัปปุยส์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในนัดที่บุรีรัมย์ฯ เปิดสนามนิวไอโมบาย สเตเดี้ยม พบกับสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี นัดนั้น เขาปั่นลูกเตะมุมโค้งเข้าประตูไปอย่างสวยงาม

ต่อมาในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 ชาริล ได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าจากเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่มที่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบกับสโมสรเจียงซู เสิ่นตี้ ประเทศจีน โดยชาริล ยิงประตูให้ทีมขึ้นนำ 2-0 ชาริลวิ่งแสดงความดีใจไปบริเวณมุมธงพร้อมกระโดดแบบสุดตัว แต่จังหวะลงขาขวาที่รับน้ำหนักกลับเสียหลักจนหัวเข่าบิดอย่างน่าหวาดเสียว ทำให้ไม่สามารถเล่นต่อได้ และต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บ 3 เดือน เขากลับมาลงสนามได้อีกครั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยโตโยต้า ลีกคัพ 2556 รอบ 8 ทีมสุดท้าย นัดแรก ที่พบกับสโมสรอุดรธานี เอฟซี โดยชาริลถูกส่งลงมาในครึ่งหลังและเป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมชนะ 1 – 0 โดยประตูดังกล่าวเป็นการยิงประตูในการแข่งขันถ้วยลีกคัพ ประตูแรกของชาริลอีกด้วย 

จากนั้นชาริลกลับมาลงสนามในไทยพรีเมียร์ลีก เลก 2 ในวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ต้องออกไปเยือนสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี โดยถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลัง

เมื่อจบฤดูกาล 2556 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการคว้าถึง 4 แชมป์ในฤดูกาลเดียว ได้แก่ แชมป์ถ้วย ก., แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก, แชมป์โตโยต้า ลีกคัพ และแชมป์ไทยคม เอฟเอคัพ และชาริลมีส่วนร่วมในทุกรายการ โดยเขาลงสนามในฤดูกาลนี้รวม 28 นัด ไทยพรีเมียร์ลีก 16 นัด , เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 6 นัด , ไทยคม เอฟเอคัพ 2 นัด , โตโยต้า ลีกคัพ 2 นัด, ถ้วย ก.และเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ รายการละ 1 นัด ยิงได้ทั้งหมด 4 ประตู ไทยพรีเมียร์ลีก 2 ประตู , โตโยต้า ลีกคัพ 1 ประตู และเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 1 ประตู

ฤดูกาลต่อมาชาริล เริ่มต้นกับสโมสรด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภท ก. 2557 โดยชนะสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด 1 – 0 ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่ 2 ของเขา แต่หลังจากนั้นเมื่อการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีก 2557 เริ่มต้นขึ้นเขากลับประสบปัญหาฟอร์มตก โดยในช่วงแรกเขายังรักษาตำแหน่งตัวจริงในทีมไว้ได้แต่มักถูกเปลี่ยนตัวออกและเล่นไม่เต็มเวลา จนกลางเดือนเมษายน สโมสรเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนเป็น โบซิดาร์ บันโดวิช โค้ชชาวเซอร์เบีย ชาริลก็หลุดเป็นตัวสำรองของทีมและถูกเปลี่ยนตัวลงมาเล่นในช่วงก่อนหมดเวลาเป็นบางนัด

เดือน มิถุนายน บุรีรัมย์ฯ เปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนอีกครั้ง โดยแต่งตั้ง อเล็กซานเดอร์ กามา เข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่ และชาริล ชัปปุยส์ ที่เป็นตัวสำรองก็ถูกส่งตัวไปให้สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซียืมใช้งานจนจบฤดูกาล เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ

โดยในเลกที่ 1 ของฤดูกาล 2014 นี้ ชาริลลงสนามให้บุรีรัมย์ทั้งหมด 19 นัด โดยเป็นการลงเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกเพียง 12 นัด โตโยต้า ลีกคัพ และถ้วย ก. รายการละ 1 นัด แต่ก็ยังได้ลงสนามในการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม ถึง 5 นัดด้วยกัน

สุพรรณบุรี เอฟซี

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ช่วงเลกที่ 2 ของไทยพรีเมียร์ลีก สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซียืมตัวชาริล มาเล่นจนจบฤดูกาล ภายใต้การคุมทีมของเวลิซาร์ เอมิลอฟ โปปอฟ โค้ชชาวบัลแกเรีย โดยชาริล ย้ายมาเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ และได้เสื้อหมายเลข 40

ชาริล ชัปปุยส์ลงเล่นให้สุพรรณบุรี เอฟซีนัดแรกวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่พบกับสโมสรบีอีซี เทโรศาสนา และมาทำประตูแรกให้กับสุพรรณบุรี เอฟซี ได้จากลูกโหม่ง ในวันที่ 26 กรกฎาคม ที่พบสโมสรฟุตบอลสิงห์ท่าเรือ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และมายิงในไทยพรีเมียร์ลีกได้อีก 1 ประตู ในนัดที่พบกับสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด ที่สนามกีฬากองทัพบก

การเล่นที่สุพรรณบุรี เอฟซี ชาริล เป็นผู้เล่นคนสำคัญและกลับมาทำผลงานได้อย่างดีอีกครั้ง จนสามารถยึดตำแหน่งในแดนกลางของทีมได้ และเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง โค้ชทีมชาติไทย ได้เรียกเขาติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ไปแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2014 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งไทยได้อันดับ 4 และก้าวขึ้นมาติดชุดใหญ่ในปลายปีซึ่งสามารถคว้าแชมป์ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2014 มาครองได้สำเร็จ

ชาริลลงสนามในเลกที่ 2 ให้สุพรรณบุรีทั้งหมด 20 นัด ไทยพรีเมียร์ลีก 17 นัด และไทยคม เอฟเอคัพ 3 นัด ยิงในลีกได้ 2 ประตู และสโมสรจบฤดูกาล 2557 ด้วยอันดับ 6 ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของสโมสร และเข้าถึงรอบรองชนะเลิศถ้วยไทยคม เอฟเอคัพ ได้เป็นครั้งแรก โดยชาริลได้เซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมสุพรรณบุรี เอฟซีอย่างถาวรเมื่อจบฤดูกาล

ฤดูกาล 2558 ชาริล ได้เปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์ 10

ชาริล ชับปุยส์
ชาริล ชัปปุยส์ หรือ ชื่อตามบัตรประชาชนว่า ชาริล ยานนิส ชาปุย ภาษาอังกฤษ Charyl Yannis Chappuis เป็นนักฟุตบอลลูกครึ่ง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ประเทศไทย ปัจจุบันเล่นตำแหน่ง กองกลาง ให้กับการท่าเรือในไทยลีก

รางวัล นักฟุตบอล ชาริล ชับปุยส์

ทีมชาติ สวิตเซอร์แลนด์

 • แชมป์ฟุตบอลโลกเยาวชน อายุไม่เกิน 17 ปี 2009

ทีมชาติไทย

 • แชมป์ซีเกมส์ 2013
 • เอเซียนเกมส์ 2014 อันดับ ที่ 4
 • แชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2014 , 2016

เมืองทอง ยูไนเต็ด

 • โตโยต้า ลีกคัพ
 • แม่โขงคลับแชมป์เปียนชิพ

บรุรัมย์ ยูไนเต็ด

 • ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน
 • ไทยพรีเมียร์ลีก
 • ไทยคม อฟเอคัพ

Asiawin 99 คาสิโนออนไลน์ หวังว่าข้อมูลข้างต้นที่ได้รวบรวมมา จะช่วยให้ท่านรู้จัก และรู้แนวคิดของเฃา หากท่านใดที่ชื่นชอบ หรืออยากลองเล่น สามารถวางเดิมพันได้ที่การพนันกีฬา และยังมีอย่างอื่นให้เลือกอีกมากมาย

Asiawin 99 คาสิโนออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่มีครบทุกการเดิมพัน ไม่ว่าจะ บาคาร่า ยิงปลา และอื่นๆ อีกมากมาย และยังมาพร้อมกับระบบฝาก / ถอนอัตโนมัติ รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย มีการเงินที่มั่นคง พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง สนใจท่านสามารถสมัคสมาชิกฟรี กับ ASiawin 99 ได้ที่นี้ https://asiawin99.org/ 

นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี

เมสซีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปีเมื่อเขาอายุ 21 ปี และได้รับรางวัลในปี ค.ศ. 2009 นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปี ค.ศ. 2009 และได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี ค.ศ. 2010 , 2011 และ 2012 สไตล์การเล่นของเขา และความสามารถ มักถูกเปรียบเทียบเสมอดิเอโก มาราโดนา ซึ่งพูดถึงเมสซิว่าเป็นผู้สืบทอดจากเขา

            นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี หรือ ลิโอเนล อันเดรส เมสซิ กูซิตินิ  เกิด เมื่อวัน ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1987 เป็นนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินา ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับบาร์เซโลนา และทีมชาติอาร์เจนตินา เขายังถือสัญชาติสเปนอีกด้วย ซึ่งทำให้เขาถือว่าเป็นนักฟุตบอลยุโรป เขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรุ่นของเขาเอง และมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้เล่นร่วมสมัยที่ดีที่สุดในโลก

เมสซีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปีเมื่อเขาอายุ 21 ปี และได้รับรางวัลในปี ค.ศ. 2009 นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปี ค.ศ. 2009 และได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี ค.ศ. 2010 , 2011 และ  2012 สไตล์การเล่นของเขา และความสามารถ มักถูกเปรียบเทียบเสมอดิเอโก มาราโดนา ซึ่งพูดถึงเมสซิว่าเป็นผู้สืบทอดจากเขา

เมสซีเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุยังน้อย และบาร์เซโลนาก็ค้นพบแนวโน้มที่ดีของเขาอย่างรวดเร็ว เขาออกจากทีมเยาวชนสโมสรกีฬานิวเวลส์โอลด์บอยส์ เมืองโรซาริโอ เมื่อปี ค.ศ. 2000 และย้ายพร้อมครอบครัวไปอยู่ยุโรป โดยบาร์เซโลนาเสนอในการรักษาภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตให้กับเมสซิ เขาเปิดตัวครั้งแรกในฤดูกาล 2004 – 2005 โดยทำลายสถิติทีม โดยเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในลีก เกียรติประวัติในฤดูกาลแรกของเขาคือชนะการแข่งขันในลาลิกา และชนะครั้งที่ 2 ในลีก รวมถึงในแชมเปียนส์ลีก ในปี ค.ศ. 2006 ฤดูกาลแจ้งเกิดของเขาคือฤดูกาล 2006 – 2007 เขาเป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่เต็มตัว โดยทำแฮตทริกในเอลกลาซิโก จบฤดูกาลยิงประตู 14 ประตู ใน 26 เกมในลีก จากนั้นเมสซีก็ประสบความสำเร็จที่สุดในอาชีพของเขาในฤดูกาล 2008 – 2009 ยิงประตู 38 ประตู เป็นส่วนสำคัญของทีมในการชนะ 3 รายการในฤดูกาลเดียว แต่แล้วสถิตินี้ก็ถูกบดบังไปในฤดูกาลถัดมา ฤดูกาล 2009 – 2010 ที่เมสซียิงประตูไป 47 ประตูในทุกการแข่งขัน เทียบเท่าสถิติของโรนัลโดที่เคยทำให้กับบาร์เซโลนา แต่เขาก็ทำลายสถิตินี้ในฤดูกาล 2010 – 2011 กับประตู 53 ประตูในทุกการแข่งขัน แต่สถิติการยิงประตูสูงสุดของเมสซิเกิดขึ้นในฤดูกาลถัดมา คือฤดูกาล 2011 – 2012 ซึ่งเขายิงประตูรวมในทุกการแข่งขันได้ถึง 82 ประตู  และในปี 2012 นี้ เมสซิยังสามารถทำลายสถิติยิงมากที่สุดใน 1 ปีปฏิทินของเกิร์ด มึลเลอร์ ซึ่งทำไว้ที่ 85 ประตูใน 1 ปีตั้งแต่ปี 1972 โดยเมสซิได้ทำสถิติใหม่ไว้สูงถึง 91 ประตู ใน 1 ปี ปฏิทินเลยทีเดียว

เมสซีเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ชนะเลิศในลาลิกา 8 ครั้ง แชมเปียนส์ลีก 4 ครั้ง โดยยิงประตูได้ 2 ประตูในนัดตัดสิน ในนัดชิงแชมเปียนส์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งในปี ค.ศ. 2009 และ 2011 โดยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำนัดในปี 2011 ด้วย อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญกับทุกประตูในนัดชิงชนะเลิศปี 2015 กับยูเวนตุส เขาไม่ได้ลงสนามในนัดที่บาร์เซโลนาชนะอาร์เซนอลในปี ค.ศ. 2006 เนื่องจากอาการบาดเจ็บ แต่ก็ได้รับเหรียญทองในฐานะผู้ชนะในการแข่งขัน

หลังจากยิง 12 ประตูในแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล 2010 – 2011 ทำให้เมสซีเป็นนักฟุตบอลที่ยิงประตูได้สูงสุดใน 1 ฤดูกาลเทียบเท่า รืด ฟัน นิสเติลโรย และยิงประตูรวมสูงสุดในแชมเปี้ยส์ลีกอันดับ 3 รองจากเกิร์ด มึลเลอร์ และฌ็อง – ปีแยร์ ปาแป็ง เมสซีทำลายสถิติยิงสูงสุดใน 1 ฤดูกาลขึ้นครองสถิติคนเดียวในฤดูกาลถัดมา คือ 2011 – 2012 ด้วยจำนวนประตู 14 ประตูใน 1 ฤดูกาล และนั่นทำให้เมสซีเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดในแชมเปียนส์ลีก 4 ปีติดต่อกัน หลังจากที่แชมเปียนส์ลีกเปลี่ยนระบบการแข่งขันในปี ค.ศ. 1992  ในฤดูกาล 2014 – 2015 เมสซีสามารถทำลายสถิติยิงประตูสูงสุดในแชมเปียนส์ลีกของราอุล กอนซาเลซ ที่ทำไว้  71 ประตูลงได้ และครองตำแหน่งดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของแชมเปี้ยส์ลีกร่วมกับคริสเตียโน โรนัลโดหลังจบฤดูกาล 2014 – 2015 ที่ 77 ประตู 

ปัจจุบัน เมสซี เป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลให้กับทีมชาติอาร์เจนตินา เขาเล่นให้กับทีมชาติครั้งแรกในรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ยังอยู่ในชุดชนะเลิศถ้วยฟุตบอลโลกเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปีในปี 2005 โดยเป็นผู้ทำประตูสูงสุดถึง 6 ประตู รวมถึง 2 ประตูในนัดชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลโกลเดนบอลหรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรายการแข่งขัน หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอาร์เจนตินา ชุดใหญ่ และในปี ค.ศ. 2006 เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาที่อายุน้อยที่สุดที่เล่นในฟุตบอลโลก ในปีถัดมาเขายังพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโกปาอาเมริกา เขาได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมอีกด้วย และในปี ค.ศ. 2008 เขาได้รับเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่ปักกิ่ง , ในปี 2014 เมสซินำทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกกับทีมชาติเยอรมัน แต่แพ้ไป 1 – 0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ เมสซีได้รับรางวัลโกลเดนบอล และผู้เล่นทรงคุณค่าของรายการแข่งขันด้วย, และในช่วงเวลาต่อมาเข้ายังพาทีมผ่านเข้าชิงชนะเลิศโกปาอาเมริกาถึง 2 ครั้งในปี 2015 และ 2016 ซึ่งแพ้ให้กับชิลี ทั้ง 2 ครั้ง

ประวัติ นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี

นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี
นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี หรือ ลิโอเนล อันเดรส เมสซิ กูซิตินิ เกิด เมื่อวัน ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1987 เป็นนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินา

            ขื่อ นามสกุล : ลิโอเนล อันเดรส เมสซิ กูซิตินิ

            วันที่เกิด : เกิดวัน ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1987

            สถานที่เกิด : โรซานดิโอ ประเทศ อาร์เจนตินา

            ส่วนสูง : 1.70 เมตร

            ปัจจุบันเล่นสโมสร : บาร์เซโลนา หมายเลข 10

            ตำแหน่ง : กองหน้า

ชีวิตช่วงแรก นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี

            เมสซีเกิดเมื่อวัน ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1987 ที่โรงพยาบาลอิตาเลียโนการิบัลดิ ในเมืองโรซาริโอ รัฐซานตาเฟ เป็นบุตรของฆอร์เฆ เมสซี เกิดปี ค.ศ. 1958 เป็นคนงานโรงงาน และเซเลีย มาริอา กูซิตินิ คนทำความสะอาดนอกเวลา ครอบครัวทางฝั่งพ่อมาจากเมืองในประเทศอิตาลี คือเมืองอังโกนา โดยบรรพบุรุษของเขา อันเจโล เมสซิ อพยพมาอยู่อาร์เจนตินา ในปี ค.ศ. 1883 เขามีพี่ชาย 2 คนชื่อโรดรีโก มาเตียส และมีน้องสาว ชื่อ มารีอา ซอล

เมื่อเขาอายุ 5 ปี ได้เริ่มเล่นฟุตบอลให้กับกรันโดลี สโมสรท้องถิ่น ที่พ่อเขาคอร์เค เป็นผู้ฝึกในปี ค.ศ. 1998 เมสซีย้ายไปอยู่สโมสรนิวเวลส์โอลด์บอยส์ ซึ่งอยู่ในเมืองบ้านเกิดเขาโรซาริโอ  ตลอด 6 ปีที่เขาอยู่กับนีเวลส์ เขาทำประตูได้มากมาย เป็นสมาชิกของ เครื่องจักร 87 ทีมเยาวชนที่สมาชิกของทีมเกือบทั้งหมดเกิดในปี 1987 และเป็นทีมที่เกือบจะไม่เคยแพ้เลย และสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชมเสมอด้วยการโชว์เทคนิคการเล่นฟุตบอลช่วงพักครึ่งเกมส์เหย้าของทีมชุดใหญ่  ตอนอายุ 10 ปี เขามีอาการขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ประกันสุขภาพของพ่อเขาครอบคลุมการรักษาเขาได้เพียงแค่ 2 ปี ซึ่งค่ารักษาหลังจากนั้นเกินกำลังฐานะครอบครัวเขา ประกอบกับอาร์เจนตินากำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในขณะนั้น 1999 -2001  ทำให้สโมสรนิวเวลส์โอลด์บอยส์ต้นสังกัดของเขาที่ตอนแรกตกลงจะช่วยเหลือเรื่องค่ารักษา ไม่สามารถทำได้ตามทีตกลงกันไว้ และถึงแม้ว่า สโมสรอัตเลติโกรีเบอร์ปลาเต สโมสรใหญ่ในลีกสูงสุดของอาร์เจนตินา จะแสดงความสนใจในตัวเมสซี ก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขา เป็นเงินถึง 900 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

แต่นับว่าเมสซียังมีความหวังอยู่บ้าง เพราะครอบครัวของเขามีญาติอาศัยอยู่ในเมืองเยย์ดา แคว้นกาตาลุญญา ซึ่งช่วยเหลือนำเทปบันทึกการเล่นฟุตบอลของเมสซีส่งให้สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาพิจารณา หลังผ่านการพิจารณา เมสซี และพ่อของเขาก็เดินทางมาทดสอบฝีเท้าที่บาร์เซโลนา การ์เลส ราซัก ผู้บริหารด้านกีฬาของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาในขณะนั้น ได้เห็นความสามารถของเมสซี ก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับเขาทันที โดยสัญญาฉบับแรกเขียนขึ้นอย่างคร่าว ๆ ในกระดาษเช็ดปากของร้านอาหารที่การ์เลส ราซัก นัดพูดคุยกับพ่อเขานั่นเอง กลายเป็นตำนานสัญญาผ้าเช็ดปากที่กล่าวกันในปัจจุบัน โดยบาร์เซโลนาเสนอจ่ายค่าพยาบาลให้ทั้งหมด ถ้าเขายินยอมที่จะย้ายมาอยู่สเปน เมสซีและครอบครัวย้ายมายังยุโรป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2001 ขณะที่เขาอายุ 13 ปี และเริ่มเล่นให้สโมสรเยาวชนของทีมตั้งแต่นั้นมา 

แต่ในช่วงขวบปีแรกที่บาร์เซโลนาของเขาก็ไม่ง่ายนัก เขายังไม่สามารถลงเล่นในเกมส์เป็นทางการได้ เนื่องจากเป็นนักเตะเยาวชนต่างชาติ ยังไม่ได้รับสัญชาติยุโรป เขาจึงได้ลงสนามแค่ในเกมส์กระชับมิตร และเกมส์ในการแข่งขันกาตาลาลีกเท่านั้น อีกทั้งแม่ พี่ชาย 2 คน และน้องสาวของเขาก็ย้ายกลับไปอาร์เจนตินา เหลือเพียงตัวเขากับพ่อเท่านั้นที่ยังอยู่บาร์เซโลนา การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของเขาไม่ง่าย เนื่องจากเป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบ เก็บตัว และมีความต่างด้านภาษา สำเนียง และวัฒนธรรมค่อนข้างมาก และในปี 2002 เขาก็ได้รับการลงทะเบียนเป็นนักเตะสามารถลงแข่งขันได้ทุกรายการ และเริ่มมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น นักฟุตบอลซึ่งเติบโตมาด้วยกันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ฌาราร์ต ปิเก และ เซสก์ ฟาเบรกัส

พออายุ 14 ปี การรักษาภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตของเขาก็สำเร็จเสร็จสิ้น เมสซีก็กลายเป็นส่วนสำคัญของ เบบี้ ดรีมทีม ทีมเยาวชนที่ดีที่สุดที่เคยมีมาของสโมสร ในฤดูกาลแรก 2002 – 2003 ที่เขาสามารถเล่นได้เต็มฤดูกาล เขาเป็นดาวซัลโวสูงสุดด้วยจำนวนประตู 36 ประตูจาก 30 เกมส์ ของทีมเยาวชนอายุ 14 – 15 ปี ซึ่งได้ทริปเปิลแชมป์ แชมป์ลีก ถ้วยเยาวชนสเปน และถ้วยกาตาลาคัพ ในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศถ้วยกาตาลาคัพซึ่งเอาชนะทีมเยาวชนเอสปัญญอลไปได้ 4 – 1 ประตู เป็นที่รู้จักในสโมสรว่าเป็น นัดหน้ากาก เนื่องจาก 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันเมสซีได้รับบาดเจ็บกระดูกโหนกแก้มแตกในการแข่งขันเกมส์ลีก เมสซีได้รับอนุญาตให้เป็นตัวจริงลงแข่งได้ แต่ต้องสวมหน้ากากป้องกันการกระแทก หลังจากเริ่มแข่งไปได้ไม่นานเมสซีก็ถอดหน้ากากออก และยิง 2 ประตูก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกใน 10 นาที ต่อมาตอนจบฤดูกาลเขาได้รับข้อเสนอให้ไปร่วมทีมจากสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล สโมสรดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แต่ในขณะที่ฌาราร์ต ปิเก และเซสก์ ฟาเบรกัส เลือกรับข้อเสนอจากสโมสรอังกฤษ เมสซีเลือกที่จะอยู่บาร์เซโลนาต่อ

นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี
เมสซีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปีเมื่อเขาอายุ 21 ปี และได้รับรางวัลในปี ค.ศ. 2009 นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปี ค.ศ. 2009 และได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี ค.ศ. 2010 , 2011 และ 2012 สไตล์การเล่นของเขา

ชีวิตส่วนตัวของ นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี

เมสซีเคยมีข่าวคบหากับมาซาเรนา เลโมส ที่มาจากบ้านเกิดเดียวกันที่โรซาริโอ กล่าวกันว่าทั้งคู่รู้จักกันจากการแนะนำของพ่อของฝ่ายหญิง เมื่อครั้งที่เขากลับมารักษาตัวจากการบาดเจ็บในโรซาริโอ ไม่กี่วันก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 เขาเคยมีข่าวความสัมพันธ์กับนางแบบชาวอาร์เจนตินา ลูเซียนา ซาลาซาร์

แต่เมสซียืนยันเรื่องความรักครั้งแรก และครั้งเดียวต่อสาธารณะ ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2009 เขาบอกทางรายการ แฮตทริกบาร์ซา ช่องกานัล 33 ว่า ผมมีแฟนสาว และเธออยู่ ที่ อาร์เจนตินา ผมรู้สึกผ่อนคลาย และมีความสุข โดยหญิงสาวคนนั้นคือ อันโตเนลา โรกูโซ โดยโรกูโซเป็นชาวโรซาริโอเช่นเดียวกันกับเมสซี โดยทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่ยังเด็ก โรกูโซเป็นญาติของเพื่อนสนิทวัยเด็กของเขา แต่เริ่มคบหากันฉันคนรักในปี ค.ศ. 2008

ในปี ค.ศ. 2010 ทั้งคู่เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นชีวิตคู่ โรกูโซ ย้ายจากโรซาริโอมาอยู่กับเมสซิที่บาร์เซโลนา

ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ปี 2012 แมตช์ที่อาร์เจนตินาคว้าชัยเหนือเอกวาดอร์ 4 ประตูต่อ 0 เมสซีได้ยืนยันข่าวลือการตั้งท้องของแฟนสาว โดยการฉลองประตูของเขาด้วยการยัดลูกบอลใส่เสื้อบริเวณหน้าท้อง และในวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 โรกูโซได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกของพวกเขา คือ เตียโก เมสซิ โดยในวันนั้นเมสซิได้รับอนญาตให้งดซ้อม และอยู่เฝ้าแฟนสาวจนกระทั่งคลอดลูกชาย โดยเมสซีได้เคยให้สัมภาษณ์ว่า วันนั้นเขาร้องไห้เพราะ เตียโกเป็นเด็กคลอดยาก เขารู้สึกว่ามันใช้เวลานานมาก กลัว และกังวลไปหมดจนกระทั่งลูกคลอดออกมาอย่างปลอดภัย เขาได้ให้สัมภาษณ์อีกว่า วันนี้ฉันเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลก ลูกชายของฉันถือกำเนิดแล้ว ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญชิ้นนี้ ขอบคุณครอบครัวของฉันสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนของพวกเขา รักพวกคุณทุกคน

ในเดือน เมษายน ค.ศ. 2015 เมสซีได้ยืนยันข่าวการตั้งครรภ์ลูกคน ที่ 2 ของแฟนสาวอีกครั้ง โดยการลงรูปลูกชายคนโตเตียโก กำลังจุมพิตหน้าท้องมารดาที่กำลังตั้งครรภ์ ผ่านทางอินสตาแกรมของเขาโดยเขียนข้อความว่า กำลังรอลูกอยู่อย่างใจจดใจจ่อ ติอากี้ แม่ และพ่อ พวกเรารักลูกนะ และลูกชายอีกคนของพวกเขา มาเตโอ เมสซี ก็ได้ลืมตาดูโลกในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2015 เช่นเดียวกับคราวลูกชายคนโต เมสซิได้รับอนญาตให้งดซ้อมเพื่ออยู่เป็นเพื่อแฟนสาว และในวันรุ่งขึ้นแม้ไม่ได้ซ้อม เขาสามารถลงสนามเป็นตัวสำรอง ซุปเปอร์ซับ ในการแข่งขันนัดสำคัญ และยิงประตูชัยให้บาร์เซโลนาบุกไปเยือนเอาชนะอัตเลติโกเดมาดริดไปได้ 1 – 2 โดยเมสซีได้ทำท่าดูดนิ้วแทนความหมายการดูดนมของเด็กทารก เสมือนการยกประตูชัยนี้เพื่อฉลองการเกิดของลูกชาย

และในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ 2017 โรกูโซ ได้แจ้งข่าวผ่านทางอินสตาแกรมว่าพวกเขากำลังมีลูกคนที่ 3 โดยโรกูโซได้ลงภาพครอบครัวซึ่ง ติอาโก ลูกชายคนโต และเมสซี ซึ่งกำลังอุ้มมาเตโอลูกชายคนรองอยู่ ต่างสัมผัสหน้าท้องของเธอ พร้อมลงข้อความว่า ครอบครัว 5 คน กำหนดคลอด คือ ช่วงสัปดาห์ที่ 2 – 3 ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 แต่โรกูโซมีอาการน้ำคร่ำแตก จำเป็นต้องคลอดก่อนกำหนดเล็กน้อย ซีโร เมสซี ลูกชายคนที่ 3 ของพวกเขาจึงถือกำเนิดในวันที่ 10 มีนาคม 2018 เดิมเมสซี่ต้องร่วมเดินทางไปกับทีมเพื่อแข่งขันเกมลีก นัดเยือนกับมาลากาในวันนั้น แต่เมื่อภรรยาต้องคลอดก่อนกำหนดอย่างกะทันหัน เขาจึงขอถอนตัว ไม่ร่วมเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งได้รับอนุญาตจากเอร์เนสโต บัลเบร์เดเรียบร้อยแล้ว เมสซีได้ลงรูปผ่านทางเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมต้อนรับซีโรในวันนั้นด้วยข้อความว่า ยินดีต้อนรับ ซีโร ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทั้งแม่และลูกปลอดภัยดี พวกเรากำลังมีความสุขมาก

เมสซีมีลูกพี่ลูกน้อง 2 คนในวงการฟุตบอล คนหนึ่งคือ มักซี ปีกของสโมสรกลุบโอลิมเปียในปารากวัย และเอมานวยล์ เบียนกุชชี เล่นเป็นกองกลางให้กับสโมสรฟุตบอลคีโรนาของสเปน

รางวัล นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี
บาร์เซโลนา

 • ลาลิกา
 • โกปาเดลเรย์
 • ซูเปร์โกปาเดเอสปัญญา
 • ยูฟ่าแชมป์เปียนส์ลีก
 • ยูฟ่าซุปเปอร์คัพ
 • ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ

อาร์เจนตินา

 • ฟุตบอลโลก รองชนะเลิศ 2014
 • โกปาอาเมริกา รองชนะเลิศ 2007 , 2015 , 2016

      อันดับที่สาม 2019

 • ฟุตบอลในโอลิมปิกฤดูร้อน ชนะเลิศ
 • ฟุตบอลโลกเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี ชนะเลิศ
 • ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์อเมริกาใต้ ชนะเลิศ

รางวัลส่วนตัว

รางวัลระดับนานาชาติ

 • ฟีฟ่ามาลงดอร์ 2010 , 2011 , 2012 , 2015 , 2019
 • บาลงดอร์ 2009
 • นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลก ปี 2009
 • ฟิฟโปรเวิลด์  XI
 • นักฟุตบอลของฟิฟโปรแห่งปี 2009 , 2010
 • นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลก ปี 2014
 • นักฟุตบอลของเวิลด์ซอกเกอร์แห่ง ปี 2009 , 2011 , 2012 , 2015
 • รางวัลลูกบอลทองคำ คลับเวิลด์คัป 2009 , 2011
 • รางวัลลูกบอลเงิน คลับเวิลด์คัป 2015
 • รางวัลรองเท้าทองคำ คลับเวิลด์คัป 2011
 • GSA นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่ง ปี 2015
 • IFFHS ผู้ทำประตูยอดเยี่ยมแห่ง ปี 2011 , 2012
 • IFFHS ผู้ทำประตูสูงสุดแห่ง ปี 2012 , 2013
 • IFFHS เพลย์เมกเกอร์ยอดเยี่ยม  2015 , 2016
 • ESPY นักกีฬานานาชาติยอดเยี่ยม 2012 , 2015
 • Marca Leyenda รางวัลตำนานแห่งมาร์กา นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม 2009
 • L’Équipe รางวัลนักกีฬาอาชีพนานาชาติยอดเยี่ยม 2011
 • La Gazzetta Dello รางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม 2011
 • CBS รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่ง ปี 2015
 • FOXSoccer.com’s รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่ง ปี 2015
 • Sports Illustrated  All-time Ultimate Soccer Draft published 2012
 • World Soccer Greatest XI of All Time published 2013

รางวัลระดับทวีป

 • นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป 2011 , 2015
 • รางวัลรองเท้าทองคำยุโรป 
 • นักฟุตบอลแห่งปีของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 2009
 • กองหน้าตัวรุกแห่งปีของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 2009
 • นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของทวีปยุโรป 2009 , 2010 , 2011 , 2012
 • ผู้เล่นแห่งนัดในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 2011
 • ผู้เล่นแห่งนัดในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคัดเลือกโดยผู้ชื่นชอบ 2009 , 2011
 • โกปาอาเมริกา ทีมแห่งการแข่งขัน 2011 , 2015 , 2016
 • โกปาอาเมริกา นักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำการแข่งขัน 2015 ปฏิเสธ
 • L’Équipe  Top 50 South-American Footballers in History published 2015

รางวัลระดับประเทศ

 • ผู้ยิงประตูสูงสุดในลาลิกา 2010 , 2012 , 2013
 • LFP นักเตะยอดเยี่ยมแห่งลาลิกา 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2015
 • LFP กองหน้ายอดเยี่ยมแห่งลาลิกา 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2015 , 2016
 • LFP ทีมยอดเยี่ยมแห่งลาลิกา  2014 – 2015
 • LFP นักฟุตบอลลาลิกายอดเยี่ยมประจำเดือน มกราคม 2016 , เมษายน 2017
 • นักฟุตบอลลาลิกาแห่งปี 2009 , 2010 , 2011 , 2015
 • Trofeo EFE นักฟุตบอลกลุ่มประเทศ Ibero-American ยอดเยี่ยม
 • Don Balón นักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งลาลิกา2007 , 2009 , 2010
 • Don Balón Team of the Decade
 • Olimpia Awards นักฟุตบอลแห่งปีของอาร์เจนตินา 
 • Olimpia Awards นักกีฬาแห่งปีของอาร์เจนตินา 2011

Asiawin 99 คาสิโนออนไลน์ หวังว่าข้อมูลข้างต้นที่ได้รวบรวมมา จะช่วยให้ท่านรู้จัก และรู้แนวคิดของเฃา หากท่านใดที่ชื่นชอบ หรืออยากลองเล่น สามารถวางเดิมพันได้ที่การพนันกีฬา และยังมีอย่างอื่นให้เลือกอีกมากมาย

Asiawin 99 คาสิโนออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่มีครบทุกการเดิมพัน ไม่ว่าจะ บาคาร่า ยิงปลา และอื่นๆ อีกมากมาย และยังมาพร้อมกับระบบฝาก / ถอนอัตโนมัติ รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย มีการเงินที่มั่นคง พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง สนใจท่านสามารถสมัคสมาชิกฟรี กับ ASiawin 99 ได้ที่นี้ https://asiawin99.org/